Chtěla jsem pomoct svým hlasem k tomu, aby škola měla funkční senát

23. 10. 2015 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Alena Češková

Rozhovor s vedoucí katedry anglického jazyka na Fakultě mezinárodních vztahů Alenou Češkovou.

Ta v pondělí rezignovala na svůj mandát v Akademickém senátu VŠE poté, co jej vyučující z Národohospodářské fakulty zpochybnil kvůli tomu, že v loňském roce nevyučovala žádný kurz.

Na posledním zasedání AS VŠE vás doktor Vondráček (vyučující z NF, pozn. red.) nařkl, že nemáte nárok na mandát, protože jste loni nevyučovala. Jak tomu tedy bylo?

Jako vedoucí jedné z největších kateder na škole jsem měla a mám spoustu jiných pracovních povinností, o kterých pan Vondráček nemůže samozřejmě vědět. Pokud je někdo na pracoviště přijat na základě své kvalifikace jako akademický pracovník, nezáleží na tom, kolik hodin učí a kolik hodin věnuje jiným akademickým povinnostem. Podstatné je jeho pracovní zařazení a plnění pracovních povinností. Není možné to tedy srovnávat s případem pana Trumpeše, který byl zvolen do senátu v době, kdy formálně nebyl studentem VŠE.

Více čtěte zde: Sledovali jsme zasedání AS. Předsednictvo se tentokrát podařilo zvolit

Věděla jste předem, že k tomuto zpochybnění dojde?

Samozřejmě mě něco takového nenapadlo ani v nejhorším snu.  I když z událostí, které předcházely zasedání, kdy většina akademických senátorů se v prohlášení shodla na tom, že mandát senátora Trumpeše není platný, protože pan Trumpeš v době voleb nebyl studentem, a z emailu pana Korejse (studentský senátor za NF, pozn. red.) bylo jasné, že jsem osoba, která není u části senátu právě populární.

A členkou akademické obce jste tedy loni, v době nabytí mandátu byla, nebo ne?

Děkan FMV přišel na zasedání a kromě toho, že byl šokován z toho, co se tam děje, řekl, že když s někým podepíše pracovní smlouvu na místo odborného asistenta a pověří ho vedením katedry, nechápe, jak může někdo tento stav zpochybnit. Druhý den jej profesor Berka, nový předseda AS VŠE, požádal o písemné vyjádření. V něm děkan zcela jednoznačně potvrzuje, že jsem byla a jsem akademickou pracovnicí fakulty, tedy členkou akademické obce FMV

Důkazy: Dopis z dubna a hovor se studentkou

Sama jste zmínila, že zasedání předcházel email senátora Korejse a že se tedy „něco“ chystalo. Můžete z vašeho pohledu shrnout, oč šlo?

Pan Korejs nejmenovitě obvinil tři akademické pracovníky z FMV z toho, že se kvůli nim studenti obávají vyjádřit své názory, s čímž se mu studenti údajně svěřili. Mezi důkazy, které pak dodal děkanovi FMV, byl také dopis, který jsem psala na jaře kandidátům na senátory z řad studentů FMV. V něm jsem je jako předsedkyně fakultního senátu, která cítí určitou povinnost vyjádřit se k probíhající kampani, s níž jsem stejně jako řada jiných lidí na škole nesouhlasila, vyzvala, aby nevstupovali do koaliční struktury, ale usilovali o svůj mandát samostatně a nechali se zvolit demokratickým způsobem na základě svých osobních vazeb s ostatními studenty. A vzhledem k tomu, že tento mail dostali všichni studentští kandidáti, bylo jasné, že celá koalice ví o mé kritice.

Proč vám už tehdy koalice vadila?

Zejména proto, že jsem viděla, že za její kampaní stojí lidé mimo VŠE, což jsem také napsala. Dalším důvodem byl samozřejmě způsob, jakým byla kampaň vedena. Osobně jsem to viděla na prvních dvou fakultách, kdy stoupenci koalice studenty tlačili pomalu až k volební urně a všude se válely spousty letáků. Vadilo mi to ze stejného důvodu, jako to vadilo lidem v Jindřichově Hradci.

Více o jarní kampani můžete číst zde:

Hledám lidi do senátu. Zn.: Pomoc s kampaní a schůzky před hlasováním

Předvedli jsme profesionální kampaň. Konkurence byla mimo

Studenti kritizují agitaci v den voleb. Podle školy bylo vše v pořádku

Koalice ignorovala děkana. Narušovala výuku a obcházela pokoje na kolejích

Kromě toho senátor Korejs upozornil, že vyhrožujete studentce Domorákové, která je od vás z fakulty. O co přesně jde?

Druhý materiál, který pan Korejs donesl našemu děkanovi, bylo ručně psané prohlášení slečny Domorákové. V AS je nás z FMV pět a byla jsem zvyklá, že se spolu fakultní senátoři vždycky bavili. Na zasedání AS jsem k ní přátelsky přistoupila a vedly jsme asi minutový rozhovor. Zdůrazňuji, že to bylo před zapnutou kamerou.

O čem jste diskutovaly?

Protože jsem věděla, že má tato studentka problém s jedním předmětem na katedře angličtiny, který opakovaně omlouvá a který měla udělat už v prvním ročníku, s dobrým úmyslem jsem se jí zeptala, jak na tom je a kdo je její vyučující. Kdybych to opravdu potřebovala vědět k nějakému účelu, mohla bych si to během tří vteřin zjistit v ISISu . Studentka mi řekla, že jejím současným vyučujícím je americký lektor. Dotyčný lektor je velmi benevolentní vyučující, a tak jsem slečnu Domorákovou upozornila, že to nemusí být on, kdo ji bude zkoušet, protože organizace zkoušek na katedře angličtiny rozděluje studenty ke zkoušejícím bez ohledu na to, kdo je učil.  Považuji to za čistě přátelské upozornění a tak to také bylo myšleno.

Tento týden nás vedení NF upozornilo, že jsme neinformovali o tom, že jste na zářijovém setkání přemluvila většinu vyučujících, aby ze zasedání odešli takže senát už nebyl usnášeníschopný a jednání muselo být přerušeno. Bylo tomu tak?

O přestávce jsme se s některými senátory bavili o tom, že už nemá cenu dále pokračovat v zasedání, na kterém se po pěti hodinách nedokázalo schválit vůbec nic. Ostatně jsme i o ukončení zasedání těsně před naším odchodem hlasovali. Jsem přesvědčená, že senátoři, kteří se panu předsedajícímu omluvili a ze zasedání odešli, jsou zcela svéprávní a nenechali by se donutit k něčemu, o čem by nebyli sami přesvědčeni. Ostatně i to, že nás odešlo tolik, aby senát nebyl po našem odchodu usnášeníschopný, svědčí o tom, že jsme svéprávní.

Věděla jsem, že musím okamžitě ustoupit

Co vás přimělo k tomu, že jste na posledním zasedání AS VŠE v reakci na pana Vondráčka tak rychle rezignovala?

Věděla jsem, že je potřeba, abych urychleně ustoupila. Aby se spor o zpochybnění mandátu dalšího člena senátu netáhl dalších několik měsíců, jako se od poloviny června táhl spor o mandát pana Trumpeše. Věděla jsem, že Akademický senát VŠE musí rychle začít fungovat a že když tam zůstanu, tak se nebude – podobně jako v červnu nebo v září – hlasovat o předsednictvu. Protože evidentně nebude stačit ani to, že děkan potvrdil, že jsem členka akademické obce. Podle mě by si pan Vondráček vyžádal několik dalších stanovisek, která by stejně zpochybnil. Takže jsem věděla, že to, čeho se nepodařilo dosáhnout i přes vyjádření právníků během čtyř měsíců, totiž aby byla vyřešena otázka platnosti mandátu pana Trumpeše, musím já udělat okamžitě, aby škola mohla projednávat například Dlouhodobý záměr, bez kterého by mohla přijít o milionové dotace. Je pravda, že jsem předpokládala, že za mě bude hned na jednání připuštěn náhradník.

To je, pokud vím, pan Bič. Jak se ten staví ke koalici a celkově k dění okolo senátu?

O to je to celé horší. Kdyby za mě byl náhradníkem nějaký „jejich“ člověk, dokázala bych pochopit, že jde o hlasy pro volbu předsedy AS. Když se totiž v červnu vynořila kandidatura dcery pana děkana Ševčíka na funkci předsedkyně, bylo jasné, že bude potřebovat podporu. A napříč ostatními fakultami existoval jakýsi konsensus ohledně pana profesora Berky. Akademičtí pracovníci za NF mají jen tři hlasy, takže bylo jasné, že budou hledat podporu i jinde.

A jak to je tedy s tím vaším náhradníkem?

Tím, že věděli, že na mé místo nastoupí někdo, kdo jim patrně vůbec nepomůže, je úplně jasné, že se jednalo o sprostý útok na moji osobu. Podle mého názoru nešlo jen o pomstu za můj dřívější střet s vedením Národohospodářské fakulty, ale podle toho jaké praktiky byly použity na mé zpochybnění, jde i o potřebu demonstrovat, co se stane lidem, kteří se postaví proti.

Říkáte, že jste měla střet s vedením páté fakulty. To má nějakou souvislost se sporem s bývalými vyučujícími, který na NF před třemi lety probíhal?

Za AS VŠE jsem byla jako jeho místopředsedkyně jmenována do pracovní skupiny senátu, která měla vyšetřit, jak děkan NF a jeho spolupracovníci jednali s nespokojenými studentkami. Tehdy mě blízký spolupracovník vedení NF Miroslav Zajíček (vedoucí katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie, pozn. red.) obvinil z podjatosti. Jeho obvinění bylo založeno na tom, že jsem byla spatřena s některými názorovými oponenty vedení NF v menze školy na obědě u společného stolu. Když pracovní skupina označila toto obvinění za nepřijatelné, poslal pan Zajíček všem senátorům AS VŠE a vedení školy dopis, v němž mě ještě více urážel.  Senát apeloval na rektora, aby zasáhl a zasadil se o rychlé vyřešení sporu a aby doporučil projednání celé záležitosti etickou komisí. Ale vůbec nic se nestalo.

Já si ten spor pamatuji. Teď ale není prostor rozebírat to podrobněji. Můžeme se vrátit k původní otázce? Vidíte tam nějakou spojitost, že jste si teď, řekněme, nesedli s vyučujícími z NF?

Ano, samozřejmě. A ti teď v podstatě zasáhli do samosprávy jiné fakulty.

Chtěla jsem funkční senát

Když se ještě znovu vrátím k poslednímu zasedání AS VŠE. Rezignovala jste, odešla, ale později jste se vrátila, což napomohlo ke zvolení předsedy. Co vás k tomu přesně vedlo?

Za prvé jsem zjistila, že na zasedání nebyl připuštěn náhradník, za druhé jsem viděla, že pro profesora Berku hlasovalo jen patnáct lidí. Rezignovala jsem s domněním, že profesora Berku podpoří dostatečný počet senátorů. Po opakovaném hlasování mi bylo jasné, že žádný z kandidátů nemá šanci do 26. října, kdy bylo nutné schválit Dlouhodobý záměr, získat potřebnou většinu. Považovala jsem tedy za svou povinnost využít svůj stále, do půlnoci platný mandát a hlasování se zúčastnit. Chtěla jsem pomoci tomu, aby měl senát předsednictvo a mohl fungovat minimálně po dobu, než dá pan Vondráček tuto volbu prověřit soudem. Ostatně hned po volbě mi přišlo velké množství mailů a SMS od akademickým pracovníků napříč celou školou, kteří můj krok ocenili.

Dá se čekat, že bude celá volba předsednictva zpochybněna?

Nevím. Pan Vondráček by musel žalovat školu, ne mě. A vůbec nevím, zda má v úmyslu se soudit s paní rektorkou. Ale upřímně řečeno, je mi to jedno. Chtěla jsem pomoct svým hlasem k tomu, aby škola měla funkční senát, a můj úmysl byl čistý.  Byla jsem senátorkou řadu let a dokázala jsem rozpoznat, v jak závažné situaci se škola ocitla.

Takže osobně čekáte, že teď už bude senát normálně fungovat a bude to spíš „nudná úředničina“?

Diskuze tam samozřejmě budou, to rozhodně neskončí. Myslím si, že celé funkční období tohoto senátu může být velmi bouřlivé. A jen doufám, že pokud se bude někdo snažit použít podobné likvidační praktiky jako v mém případě, senátoři nepodlehnou možnému zastrašování a i oni se budou schopni případným útokům postavit.

Zdroj fotografie: Akademický senát FMV

ČTĚTE TAKÉ

Kvůli rozhádanému senátu může škola přijít o 140 milionů

Do Akademického senátu dorazila velká politika

Komentář k volbám, hlasování, programu a jednání Akademického senátu VŠE

Komentář k volbám, hlasování, programu a jednání Akademického senátu VŠE, 2. díl

 

Chcete se k dění okolo AS VŠE také vyjádřit? Nebo chcete, abychom na iListu uveřejnili váš komentář? Můžete nám psát na senat@ilist.cz

 

Mohlo by vás zajímat: