Národní akreditační úřad udělil VŠE institucionální akreditaci

16. 10. 2018 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická (VŠE) získala na začátku nového semestru institucionální akreditaci, díky které může sama rozhodovat o změnách, vzniku nebo zrušení studijních programů. Na základě relativně úzké specializace jí získala pro oblasti vzdělávání v kategorii Ekonomické obory a Informatika, a to pro všechny tři stupně studia.

Akreditaci udělil VŠE Národní akreditační úřad (NAÚ), který ji hodnotil na základě tří kritérií. Hodnocení sestávalo ze tří sebehodnotících zpráv, dále ze Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, a nakonec také z hodnocení komisí NAÚ, které školu navštívily v průběhu června. K získání institucionální akreditace škole napomohlo i dřívější udělení mezinárodních akreditací od EFMD (European Foundation for Management Development, pozn. red.). Mezi ně patří institucionální akreditace EQUIS, kterou získala Fakulta podnikohospodářská a dále oborová akreditace EPAS pro studijní programy Fakulty mezinárodních vztahů.

Díky získání akreditace má škola možnost vytvořit nově koncipované studijní programy v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality. Hlavním akreditačním orgánem školy je Rada pro vnitřní hodnocení.

Foto: archiv VŠE

Mohlo by vás zajímat: