Národohospodáři mají problémy s akreditacemi svých magisterských oborů

30. 5. 2013 | | Zprávy ze školy

Většina magisterských oborů Národohospodářské fakulty VŠE (NF) má
akreditace jen do konce roku. Akreditační komise národohospodářům vytýká
formální nedostatky v žádostech o jejich prodloužení, vadí jí ale
i nedostatečná publikační činnost vyučujících a personální
zabezpečení některých oborů.

Oprava: Původně jsme v seznamu oborů, u nichž bylo
přerušeno akreditační řízení, uvedli také Hospodářské a politické
dějiny 20. století (ještě pod starším názvem Hospodářské a politické
dějiny). Tento obor byl však akreditován do 31. května 2019. Za vzniklou
chybu se omlouváme.

Akreditační komise (AK) již podruhé přerušila projednávání žádosti
o prodloužení akreditace u Ekonomické analýzy, Regionálních studií,
Veřejné správy, Hospodářských a politických dějin a
placeného anglického oboru Economic and Regional Studies of Latin America. Na
vině jsou neúplné žádosti o reakreditace, AK ale později zmiňuje také
nedostatečné personální a odborné zajištění oborů.

Selhání, nebo nadbytečný požadavek?

Podle zápisu z únorového jednání komise páté fakultě vytýkala
chybějící podklady o vyučujících. „Instrukce pro vyplnění
formulářů ale explicitně říkají, že pokud v předmětu nejsou
přednášky, přednášející se nemusí vyplňovat,“ hájí se docent
Daniel Šťastný, bývalý proděkan NF pro pedagogiku, který žádost
zpracovával. (O jeho odstoupení jsme vás informovali.)
„Nabízel jsem doplnění materiálů i pro nepřednášející, jen jsem
chtěl ujištění, že na tom trvají,“ vysvětluje. Po telefonickém hovoru
ho ale zástupci AK měli ujistit, že jde o omyl.

Šťastného slova potvrzuje profesor Vojtěch Krebs, proděkan pro studium
NF: „Nikdy to nebylo nutné, příslušné formuláře jsou jen pro
přednášející. Požadavek AK jde nad její předpisy.“ Podle Jana Kozáka,
zástupce studentské tajemnice NF, se ale dříve vyjadřoval jinak: „Proces
s reakreditacemi se zpomalil v důsledku manažerského selhání bývalého
proděkana pro studium,“ cituje Krebse v diskusi na Facebooku.

Na druhém letošním zasedání AK přidává i další výtky. Některé
magisterské obory jsou podle ní nedostatečně personálně zajištěné.
„Vím o spoustě vyučujících, kteří nepodepsali akreditační materiály
z důvodu nesouhlasu s vedením fakulty,“ komentuje vyučující a jeden
z odpůrců děkana Ševčíka Petr Koblovský. „Učitelé, kteří chtějí
odejít nebo odcházejí, na akreditaci zas tak významný podíl nemají,
důležití jsou garanti předmětů,“ oponuje Krebs. „Škola na tom
personálně není nijak špatně, máme řadu profesorů, docentů. Zároveň
přijímáme nové pracovníky, třeba na Katedře institucionální
ekonomie,“ dodává.

Komise fakultě vytýká i nedostatečnou publikační činnost
vyučujících. To je ale podle Krebse pouze formálním nedostatkem.
„Někteří ti lidé ty publikace mají, ale prostě je tam
neuvedou,“ říká.

O sporech víme, na akreditace ale nemají vliv

„Problém to je. Je to poprvé, co má fakulta dočasně prodlouženou
akreditaci,“ přiznává Krebs. Do konce června, kdy je potřeba podat novou
žádost, prý ale fakulta stihne vše opravit. Akreditační komise prý
fakultě věnuje zvýšenou pozornost. „Nikdy tady AK nehloubala tak jako
dnes, nikdy neposuzovala podrobně každého učitele a každý předmět.“
Tajemník AK Jiří Smrčka to ale popírá: „Pravidla jsou pořád stejná.
O sporech na fakultě víme z médií, akreditací se to ale
nedotýká.“

Akreditace zmíněných oborů vyprší mezi 21. a 31. květnem 2013, AK je
ale prodloužila do konce roku. „Kdybychom to neudělali, fakticky by to
znamenalo totéž, co její odnětí,“ vysvětluje Smrčka. Bez akreditace
přitom vysoká škola nesmí přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani
přiznávat akademické tituly. Dočasné prodloužení je podle něj běžný
postup, který má chránit studenty. „Někdy je třeba žádost formálně
doplnit, nebo provést hlubší zásahy do studijního programu, a to nelze
vždy stihnout před koncem platnosti,“ doplňuje.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: