Národohospodárska fakulta využíva u obhajob Skype

29. 3. 2011 | | Zprávy ze školy

Pri obhajobe bakalárskej práce na Národohospodárskej fakulte má pred
sebou študent namiesto vyučujúceho počítač s web kamerou. Študijný
poriadok takýto prípad nerieši. Ostatné fakulty sa k takejto forme
neprikláňajú.

Národohospodárska fakulta (NF) si pre obhajoby záverečných prác
osvojila novú technológiu – komunikačný software Skype. Využila ho
počas neúčasti Petra Bartoňa z Katedry ekonómie. Zatiaľ, čo vyučujúci
bol fyzicky v zahraničí, vďaka diaľkovému prenosu dát mohol zároveň
„zasadnúť“ aj pri obhajobách bakalárskych prác v Čechách. „Fakulta
sa rozhodla pre jednu nestrannú osobu, ktorá bude pri obhajobe vždy
prítomná a bude sa k nej vyjadrovať,“ vysvetľuje Petr Bartoň, prečo
musí byť u každého skúšania.

„Pokiaľ nemôže skúšať osobne, nevidím dôvod prečo nevyužiť
modernej technológie,“ zastáva sa netradičného spôsobu prodekan pre
štúdium na NF docent Daniel Šťastný. Tak isto nevylučuje, že táto
situácia znova nastane.

„Tento postup ma celkom zarazil, nečakala som to,“ uviedla Věra
Chadimová, študentka naväzujúceho magisterského štúdia na NF, ktorú
takto Bartoň skúšal. Skype jej prišiel neosobný. Obhajoba bakalárskej
práce je dosť zásadná vec, preto by privítala osobný kontakt. Iným
študentom tento spôsob obhajoby neprekážal. „Nebolo to zlé. Sem tam
vypadol signál alebo ho ľahko prekričali tí, ktorí tam boli osobne. Takže
bol takto dosť obmedzený,“ spomína bývalý študent VŠE
Michal Pleva.

Študijný a skúšobný poriadok tento prípad neupravuje, ale ani
nevylučuje. Samotný priebeh obhajoby práce sa v skúšobnom poriadku
nepopisuje. Študenti však vopred netušili, že sa někdo zo zkúšajúcich
zúčastní prostredníctvom Skypu. Petr Bartoň naviac mnohokrát okrem funkcie
nezávislého pozorovateľa zastával aj funkciu oponenta.. „Členom komisie
som však určite nebol,“ uisťuje.

Prodekani pre pedagogickú činnosť ostatných fakúlt skúšanie cez Skype
nepripúšťajú. „Je nevyhnutné, aby boli členovia aj predseda komisie
fyzicky prítomní,“ myslí si Jiří Zeman z Fakulty medzinárodných
vzťahov a dodáva, že by mohlo dôjsť k strate spojenia a tým
k poškodeniu študenta. Predseda a členovia musia tiež podpísať protokol
o štátnej skúške. Ak by oponent nebol členom komisie, nič podľa neho
navrhovanej komunikácií nebráni. Podľa docenta Jiřího Hnilicu z Fakulty
podnikohospodár­skej, on-line skúšanie v akejkoľvek forme neprichádza do
úvahy. Podobná situácia panuje aj na Fakulte informatiky a štatistiky, ako
Študentský list informoval prodekan pre pedagogickú činnosť profesor
Josef Arlt.

Mohlo by vás zajímat: