Pátá fakulta: nastal čas bilancovat

17. 2. 2004 | | Názory, Zprávy ze školy

Právě skončilo období jednoho semestru, během kterého působilo nové vedení fakulty národohospodářské VŠE v Praze. Během této doby byl dostatek času a příležitostí prokázat, jaké jsou schopnosti nového vedení a zejména děkana řídit fakultu a jaké jsou jejich představy o dalším vývoji fakulty. V mnoha podobách se také projevilo, jaké je postavení nového vedení fakulty ve vztazích jak uvnitř fakulty, tak i mimo fakultu, zejména k vedení VŠE.

Právě skončilo období jednoho semestru (více než dvakrát sto dní), během kterého působilo nové vedení fakulty národohospodářské VŠE v Praze. Během této doby byl dostatek času a příležitostí prokázat, jaké jsou schopnosti nového vedení a zejména děkana řídit fakultu a jaké jsou jejich představy o dalším vývoji fakulty. V mnoha podobách se také projevilo, jaké je postavení nového vedení fakulty ve vztazích jak uvnitř fakulty, tak i mimo fakultu, zejména k vedení VŠE.

Podle našeho názoru jsou výsledky práce nového vedení fakulty žalostné a alarmující. Jde o veletrh nesplněných přání, ve kterém lze těžko nalézt prokazatelné změny k lepšímu, snad (pro někoho) s výjimkou prodloužení úředních hodin administrativních pracovnic a uspořádání dvou fakultních veselic.

Domníváme se zejména, že není možné, aby fakulta byla řízena způsobem, který vede k masivnímu úbytku akademických pracovníků. Pan děkan uvádí na veřejnosti, konkrétně do kamery TV Nova, že „odešlo patnáct lidí.“ Podle našich informací k počátku února t. r. ve srovnání s koncem předchozího semestru dalo výpověď jedenáct učitelů, pět učitelů výpověď dostalo, u šesti nedošlo k prodloužení jejich pracovního poměru a další dva odešli resp. odchází dohodou. Jde tedy o 24 učitelů, z toho 5 profesorů a 10 docentů (naopak jeden nový docent přibyl), dále v jednom případě nebyla obnovena pracovní dohoda. Během minulého týdne údajně přibylo několik nových případů. Navíc fakultu opustilo nebo opouští 8 administrativních pracovnic (včetně bývalé tajemnice fakulty).

Myslíme si, že už tato pouhá personální aritmetika by stačila k charakteristice poměrů na fakultě. Pan děkan však, podle TV Nova, zároveň tvrdí, že jde o jeho snahu získat kvalitní učitele a dokonce, že „doposud tam (tj. na národohospodářské fakultě) neprobíhala výběrová řízení tak jak měla.“ Je-li možno tomu rozumět tak, že se díky novému vedení fakulty a odchodem uvedených učitelů (přijatých snad nějakým pochybným způsobem) vylepšuje kvalitativní charakteristika personálního obsazení fakulty, pak jde, řečeno diplomaticky, o nedomyšlenost, která by stála za omluvu.

Praktickým výsledkem snahy pana děkana získat kvalitní učitele je obsazení nadcházející výuky předmětů dvou kateder, postižených novým vedením nejvíce, a to katedry makroekonomie a katedry hospodářské politiky. Vážně si děkan Schwarz myslí, že všichni zde obsazení učitelé jsou „adekvátní náhradou za lidi, kteří odešli,“ jak uvedl pro TV Nova ? Neznepokojuje ho, že vedení VŠE dokonce již i zveřejnilo skutečnost, že byl opakovaně upozorňován na možnost odebrání akreditace existujících oborů ?

Dalšími „úspěchy,“ kterými na sebe naši noví akademičtí funkcionáři a manažeři upozornili, byla příprava přijímacího řízení do akademického roku 2004/05 a také zmatený pokus vytvořit nové obory (Ekonomie, Veřejná správa). Šlo o události, které nezůstaly jen na úrovni VŠE, prvním případem se zabýval i předseda Akreditační komise MŠMT ČR. Není dále vyloučeno (s ohledem na dosavadní výsledky právních analýz), že důsledky právního kutilství při pokusu o ukončení pracovních poměrů ze strany vedení fakulty se také negativně odrazí na již pošramocené pověsti fakulty a VŠE. Neobvyklá je také skutečnost, že z vědecké rady fakulty, nedávno vytvořené novým děkanem, odchází po krátké době několik členů, významných odborníků, profesorů a docentů.

V dobré paměti aktérů představení „Pátá fakulta,“ dosahujícího rozsahu antické tragédie, je prosincová výzva našich kolegů k odchodu z národohospodářské fakulty na navrhovaný institut s pedagogicko – výzkumným zaměřením (podepsalo přes 30 učitelů) a petice studentů regionalistiky k zamýšleným změnám v tomto oboru (přes 400 studentů). Podle našich informací stále trvá také zájem většiny učitelů katedry životního prostředí a katedry veřejné správy a regionálního rozvoje o jejich přesun a přesun jejich oborů na jiné fakulty.

My, kteří píšeme toto zamyšlení, jsme považovali národohospodářskou fakultu za úspěšné a rozvíjející se pracoviště, které „produkovalo“ kvalitní absolventy s dobrým uplatněním v praxi a s potenciálem dalšího rozvoje. Snad nebylo třeba nejprve barbarsky vypálit a vyplenit stávající fakultu do základů, aby se na popelišti začalo s novou stavbou.

Někteří z nás pracují na VŠE relativně krátce, někteří přes 20 let. Všichni jsme však v posledních letech spojili svou profesní kariéru s národohospodářkou fakultou, někteří i v akademických a jiných funkcích, jako je děkan či proděkan, vedoucí katedry, předseda či člen fakultního akademického senátu. Úspěšný rozvoj fakulty v minulosti považujeme za výsledek i naší práce a současný stav fakulty nám proto není lhostejný. Vedení fakulty a její akademický senát mají nejvyšší čas k nápravě.

Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
Mgr. Pavel Neset
Ing. Tomáš Pavelka
Ph. D., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Mohlo by vás zajímat: