Na půdě VŠE ocenili vědce Geerta Hofstedeho

7. 10. 2016 | | Zprávy ze školy ghofstede

Vysoká škola ekonomická udělila na svém zasedání Vědecké rady čestnou vědeckou hodnost holandskému profesorovi Geertu Hofstedemu. Ten je jedním z předních světových odborníků v oblastech organizační antropologie a mezikulturního managementu. Ve svých výzkumech se věnoval především národním hodnotám a představil koncept kulturních dimenzí.

Profesora Hofstedeho přivítala zaplněná Vencovského aula. Kromě studentů a veřejnosti byli na slavnostní předání pozváni nejen děkani fakult Vysoké školy ekonomické, ale i rektoři ostatních pražských a dalších českých univerzit. Předávání se zúčastnil i velvyslanec Nizozemského království. Úvodního slova se ujal prorektor pro vědu a výzkum Petr Musílek. Kandidáta na titul doctor oeconomiae honoris causa publiku představil děkan Fakulty mezinárodních vztahů Josef Taušer. Mezi přihlížejícími byla přítomna i manželka profesora Hofstedeho a dva jeho vnuci.

Po úvodních projevech a složení slibu rektorce se slova ujal Geert Hofstede. Mluvil o významu národní kultury, která je zakořeněná nejen v tom, jak mluvíme a myslíme, ale i v našem chování. „Význam vlastní kultury si uvědomujeme při setkávání s jinými kulturami a lidmi z jiných částí světa,“ říká Hofstede o mezinárodní perspektivě.

Kulturní odlišnosti jako nové výzvy

Profesor také zdůraznil, že kulturní dimenze nelze aplikovat individuálně, neboť kultura je brána jako kolektivní nebo sociální systém. Rovněž zmínil, jakých chyb se dopouštíme, pokud přikládáme velký význam stereotypům. „Být mezinárodním občanem také znamená brát kulturní odlišnosti jako nové výzvy,“ ukončil svůj projev Hofstede.

Geert Hofstede vystudoval mechanické inženýrství na Technické  univerzitě v Delftu, doktorát ze sociální psychologie poté získal na univerzitě v Groningenu. Po ukončení studií nastoupil v roce 1965 do IBM, kde založil oddělení personálního výzkumu a věnoval se postojům a hodnotám zaměstnanců. Na základě získaných poznatků z více než 70 světových poboček IBM identifikoval tento vědec pět kulturních dimenzí.

Díky svým studiím kulturního ovlivnění hodnot zaměstnanců na pracovištích si získal mezinárodní respekt, podle Social Sciences Citation Index patří mezi stovku nejcitovanějších neamerických vědců. Položil základy sociální mezikulturní komunikace, jeho vysokoškolská učebnice Kultury a organizace: Software lidské mysli byla přeložena do 20 jazyků.

Foto: youtube.com

Mohlo by vás zajímat: