Na VŠE se uchazeči mohli dostat i bez přijímaček

14. 10. 2010 | | Nezařazené

Na VŠE letos dorazilo přes patnáct tisíc přihlášek od uchazečů
o bakalářské studium. Přijata ke studiu byla pouze třetina z nich.
Největší zájem byl i tento rok o Fakultu
podnikohospodář­skou (FPH).

Počet posluchačů VŠE roste každým rokem. V současné době jich
můžete na chodbách naší alma mater potkat téměř dvacet tisíc. Naše
řady navíc doplnili i nově přijatí studenti prvních ročníků
bakalářských studijních programů. Je jich více než čtyři tisíce.
Zhruba stejný počet prváků přivítala VŠE i v minulém akademickém
roce. Celkově si letos zájemci o studium na VŠE podali přes patnáct tisíc
přihlášek. Ke studiu jich však byla přijata přibližně třetina.
Největší poptávka byla mezi uchazeči stejně jako v loňském roce po FPH.
Na druhém místě v žebříčku se u zájemců umístila
Národohospodářská fakulta (NF) následovaná Fakultou mezinárodních
vztahů (FMV). Došlo tak k výrazným změnám oproti minulému roku, kdy
druhou příčku zaujala FMV a třetí pozice byla obsazena Fakultou financí a
účetnictví.

Nejžádanější obory

Z hlediska jednotlivých oborů se pak již tradičně nejvíce uchazečů
přihlásilo na Podnikovou ekonomiku a management, Ekonomii a Mezinárodní
obchod. Mezi další oblíbené obory potom patři Národní hospodářství,
Informatika či Účetnictví a finanční řízení podniku. Přijímací
zkouška probíhala tento rok na polovině fakult formou písemných testů
z matematiky a cizího jazyka, popř. dvou cizích jazyků (FMV). Výjimku
tvořily NF, Fakulta informatiky a statistiky (FIS) a Fakulta managementu
v Jindřichově Hradci (FM). Na NF již několik let probíhá přijímací
řízení prostřednictvím testu obecných studijních předpokladů SCIO.
Studenti jej i letos museli absolvovat do 31. května 2010. Písemnou
přihlášku na fakultu však mohli podat až v den zápisu, nejpozději však
v září.

Na VŠE bez přijímaček

FIS pak stejně jako v akademickém roce 2009/2010 nabízela možnost
přijetí bez přijímacích zkoušek. Tu mohli využít studenti s dobrým
studijním prospěchem ze střední školy nebo ti, jejichž výsledek v testu
obecných studijních předpokladů SCIO byl v rámci Národní srovnávací
zkoušky mezi prvními čtyřiceti procenty. Nově tuto možnost uchazečům
o studium nabídla i FM. Přesné počty nově přijatých studentů do
bakalářských studijních programů budou známy po zpracování závěrečné
zprávy o přijímacím řízení a budeme vás o nich informovat
v příštím čísle Studentského listu.

Mohlo by vás zajímat: