Na VŠE budou studenti skládat mezinárodně uznávané zkoušky

14. 5. 2010 | | Nezařazené

Katedra anglického jazyka se stala autorizovaným zkušebním centrem pro
mezinárodně uznávané zkoušky. Úspěch doprovází rozsáhlá revoluce ve
výuce angličtiny na VŠE.

V březnu 2010 byl Katedře anglického jazyka (KAJ) na Fakultě
mezinárodních vztahů udělen statut autorizovaného zkušebního centra pro
všechny typy odborných jazykových zkoušek Cambridge ESOL Examinations. To
znamená, že studenti budou moci skládat mezinárodně uznávané zkoušky
přímo ve škole.

„Katedra musela projít náročným schvalovacím procesem,“ upozornila
Alena Češková z KAJ. Inspektory, kteří budou nadále přijíždět
z Anglie každý rok, především zajímá, jestli má centrum dostatek
kvalifikovaných pedagogů. Vybrané pracovníky čeká školení, po kterém
budou oprávněni zadávat písemné části a zkoušet při ústních
pohovorech.

Nižší ceny zkoušek

Samotné testování bude probíhat během oficiálních termínů, které
jsou vypisovány celosvětově. Neočekává se ale, že by se využívala
všechna data. Podle počtu zájemců a možností vyučujících se vyberou jen
některá z nich. Počítá se, že poprvé se zkoušky uskuteční během
května a června roku 2011. Přihlašovat se budou moci pouze studenti VŠE,
protože rozsah akreditace vylučuje ostatní zájemce.

Účastníci si budou moci vybrat, jestli budou písemnou část skládat
v počítačové nebo papírové formě. Vypracované testy se následně
zasílají do Anglie k ohodnocení. Alena Češková slibuje, že ceny zkoušek
by mohly být mírně nižší než v jiných zkušebních centrech. „Děkani
některých fakult také zvažují možnost částečné úhrady poplatku ze
stipendijního fondu,“ dodává Češková. Pro zájemce pořádá 3. května
KAJ prezentaci, kde budou cambridgeské zkoušky představeny.

Na VŠE nebudou probíhat pouze zkoušky, akreditace vyvolala revoluci
v celé výuce. KAJ zajišťuje hodiny angličtiny pro všech pět pražských
fakult VŠE. Nyní přichází katedra s novou koncepcí, která se dotkne
všech. Zavádí takzvané moduly, neboli bloky navazujících předmětů,
které budou studenty k jednotlivým jazykovým zkouškám připravovat. Nový
systém bude nadále zohledňovat zvláštní požadavky jednotlivých
fakult.

Příprava ke zkouškám

Jazyková výuka na FMV je specifická. Studenti se již v současné době
vzdělávají v modulovém systému, který je však třísemestrální. Jejich
příprava zahrnuje blok kurzů s názvem Angličtina v obchodě a podnikání
(2AJ351–353), jehož cílem je úspěšné složení zkoušky BEC Vantage.

Následující tří semestry jsou pak zaměřeny podle studijních oborů.
Obor Mezinárodní obchod pokračuje směrem k BEC Higher, Mezinárodní studia
a politologie a Cestovní ruch mají vlastní odborně zaměřené
předměty.

Studenti oboru Podnikání a právo se již v tomto semestru začali
vzdělávat podle učebnice, která je určena ke zkoušce ILEC. „Jsem
spokojená, že se věnujeme terminologii, která dokonale souvisí s naším
oborem,“ hodnotí nabídku Pavlína, studentka druhého ročníku oboru
Podnikání a právo. V příštích semestrech se systém výuky na FMV
nezmění.

Ostatní fakulty vyhlíží zavedení nového modulového systému. Pro
budoucí ekonomy, kteří nastupují do prvních ročníků, bude zaveden nový
startovací „Modul 0“. Pro Fakultu financí a účetnictví (FFÚ) a Fakultu
podnikohospodářskou (FPH) bude v podstatě kopírovat dnešní předměty
2AJ201 a 2AJ202. Pro studenty z Fakulty informatiky a statistiky (FIS) a
případně i z Národohos­podářské fakulty (NF) bude zahrnovat náplň
dnešních kurzů 2AJ107 a 2AJ108.

Možnost výběru

KAJ přistoupila k zavedení povinného nultého bloku, protože prvním
ročníkům jsou sestavovány pevné rozvrhy a není prý organizačně možné
informovat budoucí studenty o různorodých variantách. Po absolvování
prvních dvou semestrů si studenti již podle svého uvážení zvolí další
moduly, mezi nimi i ty, ve kterých bude probíhat příprava.

V nabídce je ale i blok, který k žádné mezinárodní zkoušce
nesměřuje. Studenti FFÚ si budou moci vybrat jeden až dva moduly, ostatní
jen jeden. Volit si budou již dnešní studenti prvních ročníků. KAJ mezi
nimi provedla průzkum, ve kterém se vyjádřilo přibližně čtyřicet
procent z nich.

Certifikáty nejsou priorita

Výsledky dokládají zájem o odbornou angličtinu, cambridgeské zkoušky
se ale nezdají být jasnou prioritou. Většina studentů z FIS a NF se
přiklání k předmětům, které by navazovaly na již započaté studium a
které bezprostředně k mezinárodním zkouškám nesměřují. S tím
souhlasí i čtyřicet procent studentů z FFÚ a FPH. Stejná část z nich
by měla zájem o přípravu ke zkoušce BEC Vantage.

O modul obecné angličtiny, který se na KAJ také vyučuje a který vede
ke zkoušce First Certificate in English, je zájem mnohem nižší. Přálo by
se je navštěvovat dvacet procent respondentů z FFÚ a FPH. Každý modul
bude zakončen předmětovou zkouškou, která bude srovnatelná s těmi
mezinárodními. Obsahovat bude standardní části – čtení, psaní,
poslech, gramatiku a ústní projev. Ve srovnání s cambridgeskými budou ale
předmětové zkoušky kratší.

Uznání zkoušek do studia

Beze změny zůstává pravidlo, že každý se může rozhodnout zapsat si
pouze druhý, zkouškový předmět a ušetřené kredity využít ke studiu
jiných předmětů. Jestliže student danou mezinárodní zkoušku již
složil, není možné na základě certifikátu žádat o uznání
předmětů. Uznávat lze totiž pouze zkoušky složené na vysokých
školách. Takový student si může zvolit jiný modul, nebo bude muset
alespoň druhý semestr přípravného kurzu absolvovat.

Zájemci o přípravu na ICFE si musí ještě počkat. Poprvé bude tento
modul vypsán až v zimním semestru 2011/2012. Určen bude především pro
studenty třetího ročníku FFÚ.

Není také možné říci, jestli si budou moci starší studenti
z magisterských oborů nové kurzy zapsat jako volitelné předměty.
Záleží na rozhodnutí fakult, do jaké skupiny předměty zařadí.
„Myslím si, že je škoda, že škola nabízí přípravné kurzy až nyní,
když obdržela akreditaci. Určitě bych býval této příležitosti využil a
ke zkoušce se přihlásil v jiném centru,“ lituje David ze třetího
ročníku FMV. K mezinárodním zkouškám se ale budou moci registrovat i ti,
kteří žádnou přípravu neabsolvovali.

Mohlo by vás zajímat: