Na Arts managementu chtějí dělat i něco „navíc“

20. 10. 2009 | | Rozhovory

Chtějí spolu trávit více času než na přednáškách a cvičeních a
především by rádi získali již během studia potřebnou praxi. To spojuje
lidi ze Spolku studentů Arts Managementu. O jeho cílech si Studentský list
povídal s Ondřejem Kašpárkem.

Kdy váš spolek ofi ciálně vznikl?
Nápad se zrodil v únoru 2008, kdy jsme se s několika kamarády rozhodli
podpořit rozvoj našeho oboru založením studentské iniciativy. Nesetkali
jsme se ale s aktivní odezvou od spolužáků z tehdejšího prvního
ročníku a spolek nevykazoval žádnou aktivitu. Nezbylo tedy nic jiného než
počkat na posilu v podobě dalších prváků. V listopadu 2008 se pak
konala ofi ciálně první akce spolku.

Kolik je vás tedy v současnosti? Máte rozdělené jednotlivé
funkce nebo dělají všichni všechno?

Spolek má zhruba dvacet členů, na jednotlivých akcích však participuje
průměrně šest lidí. Konkrétní úlohy se přiřazují podle potřeby
každého projektu. Máme ale člověka, který se téměř vždy stará o PR a
propagaci, a dalšího, který řeší grafickou stránku.

Předpokládám, že sdružujete pouze studenty vašeho
oboru.

Spolek je opravdu zaměřen pouze na oblast Arts Managementu či produkce
živého umění. Je to vlastně jeden z nástrojů jak sblížit lidi
z tohoto oboru, kteří mají zájem dělat něco nad rámec běžné výuky na
VŠE. Účelem je vytvořit skupinu lidí s chutí pracovat v týmu, navzájem
se poznat a rozvíjet Arts Management jako obor.

Pokud by se mezi vás chtěl dostat člověk, který studuje jiný
obor, ale je aktivní a má hluboký zájem o problematiku, odmítli byste
ho?

Zatím se nám nic podobného nestalo. Určitě bychom o tom uvažovali,
myslím, že by jistě byl v mnoha ohledech spolku přínosem. Jde ale o to,
že spolek se mimo jiné snaží poskytnout studentům to, čeho se jim ve
výuce z různých důvodů nedostává, aby celkový výstup z jejich
školního i mimoškolního vzdělání tvořil kompaktní celek využitelný
pro jejich budoucnost.

Můžeš přiblížit vaše perspektivy?
Dlouhodobý plánem je utvořit pevnější jádro spolku, nabírat další
členy a nabídnout jim možnost realizace. Dále pokračovat v pořádání
akcí pro studenty oboru Arts Management a jako tým dobrovolníků pracovat pro
spřátelené kulturní organizace, například KC Zahrada, Institut
umění-Divadelní ústav a podobně. V současnosti usilujeme o vytvoření
meziuniverzitní platformy pro Arts Management. Jsme v kontaktu s podobnými
spolky, které se zabývají stejnými tématy. Patří mezi ně brněnský
spolek Kultura a Management z brněnské Divadelní fakulty JAMU či spolek
Richelieu z DAMU.

Pořádáte debaty s odborníky z praxe. Jaké osobnosti na vašich
akcích vystoupily a koho byste rádi pozvali letos?

Zatím jsme formou debat a přednášek studentům představili marketingového
specialistu Jiřího Sulženka a programového ředitele Davida Kašpara
z Kulturního centra Zahrada, kurátorku výstav Radku Doležalovou
z Kulturního centra Bazilika, Veroniku Loušovou z projektu Czech-Design.
V přednáškách hodláme pokračovat, budeme se k nám snažit dostat
zajímavé lidi s přínosným pohledem na současnou problematiku. Konkrétní
program zůstane překvapením.

Jakou mají tyto akce návštěvnost?
Na poslední akci jsme napočítali okolo šedesáti lidí, což pro nás
představovalo velký úspěch.

Dostává se vám nějaké podpory ze strany školy?
Naše fakulta nám velmi pomáhá. Jsme vděční panu děkanovi, který nám na
poslední akci poskytl finanční podporu a záštitu, a také docentu
Patočkovi, který je vedoucím katedry Arts Managementu a naši aktivitu
oceňuje.

Daří se vám za dobu působení spolku plnit vaše
cíle?

Jsme teprve na úplném začátku naší cesty. Považuji za úspěch, že se
nám vůbec podařilo dát dohromady lidi, kteří mají zájem, a že se nám
podařilo etablovat se na půdě VŠE jakožto spolek s kreativním
potenciálem. Ukázalo se, že je obtížné pracovat se strukturou studia.
Měli jsme v plánu zajistit studentům praxi v kulturních institucích,
která by mohla být hodnocena kredity, ale možnost takto zasáhnout do
studijního plánu je z naší strany vyloučena. Proto někteří z nás
pracují jako pomocné síly na katedře, kde se snaží alespoň svým
poradním hlasem přispět k rozvoji tímto směrem.

Jak jste se k této příležitosti dostali?
Před vznikem samotné katedry nás oslovil pan Patočka s nabídkou stát se
pomocnou vědeckou sílou na vznikající katedře. Fakulta zajišťovala
koordinaci studia, ale na záležitosti jako komunikace s podobnými obory
v ČR nebo pomoc při organizaci exkurzí už pochopitelně neměla kapacitu.
Veřejně proto oslovil celý ročník s touto nabídkou a přihlásilo se pár
lidí, kteří o práci na katedře stáli.

Jaké konkrétní práci se jinak student Arts Managementu může
věnovat?

Jedná se především o pořádání akcí, jejich propagaci, produkci,
fundraising. Studium tohoto oboru na VŠE ale směřuje studenty i k práci ve
veřejné správě v odděleních kultury či k práci v oblasti údržby
památek. Nejčastěji se věnujeme pořádání hudebních festivalů,
někteří jako jedinci zastupujeme kapely, máme úspěšného kamaráda,
který založil taneční školu zaměřenou na streetdance, několik
spolužáků pracuje v divadlech jakožto asistenti produkce.

Mohlo by vás zajímat: