Na informace slouží databáze

17. 4. 2008 | | Nezařazené

VŠE poskytuje svým studentům možnost nahlédnout do databází elektronických informačních zdrojů. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří JSTOR, Anopress IT, ProQuest 5000 a Viewswire.

VŠE poskytuje svým studentům možnost nahlédnout do databází elektronických informačních zdrojů. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří JSTOR, Anopress IT, ProQuest 5000 a Viewswire.

Elektronické informační zdroje naleznete na webových stránkách školy pod kategorií „Knihovna a informační zdroje“, odkaz „Elektronické informační zdroje“. S těmito prameny cenných informací se během studia (ať už dříve či později) potká většina studentů.

Nabídka je široká, uživatel si může vybrat ze zdrojů plnotextových (všeobecných i specializovaných), faktografických i bibliografických. Své místo zde našel i citační rejstřík a slovník. Ten zabezpečuje oboustranný překlad do třech světových jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Mezi nejznámější zdroje patří Journal Storage (JSTOR). Je zahrnut ve skupině specializovaných zdrojů. Přináší informace v angličtině z více než dvě stě různých vědeckých časopisů zabývajících se nejen humanitními vědami, ale také například antropologií, ekologií, historií, literaturou, matematikou, statistikou a dalšími. Nalezneme zde i bibliografické záznamy článků a plné texty ve formátu pdf.

Anopress IT shromažďuje informace mediálního a vědomostního charakteru. Zahrnuje články z téměř všech (nejen českých) novin a časopisů, textový záznam televizních zpráv a některých rozhlasových pořadů, jakož i data encyklopedického charakteru, u nichž se však může stát, že budou výsledky hledání limitovány. Vyhledávat můžeme přes čtyři různé formuláře (komfort, mini, standard, maxi) podle určitého hesla, deníku či časového období.

ProQuest 5000 bychom stejně jako Anopress IT objevili ve všeobecných plnotextových zdrojích. Právě tento studenti hojně využívají při psaní svých bakalářských a diplomových prací, neboť obsahuje 16 databází článků z mnoha odborných časopisů vycházejících v angličtině. Je možné vyhledávat podle různých hledisek, například podle autora, názvu článku, názvu časopisu a podobně.

Od ledna 2005 je zde také možnost hledání v disertačních a doktorských pracích z oblasti obchodu. Většina článků je zde doplněna „abstrakty“, tedy krátkými zhodnoceními celé statě a jeho obsahu.

V rámci volby „My research“ si systém bude pamatovat cestu k hledaným výrazům i výrazy samotné. Studenti Fakulty financí a účetnictví jistě uvítají česky psaný zdroj s názvem Patria Plus. Zachycuje informace finančnického a ekonomického rázu. Obsahuje čtyři oddíly Treasury Plus, Ekonomika Plus, Akcie Plus a Zpravodajství Plus. Studenti mohou také využívat každodenně čerstvé informace z oblasti akciových, devizových, dluhopisových, peněžních a komoditních trhů.

Elektronický informační zdroj Viewswire se zabývá ekonomickým zpravodajstvím v angličtině u 195 zemích světa. Databáze denně sleduje dění v ekonomickém a politickém životě, ale také ve vývoji trhů. Dozvíme se zde informace ze sektorů politiky, ekonomie, obchodu, financí a dalších.

VŠE nabízí svým studentům více možností a druhů informačních zdrojů. Podrobnější informace a kompletní seznam elektronických informačních zdrojů najdete na adrese http://www.vse.cz/zdroje.

Mohlo by vás zajímat: