Návrh počítá s nástavbou

8. 6. 2009 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

První vizualizace nových projektů jsou hotové. Architekt Petr Lébel
navrhl Nové budově moderní nástavbu.

Jak budete reagovat na staré stavby?
Samotná architektonická studie, nástavba na Nové budově, jasně odpovídá
na položenou otázku. Na stávající Nové budově je navržena realizace
kompletního patra v moderním stylu. Tvar i druh použitého materiálu
odpovídá posledním realizovaným stavbám v areálu VŠE.

Omezují vás kromě výškového limitu nějaké další komplikace?
Například statika?

Vlastní architektonický návrh pokryl zejména požadavky investora a dle
předběžného statického posouzení je stav stávající nosné konstrukce
úměrný době výstavby.

Čerpáte z něčeho inspiraci?
Při návrhu vlastní studie jsme s investorem společně vycházeli
z celkového pojetí areálu a naším hlavním cílem bylo kompaktní
začlenění této nástavby do celkového pohledu na areál VŠE.

Jak moc volnou ruku máte při vytváření návrhu, aby byl pro
školu akceptovatelný?

Zástupce investora nám předal pouze požadované parametry. Zpracování
architektonického návrhu vycházelo pouze z mého ateliéru.

Více o plánovaných stavebních akcích zde.

Obrázek se po kliknutí zobrazí větší.

Mohlo by vás zajímat: