Na podání přihlášky na erasmus máte čas do února

26. 1. 2019 | | Zprávy ze školy 2017-11-16T10-45-35.232Z-IMG_0124

Blíží se začátek letního semestru a spolu s ním čas podávání přihlášek na Erasmus. Zájemci, kteří budou úspěšní, stráví čas na zahraniční univerzitě během příštího akademického roku. Studenti mohou vyjet na každém stupni studia – na bakaláři i magistru. Čas podání přihlášek se pro oba stupně liší. V následujícím článku se dočtete, co je nutné udělat, abyste mohli vycestovat.

Na Vysoké škole ekonomické nelze vycestovat v prvním ročníku bakalářského a v prvním semestru magisterského studia. Zpraktických důvodů se nedoporučuje plánovat výjezd v semestru, kdy student skládá státní závěrečnou zkoušku. Každý student může podat do výběrového řízení pouze jednu přihlášku přes Integrovaný studijní informační systém (InSIS). Kromě toho musí student do přihlášky nahrát také strukturovaný životopis a motivační dopis.

Zájemce může získat maximálně 130 bodů. Sto ze zmíněných bodů lze dostat za studijní průměr. Po deseti bodech se hodnotí účast v Buddy Programu, jazykový certifikát TOEFL min. 87, IELTS min. 6,5 a CAE nebo odborný předmět v cizím jazyce. Nutnou podmínkou je doložit znalost jazykových znalostí na úrovni B2, nebo složit jazykový test. Přihlášku je nutné podat během února, 11. – 18. 2. pro výjezd během magisterského studia a 19. – 26. 2. pro výjezd ve třetím ročníku bakaláře. Přihláška pro výjezd v druhém roce bakalářského studia se podává v září. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny v InSISu v polovině března. Následně proběhne nominace úspěšných uchazečů na zahraničné školy.

Vyrozumění o nominaci bude studentovi zasláno e-mailem. Úspěšný žadatel si pak musí sám podat přihlášku na vybranou zahraniční školu, obvykle dva až čtyři měsíce před začátkem studia. Náležitosti přihlášky naleznou studenti na webových stránkách zahraniční školy. Následně je nutné, aby student ještě před odjezdem absolvoval online jazykový test. Tato podmínka se vyžaduje pouze pro evropské státy s výjimkou Ruska a Švýcarska. Test bude studentovi zaslán na jeho školní e-mailovou adresu. Pokud student v testu dosáhne úroveň jazyka B1 a nižší, musí dle pravidel programu Erasmus+ povinně absolvovat online jazykový kurz během pobytu. V ostatních případech je účast na jazykovém kurzu dobrovolná. Kurz je možné v některých případech absolvovat v jazyce země pobytu. Na konci pobytu ale musí každý složit závěrečný online jazykový test.

Před samotným výjezdem čeká studenty papírování

Před odjezdem je nutno vyplnit dokument zvaný „Learning agreement“ (LA, studijní smlouva). Do něj účastník výjezdu vypíše seznam předmětů, které chce na zahraniční škole studovat a jak se budou uznávat v rámci jeho studia na ekonomce. Následně jej pošle proděkanovi pro zahraniční vztahy své fakulty a čeká na potvrzení či připomínky. LA pro Evropu lze vyplnit online. V případě výjezdu do zámoří, Ruska a Švýcarska se musí na děkanát donést vytištěný dokument.

Po splnění všech kroků student čeká na „Acceptance letter“ (AL, akceptační dopis). Jedná se o formální potvrzení přijetí studenta ke studiu na zahraniční škole. Kromě toho obsahuje informaci o začátku a konci studia, které jsou podkladem pro výpočet výše stipendia. AL je nutno dodat taky na OZS. K evidenci administrativních záležitostí týkajících se zahraničního studijního pobytu slouží elektronický checklist. Ten naleznete v InSISu v sekci Moje zahraniční studium. Při jakékoliv změně v checklistu přijde studentovi upozornění na školní e-mailovou adresu. Podmínkou pro založení checklistu je doložení AL.

Pro výjezdy v rámci Evropy je nutné na závěr podepsat tzv. „Grant agreement“ (GA, účastnická smlouva) a zabezpečit podklady nutné k financování pobytu. Pro podepsání GA se musí doložit AL, akademický kalendář partnerské univerzity, LA, jazykový test a formulář bankového spojení. Návrh GA se studentovi nahraje do InSISu. GA se podepisuje osobně u koordinátorky na OZS.

Co se týče financování, země jsou rozděleny do pěti kategorií. Stipendia se přepočítávají s přesností na dny, které student stráví v zahraničí. Výše stipendií lze nalézt v tabulce. Podrobnější informace o výběrovém řízení na výměnné pobyty v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních styků.

 

Země Výše stipendia/měsíc
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 510 €
Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko  450 €
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 330 €
Švýcarsko 420 CHF
Zámoří a Rusko (+ jednorázový příspěvek 10 000 Kč na letenku) 10 000 Kč

 

Mohlo by vás zajímat: