Jak zvýšit konkurenceschopnost Česka? Konference na VŠE nabídla odpovědi

26. 9. 2014 | | Nezařazené

Ve čtvrtek 18. září se na Vysoké škole ekonomické setkali zástupci
byznysu, školství a vlády. Důvodem byla konference Konkurenceschopnost ČR
2015: Strategie jejího zvyšování. Řečníci představili nejnovější
správu Global Competitiveness Report, kterou pravidelně zveřejňuje Světové
ekonomické fórum (WEF), a hodnotili postavení ČR v žebříčku
konkurenceschop­nosti. Jedním z organizátorů byla Fakulta mezinárodních
vztahů (FMV).

Cílem konference bylo zhodnotit pozici ČR v globálním měřítku,
diskutovalo se rovněž o slabých a silných stránkách země či jejím
potenciálu. ČR si letos ve zmiňovaném žebříčku polepšila o devět
míst. Zlepšení vykázala v oblasti finančních trhů, makroekonomického
prostředí nebo základního školství. Naopak, velikost trhu a inovace
zaznamenaly mírné zhoršení.

Hosty dopoledního programu byli rektorka VŠE Hana Machková, náměstek
ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc nebo Nicholas Davis a Caroline Galvan
z WEF. Byznys reprezentoval ředitel Microsoftu pro Evropu Jan Mühlfeit.
Všichni se shodli na problému nedostatku inovací v ČR. Dále zdůraznili
už mnohokrát opakované, že k zatraktivnění podnikatelského prostředí
by přispěla efektivnější státní správa, investice do vědy a výzkumu a
vyšší kvalita školství. Davis mluvil o potřebě dialogu mezi vládou,
akademiky, podnikateli a občanskou společností. Partnerství veřejného a
soukromého sektoru podle něj zabezpečí udržitelný rozvoj a růst životné
úrovně. Mühlfeit doplnil, že nevyhnutným je také flexibilní právo,
imigrační politika a rozumné daně.

Odpolední program se zaměřil i na jiná odborná
témata

Po prvním panelu následovala tisková konference. Později se účastníci
potkali u druhého panelu, který pojednával o globální politické
ekonomii. Řečníky byli zakladatel této disciplíny Roger Tooze, Bublu
Thakur-Weigold ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu a Hans
Kundnani, ředitel výzkumu Evropské rady pro mezinárodní vztahy. Program
pokračoval odbornými sekcemi na témata inovace, udržitelný rozvoj, dobré
vládnutí nebo přímé zahraniční investice. I tady se představilo mnoho
zajímavých hostů.

„Na konferenci bylo registrování přes 270 účastníků,“ uvedl
proděkan pro pedagogickou činnost na FMV a jeden z hlavních organizátorů
Pavel Hnát. „Organizaci považuji za úspěch a začátek slibné tradice.
Lidé odcházeli plni dojmů a dobrého pocitu ze zajímavé akademické
diskuze,“ říká Hnát.

Kromě odborné veřejnosti se přišlo podívat i několik studentů VŠE.
„Odnáším si mnoho zajímavých poznatků a pár doporučení na odbornou
četbu. Jsem ráda, že jsem se mohla konference zúčastnit,“ chválí si
studentka FMV Ornella. „Jen je škoda, že odpolední panely probíhaly
simultánně, bylo tam vícero témat, která mně zajímaly,“ dodává.

FMV se letos poprvé podílela na získávání a analýze dat, ze kterých
vycházelo WEF při tvorbě žebříčku, a to společně s dalšími
organizátory akce – CMC Graduate School of Business a Českou manažerskou
asociací. Kromě těch mají na konferenci zásluhu i Centrum evropských
studií a Studentský klub obchodu a konkurenceschop­nosti.

Foto: Jan Kotík

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: