Můžete pracovat jako správce hradu nebo v umělecké branži

20. 11. 2008 | | Rozhovory

Uvítací party s názvem Performance of Arts pro studenty prvního ročníku se zúčastnil i děkan Fakulty podnikohospodářské (FPH), profesor Jaromír Veber. Protože stál u zrodu a otevření oboru Arts management, položili jsme mu několik otázek.

Uvítací party s názvem Performance of Arts pro studenty prvního ročníku se zúčastnil i děkan Fakulty podnikohospodářské (FPH), profesor Jaromír Veber. Protože stál u zrodu a otevření oboru Arts management, položili jsme mu několik otázek.

Koho napadla myšlenka vyučovat obor Arts management (AM) a co vše předcházelo jeho otevření?
Podnět přišel z Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Málokterá evropská země má tolik památek jako Česká republika, a tak hledali způsob, jak toto kulturní dědictví spravovat a zhodnotit. Když pak poslali nabídku VŠE, bylo navíc ještě potřeba promyslet, která fakulta se daného úkolu zhostí. My jsme to riskli. Při přípravě akreditačních materiálů jsme se rozhodli, že management, který se zabývá řízením kulturních a památkových objektů, bude mít větší podíl než umělecké předměty. Pro ty jsme museli získat pedagogy.

Jak se lišil počet uchazečů v jednotlivých letech?
Loni se o tomto oboru dozvěděli pouze někteří. Přihlásilo se přes dvě stě zájemců, vzali jsme jich asi sto. Podruhé už vše probíhalo standardně, zájem byl vyšší než na obor Podniková ekonomika. Celkově AM patřil mezi tři nejžádanější obory na škole.

Považujete obor za dostatečně perspektivní?
Zatím nemáme absolventy, takže nemůžeme sledovat, jak jsou absorbováni praxí. Zdá se však, že by neměli mít problém s uplatněním. Původně jsme plánovali zaměřit výuku na takzvané kamenné umění. To jsme ale do propozic neuvedli, takže se nám začali hlásit i zájemci o umění živé. V současné době tedy Arts management rozšiřujeme na dvě větve. Vzhledem k tomu, kolik máme hradů, zámků a dalších památkových objektů, budou mnohem více potřeba odborníci na kamennou kulturu.

Jaké schopnosti by měl mít absolvent Arts managementu?
Především očekáváme, že bude působit v umělecké branži. Měl by být schopen zabývat se ekonomií a správou velkých organizací. Většinu hradů řídí osoby, které sice perfektně znají jeho historii, ale postrádají ekonomické a podnikatelské vzdělání, které je pro business cestovního ruchu, ocenění památky nebo shánění financí ze strukturálních fondů potřebné.

Obor Arts management se na FPH vyučuje teprve druhý rok. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí spojit ekonomii s kulturou. Většina posluchačů AM provozuje nějakou uměleckou činnost, nadání však není podmínkou. Stačí zájem. Kromě obecných ekonomických předmětů studují například sociologii kultury, marketing jako kapitál nebo podnikání v kultuře. Do prvního ročníku nastoupilo přibližně sto posluchačů, takže se navzájem dobře znají, podnikají společné mimoškolní akce a tvoří pevný kolektiv. O tom svědčí party Permormance of Arts, která se konala 10. října 2008 a jejíž motto znělo: „Druhý ročník vítá první“. Několik druháků tu prezentovalo své výtvarné a fotografické práce, o hudební program se postarali Karel Hubáček s kapelou Emperor Penguin a zpěvačka Lucia Šoralová. Nechybělo ani divadlo a vystoupení břišních tanečnic.

Mohlo by vás zajímat: