Na VŠE dorazilo sexuální obtěžování

25. 4. 2007 | | Zprávy ze školy

Nepříjemné pohledy, netaktní poznámky a v neposlední řadě strach se setkat s učitelem o samotě. Tak lze popsat situaci, ve které se ocitlo hned několik studentek Fakulty informatiky a statistiky.

Nepříjemné pohledy, netaktní poznámky a v neposlední řadě strach se setkat s učitelem o samotě. Tak lze popsat situaci, ve které se ocitlo hned několik studentek Fakulty informatiky a statistiky.

„Pořád mi říkal, jak jsem krásná, milá a mám hezký úsměv. Když jsme se jednou setkali o samotě, tvrdil mi, že zkouška pro mě bude jen formalita,“ svěřuje se studentka čtvrté fakulty, která si nepřeje být jmenována.

I další studentka vypráví svůj příběh o stejném učiteli s nechutí a strachem: „Předmět jsem u něj opakovala už několikrát. Naposledy, kdy jsem s ním absolvovala předmět, mi tvrdil, jak se na mě nedá zapomenout. Během výuky se nic nedělo, to nejhorší přišlo se závěrem semestru.“
Z dalšího vyprávění vyplývá, že s koncem semestru učitel studentce neustále odkládal termín zkoušky a nakonec jí taktně naznačil, že dostane zápočet, pokud s ním pojede mimo Prahu.

„Během cesty si nic nedovolil, ale druhý den úplně obrátil a byl na mě nepříjemný. Podle mě zneužíval toho, že já jsem ta slabší a nemám v podstatě na vybranou. Podle toho, co jsem slyšela, tak u kluků nedělá problémy, ale u holek ano,“ uzavírá celou situaci studentka.

První případ

Podle vyjádření školy, se s podobným případem ještě nesetkaly. „Za celou dobu, co eviduji a vyřizuji všechny stížnosti na VŠE, to je 10 let, jsem nezaznamenala žádnou stížnost na sexuální obtěžování.“ Říká Iva Hejdučková z Oddělení kontroly, informací a stížností.
Podle poškozených studentek je největší problém v tom, že ještě nemají dokončené studium a mají strach, že kvůli zveřejnění celému případu by ji nedodělaly. Obě dvě se shodují na tom, že počínání učitele jim bylo velmi nepříjemné. K tělesnému kontaktu nedošlo. „Kdyby si dovolil něco víc, tak bych to určitě řešila se školou,“ přiznává se jedna z poškozených studentek.

„Podobný případ jsme v naší poradně ještě neřešily,“ říká Daniela Pauknerová z Akademické psychologické poradny, která patří pod Fakultu podnikohospodářskou. Na dotaz, jak by postupovala, kdyby za ní přišla studentka s podobným problémem říká: „Nejprve se musí zjistit, o co přesně jde a pak podle závažnosti by se problém řešil nejprve se samotným učitelem, s jeho vedoucím a v krajní možnosti pak na poli legislativy.“

Se sukní na zkoušku

Ale i méně nápadné náznaky učitele mohou být brány za jistý druh obtěžování. O tom vypovídá i příběh studentky Fakulty národohospodářské: „Předmět probíhal zcela normálně. Při zkoušce se mi učitel neustále díval do výstřihu a na nohy. Skoro neposlouchal, co jsem říkala. Bylo mi to docela nepříjemné,“ svěřuje se studentka.

Sexuální obtěžování je pojem, který se v České republice zatím neusadil. Svého zakotvení v české legislativě se dočkal až v roce 2004 v novele Zákoníku práce. Jeho definice je však obtížná. Příručka „Rovné příležitosti žen a mužů“, kterou vydalo Gender centrum FSV Masarykovy univerzity v Brně, definuje sexuální obtěžování jako „nežádoucí chování sexuální povahy nebo jiné sexuálně založené chování, které se dotýká důstojnosti žen a mužů na pracovišti; toto chování může zahrnovat nežádoucí fyzické, verbální nebo neverbální projevy.“

Mohlo by vás zajímat: