Mladí konzervativci: Vzhůru do politiky

14. 10. 2005 | | Studentský život

Mladí konzervativci jsou občanským sdružením, jehož cílem je v první řadě prosazovat konzervativní a liberální myšlenky s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace. Pořádáme proto přednášky, semináře i konference, kde se mohou především mladí lidé setkat s významnými představiteli politického, ekonomického nebo společenského života a diskutovat s nimi aktuální společenské otázky.

Mladí konzervativci jsou občanským sdružením, jehož cílem je v první řadě prosazovat konzervativní a liberální myšlenky s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace.

Pořádáme proto přednášky, semináře i konference, kde se mohou především mladí lidé setkat s významnými představiteli politického, ekonomického nebo společenského života a diskutovat s nimi aktuální společenské otázky. Nezapomínáme samozřejmě ani na své členy (členem se může stát pravicově smýšlející člověk mezi 15 a 35 lety), pro které nabízí MK velkou možnost realizace; ať už se jedná o přímý kontakt s politiky, ekonomy či dalšími významnými osobnostmi při každodenní činnosti MK nebo možnost získání zkušeností při organizaci přednášek či fundraisingu nebo prakticky jakýmkoli zapojením se do činnosti MK.

Mladí konzervativci ovšem neznamenají jen zajímavou a občas i náročnou práci, ale je to především sdružení mladých lidí, kteří poznali, že sdílení společných hodnot s dalšími lidmi znamená nejen možnost prezentace vlastních názorů, ale je to především volnočasová aktivita, která přináší potěšení a zábavu. Pravidelně tudíž členové MK pořádají různé společenské akce, jako jsou například filmový klub, letní a zimní kemp nebo víkendové semináře spojené s poznáváním různých míst České republiky.

Jelikož MK již od počátku vznikli jako politická organizace, je samozřejmě důležitý i vztah k politickým stranám. Již od roku 1993 je znatelná tendence MK k otevřené spolupráci s ODS, i když stále zůstáváme otevřenou organizací pro ostatní pravicové proudy u nás. Jasná je ale naše otevřená a přímá podpora ODS, která je pro nás jedinou relevantní pravicovou stranou. V poslední době proto usiluje vedení Mladých konzervativců, na základě rozhodnutí kongresu našeho sdružení, o vzájemné smluvní uznání ODS a MK.

Na Vysoké škole ekonomické působíme již více než šest let. Pořádáme zde odborné semináře, při kterých se studenti setkávají s významnými osobnostmi českého politického a ekonomického života. Vydáváme také náš časopis pro VŠE s názvem Konzerva, ve kterém mají naši členové možnost uveřejňovat své články či názory. Výsledky práce našeho týmu na VŠE za poslední akademický rok naleznete níže nebo na adrese http://www.konzervativci.cz.

Semináře za akademický rok 2004/2005

Je novelizace zákona o zaměstnanosti překážkou pro zaměstnávání studentů?
JUDr. Steinichová (MPSV),
P. Skondrojannis (APA), Doc.Kotýnková (VŠE)

Výhled hospodářské politiky nové vlády
J. Mládek (PSP ČR, ČSSD),
M. Říman (PSP ČR, ODS)

Regulovaný nájem a bydlení v ČR
S. Křeček (PSP ČR, ČSSD),
M. Škaloud (Senát ČR, ODS), M. Lux (AV ČR)

Financování veřejného sektoru
víkednový seminář v Roztocích u Prahy, tři panely
1) Úloha penzijních fondů
2) Strukturální fondy EU
3) Public Private Partnership

Reforma kolejného
zástupci Kolejní komise Akademického senátu VŠE a Studentské komory Rady vysokých škol

Pakt stability a růstu
M. Loužek (CEP, VŠE), Tomáš Sedláček (MF ČR)

Hospodářská politika podle evropské ústavy
P. Mach (ředitel CEP, VŠE),
JUDr. Novotný (vyjednavač vlády při EU)

Mohlo by vás zajímat: