Na Palacha se bude vzpomínat na Žižkově i na Jarově

11. 1. 2019 | | Zprávy ze školy Jan_Palach_celiny_1

Jan Palach, symbol protestu proti událostem bývalého režimu, byl nejen po dva roky studentem Vysoké školy ekonomické (VŠE), ale také bydlel na jarovských kolejích. V rámci vzpomínkových akcí k výročí uplynutí 50 let od okupace budou vytvořena hned dvě místa připomínající jeho osobnost – v prostoru Staré budovy a na kolejích Jarov. V budoucnu možná ponese Palachovo jméno i jedna z kolejních budov.

Skupina přátel a bývalých spolužáků Jana Palacha spolu s vedením Vysoké školy ekonomické zahájili spolupráci na společných akcích, které budou studentům i veřejnosti připomínat oběť Jana Palacha. Kromě vydání publikace o historii VŠE, pro kterou skupina poskytla cenné materiály, dojde k vytvoření dvou pietních míst. „Vedení VŠE přivítalo naši iniciativu a jako součást i dalších akcí organizovaných školou, ji předložilo k projednání Akademickému senátu, který nabídku rovněž přijal,“ komentuje Jiří Mejstřík za skupinu Palachových přátel, jež se podílejí na realizaci jednoho z pietních míst.

Atrium u Staré budovy ponese Palachovo jméno

První pamětní deska se bude nacházet ve venkovním prostoru areálu na Žižkově. „Pamětní deska bude umístěna na Staré budově, na straně do dvora. Tam, kde je menší venkovní odpočinková zóna, jež by se pak měla přejmenovat na Atrium Jana Palacha,“ vysvětluje kancléř VŠE Andrej Tóth, který je hlavním organizátorem připomínkových akcí za vedení školy. V souvislosti s instalací pamětní desky dojde i k dodatečným úpravám přilehlého prostoru. Slavnostní odhalení pamětní desky proběhne v den výročí Palachova úmrtí, tedy 16. ledna.

Za přípravou umístění druhé desky stojí Palachovi přátelé včetně Jiřího Mejstříka, který je jedním z hlavních organizátorů akce. Jádrem této skupiny jsou účastníci pracovního pobytu v Kazachstánu v roce 1967 a další aktivní bývalí studenti při hnutí v letech 1968 až 1969 a známí Jana Palacha. Jejich záměrem je umístění pamětní desky vedle vchodu na jarovské koleji 1D, kde Palach převážně pobýval. Odhalení této desky by mělo proběhnout také počátkem příštího roku.

Výběr vítězného návrhu nebyl lehký

Autorkou desky, jež bude umístěná na Staré budově, je vítězka soutěže, kterou vyhlásila VŠE společně s Akademií výtvarných umění Praha, Dana Morová. Zadaní soutěže obsahovalo technické parametry a účel výtvoru. Návrhů se sešlo hned několik a podle slov Andreje Tótha výběr nebyl lehký. „Soutěžní výtvarný návrh exteriérové pamětní desky s nápisem: Památce Jana Palacha musel obsahovat textovou, grafickou část a vizualizaci v prostoru. Průvodní zpráva o formátu A4 musela rovněž obsahovat odůvodnění ideového záměru díla, volbu materiálu, stručný technický a konstrukční popis a přibližnou kalkulaci realizace včetně uvedení zvoleného materiálu,“ dodává Tóth. „Jsme toho názoru, že samotné odhalení desky by mělo být komornější formy, nemusí být součástí zřejmě početných a výrazných akcí, které budou probíhat v měsíci lednu při příležitosti vzpomínání na Janův čin. Proto chceme navrhnout vedení VŠE konání přibližně v měsíci únoru,“ sdělil Mejstřík a doplňuje, že došlo rovněž k návrhu na pojmenování budovy koleje na Kolej Jana Palacha, které bude dále projednáno se Správou kolejí VŠE a vedením školy.

S nápadem vytvořit keramickou pamětní desku za kolegy Jana Palacha přišla Marie Stříbrná, absolventka VŠE, účastnice pracovního pobytu v Kazachstánu a bývalá studentka bechyňské keramické školy. Návrh této desky, který byl předložen i vedení VŠE, a její zpracování zajišťuje Jiří Novotný a další pracovníci samotné Střední uměleckoprůmyslové a keramické školy v Bechyni.

Foto: archiv VŠE

Mohlo by vás zajímat: