Místo zápočtové angličtiny si můžete zvolit jiný předmět

3. 3. 2010 | | Nezařazené

Studenti Fakulty mezinárodních vztahů mohou nově vynechat některé kurzy
jazyků a vyčerpat kreditové poukázky na jiné předměty.

S novým semestrem přichází změny ve studiu cizích jazyků na Fakultě
mezinárodních vztahů (FMV). Studenti bakalářského studia plánu E mohou
„přeskočit“ kurzy povinných oborových jazyků, které jsou ukončeny
pouze zápočtem. Zároveň katedra rozšířila nabídku konverzace
s rodilými mluvčími.

Studenti bakalářského studia studijního plánu E FMV od letního semestru
2009/2010 nemusí absolvovat ty kurzy oborově povinného jazyka, které jsou
ukončeny pouze zápočtem. Jiří Zeman, proděkan pro pedagogiku FMV, to
oznámil studentům v e-mailu v polovině ledna. „Nezáleží na tom, zda
studenti použijí ušetřené kreditové poukázky na předměty oborově
volitelné nebo celoškolsky volitelné. Stále však platí, že pro ukončení
bakalářského studia je nutné nasbírat minimálně 180 ECTS kreditů,“
uvedl Zeman.

Nejvíce se novinka dotýká katedry anglického jazyka (KAJ), ta se však
necítí ohrožena náhlým úbytkem studentů. „Zkoušky, které studenti
povinně skládají na konci třetího a šestého semestru jsou tak náročné,
že bez absolvování předchozích kurzů, by je studenti mohli jen velmi
těžko zvládnout,“ konstatuje Milena Bočánková, vedoucí KAJ. Podobné
opatření již na ostatních fakultách dávno existuje, proto vedení katedry
nové rozhodnutí vítá.

Mohlo by vás zajímat: