ZVOLENO: Příští tři roky budou národohospodáře řídit „holmanovci“

28. 3. 2003 | | Nezařazené

Absolutní vítězství týmu kolem profesora Holmana přinesly čtvrteční volby do Akademického senátu Fakulty národohospodářské. Ve druhém hlasovacím kole přišlo k urnám 704 členů akademické obce, kteří zvolili všech osm „holmanovců“ a další čtyři pedagogy z řad „paritní“ kandidátky profesora Žáka.

Absolutní vítězství týmu kolem profesora Holmana přinesly čtvrteční volby do Akademického senátu Fakulty národohospodářské. Ve druhém hlasovacím kole přišlo k urnám 704 členů akademické obce, kteří zvolili všech osm „holmanovců“ a další čtyři pedagogy z řad „paritní“ kandidátky profesora Žáka.

Oproti prvnímu kolu, kdy k volbám dorazilo téměř 600 voličů a k platnosti celého aktu chybělo pouhých 34 hlasů, se ve druhé volbě podařilo prolomit třetinové minimální kvórum a senát zvolit. Takto vysoká účast přitom nemá v celé historii VŠE obdoby.

Podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty národohospodářské musí nyní jeho dosavadní předsedkyně doc. Hadrabová do jednoho týdne svolat ustavující zasedání senátu nového. Na této první schůzi je zároveň volen jeho předseda.

Křídlo profesora Holmana bude mít v tomto nejvyšším samosprávném zastupitelském akademickém orgánu fakulty dvě třetiny všech hlasů. Pokud bude podle svého volebního programu společně prosazovat všechny jeho body, nemělo by mít zřejmě s jejich odhlasováním žádné problémy. K prosazení všech zásadních otázek fakulty, ve kterých má tento orgán pravomoc rozhodovat, stačí totiž nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu přítomných zasedání. Stejná většina stačí i ke zvolení děkana. Ten bude volen již letos na jaře. Zcela jisté je zatím jen to, že jím již nemůže být dosavadní děkan, doc. Ivo Straka, který fakultu řídí druhé volební období (od roku 1997) a podle zákona tak musí předat žezlo některému ze svých kolegů.

Kolik hlasů získali zvolení kandidáti?

Akademičtí pracovníci:

Robert Holman   480
Miroslav Ševčík   474
Zdenka Vostrovská   398
Ladislav Tajovský   390
Josef Šíma   367
Jaroslav Macháček   308
Magdalena Kotýnková   280
Alena Hadrabová   270

Studenti:

Kateřina Štěpánková   404
Ondřej Čáp   377
Martin Pardupa   345
Lipka David   340

Mohlo by vás zajímat: