Nahlédněte do politiky

12. 5. 2009 | | Kariéra, Rozhovory

Pavel Zít je absolventem Fakulty podnikohospodářské. Na přelomu let
2006/07 byl na stáži u poslance Milana Ekrta ve Výboru pro evropské
záležitosti. Stáž zkusil, bral ji jako obohacení o nové zkušenosti,
kontakty a zapojení se do veřejného života. Nyní působí v týmu
organizátorů parlamentních stáží a stará se o to, aby se noví uchazeči
spolu sžili.

Pro jaké lidi jsou stáže určeny?
Hledají se lidé, kteří mají chuť investovat do své budoucnosti a kteří
si uvědomují, že prostředí, do kterého se díky stáži dostanou, jim
otevře mnohé dveře, kam by se jindy nedostali. Podle mě mají budoucí
uchazeči jedinečnou šanci zažít příliv nového větru s blížícími se
volbami. Jsem si jistý, že dojde k obměně některých tváří a přijdou
nové, které budou stážím otevřenější a budou s radostí naslouchat

Proč by se měli studenti do stáží zapojit? Spousta z nich
namítne, že raději, než trávit čas někde u poslanců a nebýt za stáž
placen, mohou vydělávat peníze jinde.

Vydělávat jistě ano, ale ne získat takové zkušenosti. Stáž dává totiž
příležitost nahlédnout do politiky z pozice „insidera“, získat tak
zkušenosti významné pro další profesní i občanský rozvoj a
v neposlední řadě i důležité kontakty. Studenti by navíc neměli
zapomínat, že se nejedná „jen“ o stáž samotnou, ale i doprovodný
program včetně například návštěvy evropských institucí v Bruselu.

Jak časově náročná bývá stáž? Jde ji zvládnout při
práci?

Já sám jsem stážoval v době, kdy jsem chodil do školy a k tomu pracoval.
Intenzita spolupráce je na individuální dohodě studenta s poslancem nebo
senátorem. Přímo do sněmovny jsem docházel jen na setkání s panem
poslancem a některá zasedání výborů, tedy jednou až dvakrát měsíčně.
S panem poslancem jsem pak byl v kontaktu po telefonu a různé příspěvky
zasílal mailem. Kamarádka měla náplň intenzivnější a často chodila
i na schůze senátu a nejrůznější konference. Do doprovodného programu
jsem však byl vtažen plně a dodnes si pamatuji na zajímavou diskusi
s americkým velvyslancem na téma zrušení víz.

Nemáš strach, že prvotní finanční investice může některé
zájemce odradit?

Uvědomuji si, že deset tisíc není málo a dát je, jsem i sám dost dlouho
zvažoval. Tyto peníze ale nejdou nikam jinam než na chod programu. Studoval
jsem marketing, a tak se mi líbí přirovnání, které jsem nedávno slyšel,
že se jedná o koupi produktu. Stáží studenti investují do svého
vzdělávání a rozvoje osobnosti a skutečně si u nás určitý produkt
kupují. Poplatek ale zároveň nesmí odradit nadané studenty se zájmem
o věc. Proto v případě, že úspěšný uchazeč prokáže hmotnou nouzi,
mu může být uděleno stipendium a poplatek snížen.

Mohlo by vás zajímat: