Na nový obor je možné přestoupit již nyní

12. 1. 2004 | | Nezařazené

Prvním mezifakultním bakalářským oborem na VŠE je v tomto akademickém roce otevřený Cestovní ruch a regionální rozvoj, na který již teď mohou přestoupit studenti oborů Mezinárodní obchod a Veřejná správa a regionální ekonomika. Garantkou je vedoucí katedry cestovního ruchu doc. Jarmila Indrová.

Prvním mezifakultním bakalářským oborem na VŠE je v tomto akademickém roce otevřený Cestovní ruch a regionální rozvoj, na který již teď mohou přestoupit studenti oborů Mezinárodní obchod a Veřejná správa a regionální ekonomika. Garantkou je vedoucí katedry cestovního ruchu doc. Jarmila Indrová.

Absolventi oboru, který společně zajišťují FMVFNH, získají znalosti využitelné v oblasti cestovního ruchu na podnikové a regionální úrovni. Důraz je kladen na rozvoj území, ochranu životního prostředí, analýzu území z pohledu přírodních, kulturně historických a ekonomických předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Po absolvování celoškolsky povinných předmětů je výuka rozdělena do bloků: cestovní ruch, řízení podniků cestovního ruchu, regionální rozvoj.

Přijímací řízení do oboru nebylo v minulém akademickém roce vypsáno, přestup na něj byl však již v tomto semestru možný. Přesto jej zatím téměř nikdo nestuduje. Od letního semestru se však očekává, že zájem bude narůstat. Kapacita pro akademický rok je 75 míst, přičemž ze studentů přijatých na obor MO od akademického roku 2003/2004 by to mělo být 50, ze studentů přijatých na týž obor od roku 2002/2003 25  a z těch přijatých na obor Veřejná správa a regionální ekonomika od roku 2002/2003 také 25. Pokud bude větší zájem, rozhoduje pořadí sestavené podle počtu bodů v přijímacím řízení.

Podmínky přestupu pro studenty oboru MO nejsou stanoveny, pro studenty oboru Veřejná správa a regionální ekonomika platí, že: musí získat povolení děkana FNH; v případě, že student podával přihlášku na FMV a posléze byl přijat na FNH, je podmínkou dosažení minimálně 50% z každého jazyka v přijímacím testu; pro ostatní studenty je to čestné prohlášení, že jejich znalosti z druhého jazyka dosahují úrovně C. Za uznání předmětů se při přestupu neplatí.

„Od příštího roku je tedy možné se přihlásit na tento obor v běžném přijímacím řízení, přičemž přihláška se podává na FMV. Studium je prezenční – stejně jako všechny obory na fakultě, přestože je obor akreditován i pro kombinované studium,“ dodává garantka předmětu Jarmila Indrová.

Mohlo by vás zajímat: