Na Akademickém plénu se řešily úspěchy a budoucnost VŠE, koronavirus i nejlepší pedagogové VŠE

2. 3. 2020 | | Zprávy ze školy Akademické plénum, pedagog roku

Ve čtvrtek 27. února se ve Vencovského aule na Vysoké škole ekonomické (VŠE) konalo Akademické plénum, tedy setkání vedení VŠE se studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci školy, během kterého je členové vedení obeznámí s výsledky za uplynulý rok a plány do budoucna. V závěru Akademického pléna proběhlo odevzdání cen v soutěži „Pedagog roku“ a ocenění nejúspěšnějších autorů nakladatelství Oeconomica.

Hlavní slovo měla rektorka VŠE, Hana Machková. Na úvod mluvila o českém veřejném vysokém školství. Dle její slov zhruba 19, 5 % studentů v Česku studovalo v roce 2019 programy v oborech zaměřených na ekonomické vědy a nauky. Ačkoli nejvyšší počet studentů ekonomie studuje na VŠE, jejími největšími konkurenty jsou Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola báňská v Ostravě.

Na VŠE studuje celkem 14 344 studentů, z toho 24 % cizinců. V roce 2019 naše škola přijala také kolem 750 výměnných zahraničních studentů. Nejvyšší počet studentů měla VŠE v roce 2012, kdy jich tady studovalo celkem 20 068. Klesající počet studentů je součástí strategie vedení školy, díky které se má na úkor kvantity zvýšit kvalita výuky. Ačkoli počet studentů klesá, příjmy školy meziročně rostou. V roce 2019 byly provozní příjmy ekonomky ve výšce 1 305 milionů korun a investiční dotace, které škola v minulém roce obdržela, dosáhli výšku 40 milionů korun. Díky investičním dotacím bylo vybudováno oddělení předškolní přípravy mateřské školky působící na ekonomce.

Platy učitelů na VŠE patří mezi nadprůměrné

Rektorka se dostala také k tématu průměrných platů na naší škole, kde uvedla, že profesor si na ekonomce přijde přibližně na 87 000 korun a docent na 78 000 korun. Odborní asistenti s doktorátem jsou ohodnoceni mzdou přibližně 52 000 korun a asistenti 36 000 korun. Přesná výška mzdy se pak odvíjí od počtu odučených hodin, výuky v angličtině, vědecké činnosti a podobně. Základní tarifní platy akademických pracovníků jsou přitom dle prezentace rektorky 36 000 Kč u profesorů, 32 000 Kč u docentů, 22 300 Kč u odborných asistentů a 20 500 Kč u asistentů.

Ekonomka nezaostává ani v otázce internacionalizace. VŠE má v rámci celého světa 234 partnerských škol. Vycestovat do zahraničí přitom mohou také učitelé a neakademičtí pracovníci. Naše škola je dobře hodnocená i v mezinárodních žebříčcích, minulý akademický rok se umístila na 55. místě v hodnocení European Business Schools a program International Management se umístil na 18. místě v hodnocení Master in Management. Dle hodnocení Eduniversal Business Schools Rankin získala ekonomka ocenění „Best Business School in Eastern Europe.“

V oblasti mezinárodních akreditací čeká Fakulta podnikohospodářská na výsledek hodnocení pro prodloužení akreditace EQUIS a je držitelem akreditace FIBAA, Fakulta mezinárodních vztahů je držitelem akreditace EPAS, Fakulta financí a účetnictví má akreditaci ACCA. Nejvýznamnější akreditací, na získání které momentálně škola pracuje, je institucionální akreditace AACSB.

Jednou ze změn, která byla na VŠE v minulém roce zavedena, je nová metodika hodnocení vědy a výzkumu, takzvaná Metodika 2017+. Hodnocení se rozdělilo do pěti panelů, přičemž první dva hodnotí Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a zbytek bude hodnotit mezinárodní panel odborníků, který v červnu navštíví na naši školu.

Koronavirus a velká rekonstrukce kolejí

Rektorka mluvila také o problémech s hlášením bomb. Policie požádala všechny členy školy o spolupráci při hledání pachatele, kterému hrozí 8 let vězení. Nevyhla se ani stále aktuálnímu tématu epidemie koronaviru COVID-19. Hygienické stanici hlavního města Prahy škola zaslala jmenný seznam všech čínských studentů a byl vydán čtrnáctidenní zákaz vstupu pro všechny osoby, které se vrátili z Čínské lidové republiky, který se teď rozšíří také na osoby přijíždějící ze severní Itálie. Ke dni konání Akademického pléna bylo devět čínských studentů, kteří na VŠE studují v rámci cizojazyčných programů, pořád v karanténě a pro nové studenty je úplný zákaz příjezdu. Stejně tak byly zrušeny výjezdy studentů VŠE do Číny a Jižní Koreje. V prostorách školy byly nainstalovány nádoby na dezinfekci, koleje zakoupily ochranné pomůcky a zásoby dezinfekčních prostředků na tři měsíce.

Co se týče Dlouhodobého záměru školy, rok 2020 je posledním rokem realizace toho současného a škola již chystá Strategický záměr pro období 2021–2025. Prioritní cíle pro další období jsou rozvíjet kompetence pro praxi a uplatnění, zlepšit dostupnost flexibilních forem vzdělávání či zvýšit kvalitu doktorského studia. Na strategický rozvoj by měla škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostat 44 355 853 Kč ročně, využití těchto prostředků je však ve velké míře stanoveno ministerstvem.

Velkou změnou, která se minulý rok udála, bylo také přejmenování kolejí na Jarově. Ty navíc čeká výrazná rekonstrukce, na kterou uvolnilo MŠMT přibližně 90 milionů korun. Podmínkou je však 50 % spoluúčast školy, která si na ten účel kromě vlastních zdrojů vezme úvěr od České spořitelny a interní bezúroční půjčky od fakult. (Další informace o rekonstrukci kolejí vám přineseme v průběhu následujících týdnů, pozn. red.)

První nárůst počtu přihlášek za posledních deset let

Druhým řečníkem byl prorektor pro pedagogickou činnost Petr Dvořák. Jako první otevřel téma institucionální akreditace, kterou VŠE získala v září 2018 v plném rozsahu. Díky tomu se škole podařilo do června 2019 akreditovat většinu nových studijních programů, které budou postupně nahrazovat ty stávající. Oproti minulému roku se taky zvýšil počet přihlášek do bakalářského studia o 1 031. Stalo se tak poprvé za posledních deset let, během kterých počet přihlášek meziročně pouze klesal. Minulý rok bylo na VŠE podáno 9 000 přihlášek, přičemž do studia reálně nastoupilo 3 574 nových studentů. Pokles však nastal u přihlášek do magisterského studia.

Jako poslední vystoupil studentský tajemník Jakub Drábek, jehož úlohou je podpora studentského života a studentských spolků naší školy. Minulý rok bylo na VŠE aktivních 43 studentských organizací, ke dni 26. 2. 2020 bylo evidováno obnovení součinnosti mezi školou a studentskými spolky ve 37 případech. V průběhu roku 2019 se na VŠE konalo 456 studentských akcí (včetně interních akcí členů spolků, pozn. red.). K fungování spolkům pomáhá i Grant rektorky VŠE a České spořitelny, ze kterého byla minulý rok přerozdělena částka 400 000 Kč.

Ocenění získaly nejlepší publikace i nejpopulárnější pedagogové

Na závěr Akademického pléna bylo odevzdáno několik ocenění. Jako nejlepší publikace vydavatelství Oeconomica byly vyhlášeny „English for Business and Economics“ od Halky Čapkové a kolektivu, „Makroekonomické modely pro měnovou analýzu“ od Van Quang Trana a „Úvod do IT Governance“ od Zory Říhové a kolektivu. Oceněna byla také nejlepší skripta. První místo vyhrálo „Účetnictví I.-sbírka příkladů a úloh k procvičení“ od Jaroslavy Roubíčkové a kolektivu, druhé „Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016“ od Moniky Randákové a kolektivu a třetí „Fachsprache Wirtschaft Neu 1“ od Jaroslava Březiny a kolektivu.

Do hlasování v anketě Pedagog roku se zapojilo 1 958 studentů a minimálně jeden hlas získalo 477 pedagogů. Za každou fakultu byl nakonec vybrán jeden vítěz. Na Fakultě financí a účetnictví zvítězil Jan Molin, na Fakultě mezinárodních vztahů to byla Zuzana Stuchlíková, na Fakultě podnikohospodářské David Říha, na Fakultě informatiky a statistiky Milan Bašta, za Národohospodářskou fakultu zvítězil Michal Mirvald a za Fakultu managementu to byl Peter Pažitný.

Foto: Vysoká škola ekonomická v Praze

Mohlo by vás zajímat: