Mladé Čechy politika nezajímá. Co s tím?

31. 1. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy Mladí v politice

Více než polovina obyvatel České republiky ve věku 15 až 29 let se nezajímá o politické dění. Na politiku nadávají. Fráze ve stylu „ Všichni jsou to stejně zloději.“ a „ Politici jsou zlo.“ jsou na denním pořádku. Právě nechuť o českou politiku je způsobena tím, že se o politiku nezajímají, ba ji dokonce vůbec nerozumí. Studentské spolky našly variantu, jak se s tímto problémem vypořádat.

Myšlenka projektu Stužák vznikla v Klubu mladých politologů na základě výsledku průzkumu OECD z října 2016, který ukázal, že ve věku od 15 do 29 let se o politiku nezajímá 57 % české populace. „Problém vidíme v nedostatečném vysvětlení občanských povinností a možností podílet se na rozhodování. Politika se mladým často zdá až příliš vzdálená, nezáživná a složitá,“ vysvětlují organizátoři na svých webových stránkách. „Současně jsme však zjistili, že pro naplnění našeho cíle, kterým je změnit pohled mladých Čechů na politiku a zvýšit zájem o ní, bude zapotřebí většího úsilí,“ dodávají.

Spolky Klub mladých politologů a Mladí občané si kladou za cíl zvýšit občanskou gramotnost, především zájem mladých lidí o veřejné dění. Tím by se mohla navýšit kvalita občanského vzdělávání poskytovaného žákům středních škol a vytvořit se aktivní a kriticky smýšlející společnost, která bude hájit a udržovat demokratické principy a hodnoty. Stužák chce těchto met dosáhnout spojením studentských spolků a asociací zabývajících se různými oblastmi občanského vzdělávání a následným vytvořením tzv. společenskovědního menu v podobě webových stránek, pomocí kterých bude středoškolským učitelům nabízet své vzdělávací služby. Pod pojmem vzdělávací služby se skrývají akční a zábavné workshopy, kterými studenti, členové jednotlivých spolků, doplní výuku učitelů předmětu základy společenských věd. Organizátoři projektu jsou přesvědčeni, že zavedení interaktivní výuky a moderních výukových metod do oblasti občanského vzdělávání žáky zaujme a donutí nad společenskovědními otázkami nenásilně přemýšlet.

Jednotlivé studentské spolky a organizace zapojené do tohoto projektu budou mít na starosti oblasti občanského vzdělávání, kterými se zabývají. Členové spolků a organizací žákům středních škol předají své znalosti z konkrétních témat oboru politologie. Hravou a zábavnou formou se snaží zapojit do výuky každého jednotlivce ze třídy, zasadit v něm zájem o téma a zvýšit jeho znalosti, které využije v osobním i profesním životě. Probíraná témata budou navrhnuta tak, aby byla v souladu s rámcovým vzdělávacím programem gymnázií/středních škol a doplňovala je o reálné příklady, zkušenosti a zajímavosti. Stužák je řešením také pro učitelé, kteří se dokonale neorientují v některém z témat.

Projekt je v přípravné fázi. Spolky momentálně společně řeší jednotlivé kroky a diskutují nad průběhem. V přípravě je také efektivní způsob vedení výuky, kterým budou proškoleni členové všech spolků zapojených do projektu. Organizátoři chtějí zaštítit všechny oblasti předmětu základy společenských věd, proto mezi jejich aktuální priority patří kontaktování dalších spolků, organizací a navazování vzájemné komunikace. Projekt má také sloužit jako příležitost pro jejich členy k dalšímu seberozvoji a pro samotné spolky jako způsob, jakým mohou mladým lidem přiblížit své aktivity.

Foto: Klub mladých politologů, Stužák

Mohlo by vás zajímat: