Na studenty ekonomky čeká víc než jen diplom

28. 8. 2018 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Ze studia na vysoké škole si studenti nemusí odnést pouze diplom. Posluchači Vysoké školy ekonomické (VŠE) mají možnost své znalosti stvrdit i dalšími, doplňkovými zkouškami, z nichž si po úspěšném složení mohou odnést prestižní diplomy a certifikáty. A to díky akreditacím, které se některým fakultám VŠE podařilo získat. iList připravil přehled získaných akreditací a zkoušek, které mohou studenti nad rámec svých studií skládat.

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)

Mezi nejprestižnější profesní kvalifikace v oblasti účetnictví a auditingu patří kvalifikace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountats). Je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech. Její sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Plná kvalifikace je rozdělena do dvou úrovní (Fundamentals a Professional, pozn. red.) a pro její získání je potřeba složit čtrnáct dílčích zkoušek. Absolventi akreditovaných programů (jako například studenti FFU, pozn. red.) mohou získat výjimku z  několika zkoušek části Fundametals, která se v plném znění skládá z devíti zkoušek.

Fakulta financí a účetnictví získala udělením akreditace výjimky u některých oborů až na pět zkoušek z části Fundamentals, a to u oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Nejméně výjimek, pouze jednu zkoušku, má obor Bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti, kteří chtějí získat výjimku ze zkoušek na ACCA kvalifikaci, se musí kromě splnění daných povinných předmětů ještě v průběhu studia také zaregistrovat do asociace ACCA.

FFÚ také získala akreditaci od CFA Institute, což je globální organizace sdružující investiční odborníky. Ta zajišťuje program CFA (Chartered Financial Analyst). Díky získání této akreditace mohou studenti magisterských programů Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a Finanční inženýrství využívat výhod z členství v programu pro spolupráci s vysokými školami po celém světe (CFA Institute University Recognition Program). Kromě toho se mohou zapojit i do soutěže CFA Research Challenge, kterou na VŠE zastřešuje katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Ta také spoluorganizuje CFA Society Czech Republic.

Poslední z udělených akreditací FFÚ je akreditace ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales). Tato akreditace byla fakultě udělena na základě předchozího certifikátu Partner in learning. Certifikát také opravňuje fakultu používat logo a výukové materiály ICAEW. Pro úspěšné absolvování jejich programu ACA je potřebné složit patnáct zkoušek rozdělených do tří úrovní (Certificate, Professional a Advanced level). Akreditace se týká bakalářského programu Účetnictví a finanční řízení podniku a anglického magisterského programu MIFA (Master in finance and accounting). V rámci bakalářského studia mají studenti možnost získat certifikát v modulu Accounting, v rámci magisterského studia mají tuto možnost v dalších pěti modulech úrovní Certificate a Professional.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)

V únoru letošního roku obhájila Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) akreditaci EPAS (European Programme Accreditation System), kterou uděluje mezinárodní nezisková asociace EFMD (European Foundation for Management Developement). Tuto akreditaci získaly magisterské obory Mezinárodní obchod a International management na příštích pět let.

Při udělování akreditace se u oboru klade vysoký důraz na mezinárodní aspekt, jako například studium a stáže v zahraničí, množství zahraničních studentů a vyučujících, či množství výuky v angličtině. Hodnotí se i uplatnění absolventů v praxi nebo posouzení požadavků studentů a zaměstnavatelů při procesu tvorby studijního programu. V rámci České republiky je VŠE jedinou školou s touto akreditací. Absolventi uvedených oborů budou mít logo EPAS uvedené na svých diplomech.

Na ekonomce existuje kromě profesních certifikátů také mnoho těch jazykových. Studenti tak mohou získat certifikát z angličtiny, Business English Certificate (BEC – úrovně Preliminary B1, Vantage B2 a Higher C1) a Certificate in English (úrovně First B2, Advanced C1 a Proficiency C2). Všechny zkoušky se skládají z písemné a ústní části a jsou zastřešované pracovištěm Cambridge Assessment English na University of Cambridge. Získání certifikátů však není součástí běžné výuky a je potřeba se na zkoušky přihlásit samostatně. Katedra anglického jazyka FMV VŠE se stala autorizovaným zkušebním centrem Cambridge Assesment English v roce 2010.

Certifikáty mohou studenti skládat také z obchodní a ekonomické španělštiny, francouzštiny a italštiny. Katedra románských jazyků FMV VŠE navíc představuje jediné autorizované centrum v České republice pro skládání jazykových zkoušek Obchodní a průmyslové komory v Madridu (CCIM), Pařížské obchodní komory CCI Paris Ile-de-France a Certificato di conoscenza della lingua italiana CELI (vydává je Università per Stranieri v Perugii v Itálii, pozn. red.).

Ze španělštiny je na ekonomce možné skládat zkoušky z úrovní B2-C2, z francouzštiny A1-C1 a z italštiny A1-C2. Stejně jako u angličtiny se zkoušky skládají z písemné a ústní části a je nutné se na ně přihlašovat nad rámec běžné výuky.

Fakulta podnikohospodářská (FPH)

Akreditací udělenou asociací EFMD se může pochlubit i Fakulta podnikohospodářská. V březnu loňského roku získala akreditaci EQUIS (European Quality Improvement System). Při udělování této akreditace se hodnotí zejména internacionalizace instituce (zahraniční partnerství, mezinárodní studenti a vyučující, pozn. red.), kvalita studijních programů a studijního procesu, kvalita akademických pracovníků a výzkumné činnosti, finanční management instituce a provázanost s praxí.

V České republice je VŠE jedinou školou s touto akreditací. Ve střední a východní Evropě se jí mohou pochlubit pouze další tři školy – polská Kozminski University, ruská Graduate School of Management a slovinská University od Ljubljana. Podobně jako u EPAS na FMV má každý absolvent na svém diplomu uvedené logo akreditace.

CEMS

V tomto případě se jedná o mezinárodní studijní magisterský program. CEMS MIM (Community of European Management Schools-Master in International Management) představuje dvouletý manažerský studijní program, kdy studenti po jeho absolvování získají kromě standardního diplomu VŠE také diplom CEMS MIM. I proto je tento studijní program často označován jako takzvaný “double-degree” program. Podmínkou pro studium je výborná znalost anglického jazyka, znalost dalšího cizího jazyka a povinný semestrální pobyt na zahraniční partnerské univerzitě.

Program CEMS byl založen organizací PIM (Program in International Management, pozn. red.) a v současné době se vyučuje ve třiceti jedna zemích světa. Na VŠE se letos otevírá pro nové studenty již dvacátým rokem.

Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu nedisponují žádnými profesními či akademickými akreditacemi.

Foto: archiv VŠE

Mohlo by vás zajímat: