Na FIS vzniká Úložiště studentských projektů

18. 11. 2013 | | Zprávy ze školy

Nápad založit Úložiště studentských projektů vznikl na Katedře
systémové analýzy. S nápadem přišel Alexander Galba. Nyní je
v databázi dvacet pět projektů, do konce roku by jich mělo být okolo
šedesáti. Převážně se jedná o práce z oblasti informatiky. Do budoucna
se plánuje spolupráce s dalšími fakultami.

Důvodem vzniku elektronického úložiště projektu byl fakt, že mnohé
vznikající projekty na Vysoké škole ekonomické (VŠE) se patřičně
neocenily. Myšlenka úložiště projektů, které by bylo dostupné všem
online, vznikla na katedře systémové analýzy Fakulty informatiky a
statistiky VŠE v hlavě Alexandra Galby, který vede společně s Vlastou
Střížovou kurz 4SA426 – Prezentace a komunikace informací. Zde každý
semestr vzniká víc jak desítka různých projektů. Zatím tedy mohou
zájemci na úložišti najít primárně díla, která vznikla v rámci
tohoto kurzu.

Výstupem projektů je převážně dokument v elektronické podobě,
webová prezentace a nebo aplikace. Každá práce umístěna v úložišti
obsahuje informaci o projektu a jeho cílech, formu výstupu a související
soubory nebo odkazy. Pro možnost nekomerčního využití byla zvolena licence
Creative Commons, jejíž plné znění je sekci Licence nebo na stránkách
Creative Commons

„Úložiště studentských projektů má za cíl uchovávat v budoucnu
studentské projekty vznikající na Fakultě informatiky a statistiky VŠE,
popřípadě jiných fakult. Projekt také předpokládá možnost
strukturovaného vyhledávání projektů podle různých atributů,“ dodává
Vladimíra Žáčková. Předpokládaným přínosem je přehled o věcech
vznikajících v rámci výuky, jejich zviditelnění a možnost případného
pokračování v projektech, jenž jsou zajímavé.

Podmínkou uložení projektu je jeho vznik v rámci výuky na VŠE.
Podrobnějsí informace lze získat zasláním dotazu na adresu sprojekty@vse.cz. Více
informací zde

Čtěte také:

Mohlo by vás zajímat: