Nadprůměrný výsledek VŠE v hodnocení vysokých škol. Praxe ale schází

3. 2. 2018 | | Kariéra, Zprávy ze školy ceft

Středisko vzdělávací politiky (SVP) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sestavilo žebříček 21 českých vysokých škol, ve kterém zhodnotilo jejich kvalitu. Výsledky zveřejnily Hospodářské noviny. Školy a fakulty se porovnávali na základě několika kritérií, napříkald kvality studia, zaměření na praxi nebo uplatnění absolventů na trhu práce. Vysoká škola ekonomická (VŠE) byla nejlépe hodnocená v kategorii mezinárodní otevřenosti a atraktivity.

V hodnocení samotných škol si ekonomka vedla velmi dobře – byla ohodnocena naprůměrným počtem hvězdiček. Nejvyšší ocenění, tedy pět hvězdiček, si připsala v kritériu mezinárodní otevřenosti a atraktivity, které hodnotí spolupráci školy se zahraničím. Stejně byl hodnocen i zájem uchazečů a úroveň studentů. Čtyři hvězdičky získala škola za kvalitu a přínos studia, kurzů a vyučujících a také za uplatnění absolventů na trhu práce.

Nejslabší hodnocení naopak VŠE získala v oblasti regionálního rozvoje a sociální inkluze, který vyjadřuje míru zapojení vysoké školy do rozvoje regionu a také například to, zda po ukončení studia studenti v regionu zůstávají a podílí se na jeho rozvoji. Horší výsledky ve srovnání s ostatními zkoumanými kritérii dosáhla škola i v hodnocení věděcké, výzkumné a tvůrčí orientace a zaměření na praxi a další vzdělávání.

Mezi nejlépe hodnocenými fakultami českých vyskokých škol se umístila například Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 2. A 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vysokého počtu bodů dosáhla také Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity.

Nejméně nezaměstnaných absolventů má první fakulta

Výzkum nově sledoval také míru nezaměstnanosti mezi absolventy, která dosáhla 1,5 procenta a oproti roku 2016 klesala. Na ekonomce je nejméně nezaměstnaných mezi absolventy Fakulty financí a účetnictví (FFÚ). Ve srovnání s ostaními sledovanými vysokými školami patří tento výsledek mezi pět nejlepších. Z fakult VŠE získala první fakulta nejvyšší počet hvězdiček také díky zájmu uchazečů a úrovni studentů, velmi pozitivně byla hodnocena úroveň studia, kurzů a vyučujících. FFÚ spolu s Fakultou podnikohospodářskou uspěla také v hodnocení provázání studia s praxí. V této kategorii nejhůře na VŠE dopadla Fakulta mezinárodních vztahů a Národohospořádská fakulta.

Žebříček se zaměřuje na srovnání sedmi kritérií. Každé z nich je hodnoceno 0 až 100 body. Bodové ohodnocení je rozděleno do pěti skupin, které jsou ve výsledném žebříčku označeny jednou až pěti hvězdičkami. Veškeré údaje byly získány převážně ze statistických dat ministerstva školství, zaznamenány byly ale například také informace od absolventů, které se týkaly hodnocení studia a vyučujících a také uplatnění v praxi.

Hodnocení fakult VŠE Střediskem vzdělávácí politiky:*

Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace Mezinárodní otevřenost a atraktivita Regionální rozvoj a sociální inkluze Zájem uchazečů a úroveň studentů Hodnocení studia, kurzů a učitelů Zaměření na praxi a další vzdělávání Uplatnění absolventů na trhu práce Míra nezaměstnanosti absolventů (v %)
 FFÚ *** **** * ***** ***** *** **** 0,6
 FMV ** **** * ***** ** * **** 1,5
 FPH ** ***** * ***** **** *** **** 2,5
 FIS *** *** * **** ***** ** ***** 1,1
 NF *** *** * ***** ***** * **** 1,3
 FM ** ** *** *** **** ** *** 1,1
 VŠE  ** ***** * ***** **** ** **** 1,5

Legenda:

FFÚ – Fakulta financí a účetnictví
FMV – Fakulta mezinárodních vztahů
FPH – Fakulta podnikohospodářská
FIS – Fakulta informatiky a statistiky
NF – Národohospodářská fakulta
FM – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

*Vyšší počet hvězdiček znaměná větší úspěšnost fakulty v daném kritériu

Mohlo by vás zajímat: