Na financích jasno, u národo-hospodářů stále mlhavo

24. 3. 2010 | | Nezařazené

Děkan Fakulty financí a účetnictví Petr Dvořák bude ve funkci další
čtyři roky. Během nich se chce zaměřit na dílčí zlepšení na fakultě.
Jak budou probíhat volby na Národohospodářské fakultě, není
stále známo.

Jak jsme informovali v minulém čísle Studentského listu, na konci února
proběhla volba nového děkana Fakulty financí a účetnictví (FFÚ).
Jediným uchazečem o funkci byl děkan Petr Dvořák. Dostal všechny hlasy od
třinácti přítomných senátorů (celkový počet je patnáct). Dvořák tak
bude děkanem až do dalších voleb na konci března 2014. Před volbou děkan
Dvořák také představil programové cíle. Podle nich tak bude ve svém
druhém funkčním období klást důraz na několik oblastí.

Pokud jde o pedagogiku a studium, Dvořák ve své koncepci uvádí, že
fakulta by se měla soustředit v nejbližších letech na intenzivní rozvoj a
kvalitu pedagogické a vědecko-výzkumné práce. Dále se chce zaměřit na
propagaci fakulty. Znovuzvolený děkan předpokládá, že pokud dojde ke
zpoplatnění vysokoškolského studia, odezní tím jedna ze základních
konkurenčních výhod veřejných škol. Chce tedy, aby byly vydány
například ucelené řady propagačních materiálů k jednotlivým studijním
programům nebo informační bulletiny, které by měly zvýšit povědomí
o fakultě na středních školách.

Do programových cílů Dvořák zahrnul i oblast vědecko-výzkumné
činnosti, mezinárodních vztahů, organizace fakulty a v neposlední řadě
její samotné působení v rámci celé školy. „Fakulta financí a
účetnictví je uznávanou ekonomickou fakultou v Česku. Nepotřebujeme proto
radikální reformy, ale spíše vylepšit postavení fakulty dílčími
kroky,“ shrnul cíle nový děkan. Ve druhé polovině února se také mělo
jednat o harmonogramu děkanských voleb na NF. Miroslav Ševčík, předseda
Akademického senátu Národohospodářské fakulty však uvedl, že senát se
rozhodl toto jednání odložit. Harmonogram se bude řešit až koncem března
či začátkem dubna a ihned po schválení bude zveřejněn.

O kandidátech na NF se zatím mlčí. Mezi studenty Národohospodářské
fakulty se prý mluví o tom, že tajným koněm děkana Schwarze by měl být
jeho příznivec a přítel Petr Bartoň. „Ano, mluví se o tom,“ potvrdil
tuto informaci Studentskému listu student Ondřej z NF, který raději nechce
uvést své jméno, a dodává: „Petr Bartoň je proslulý svými spory
s rektorem. Občas mi přijde, že mu jeho studium v Chicagu přerostlo přes
hlavu.“

Mohlo by vás zajímat: