Národohospodáři riskují vyhazov při prvním opisování

10. 5. 2007 | | Nezařazené

Národohospodářská fakulta (NF) se rozhodla zakročit proti opisování. Studentovi nyní hrozí bezpodmínečné vyloučení při prvním prohřešku. Děkan NF Schwarz odměňuje učitele, kteří podvod odhalí, naopak chystá postihnut ty, kteří plagiátorství u studenta neodhalí.

Národohospodářská fakulta (NF) se rozhodla zakročit proti opisování. Studentovi nyní hrozí bezpodmínečné vyloučení při prvním prohřešku. Děkan NF Schwarz odměňuje učitele, kteří podvod odhalí, naopak chystá postihnut ty, kteří plagiátorství u studenta neodhalí.

O kauze odhalování plagiátů na páté fakultě Vysoké škole ekonomické informovaly poprvé Lidové noviny (LN) 4. května letošního roku. V tomto článku přiznal děkan NF doc. Jiří Schwarz, že se plagiátorství na jeho fakultě stalo velmi častým jevem.

V televizní debatě, odvysílané 7. května v pořadu Před polednem na ČT24, uvedl, že se opisování netýká jen seminárních prací, ale výjimkou nejsou ani opsané bakalářské či diplomové práce. Plagiátorství se Schwarz na své fakultě snaží zamezit poslední tři roky. V televizní debatě zmínil, že dříve bylo trestem za takové chování podmínečné vyloučení ze studia. „Nyní už je postih přísnější, bezpodmínečné vyloučení. Věřte, že je to těžké rozhodnutí ukončit studium studentovi, který s námi strávil pět let proto, že opsal diplomovou práci. Ale patrně jiná restrikce, která by vedla k prevenci, není,“ řekl docent Schwarz v pořadu Před polednem.

Za poslední semestr tak byli z páté fakulty z důvodu opsání práce a vydávání této práce za svou vyloučeni tři studenti. Správnost takového rozhodnutí potvrdil děkanovi případ, kdy mu vyloučený student přišel vysvětlit, že práci neopsal on, ale jeho kamarád, který dostal za napsání oné závěrečné práce zaplaceno.

Odměna za odhalené plagiáty

Aby kantory podporoval v odhalování plagiátů, rozhodl se docent Schwarz ohodnotit učitele, kteří plagiát objevili, finanční odměnou ve výši pěti tisíc korun. Jak sám v televizní debatě řekl, veřejně tuto částku nikde nevyhlásil, informaci o odměně pouze sdělil novinářce Lidových novin, která ji ve svém článku uveřejnila. Finanční odměnu děkan kantorům diskrétně vyplácel. Podle LN bylo dosud odměněno asi pět vyučujících.

VŠE ani NF zatím nedisponují informačním systémem, který by plagiáty odhalil. Takovým programem se může pochlubit například Masarykova univerzita v Brně, která spolupracuje i s pražskou Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). I nadále proto budou na VŠE odměňováni kantoři i studenti, kteří plagiát objeví. Do budoucna uvažuje Schwarz o zavedení speciálního stipendia pro doktorandy, kteří budou veškeré práce kontrolovat „ručně“. Podle jeho slov je opisování známkou kvality nejen školy, ale i samotného učitele. V budoucnu by tedy případný postih mohl čekat i vyučující. A to v případě, že by opisování zabránit mohli, ale neučinili by tak. Náhodně by také mohl být vylosován předmět vyučovaný NF a byly by překontrolovány práce, které studenti v jeho rámci psali.

Fakulta plná novinek

Národohospodářská fakulta tak přišla s další novinkou. Poté, co jako první z pražských fakult VŠE osvobodila studenty od tělocviku a umožnila posluchačům „obchodovat“ s kredity, přichází nyní s novým systémem odhalování plagiátů. Docent Schwarz věří, že v tomto postupu bude jeho fakulta spolupracovat s ostatními fakultami i školami v zemi. „Ti, co se nepřipojí, se vylučují ze středu slušné akademické veřejnosti,“ uvedl v televizní debatě 7. května 2007 na ČT 24.

Mohlo by vás zajímat: