Navrhovat reklamy umí i informatici

17. 4. 2009 | | Nezařazené

Oblast informatiky nemusí být jen strohou technickou záležitostí.
Kreativitu podpoří specializace Prezentace informací a komunikace, která
vás naučí pracovat nejen s kamerou.

Každý, kdo umí využít zjištěná fakta tak, aby mu přinesla úspěch,
má v dnešním světě výhodu. K dosažení těchto schopností může
pomoci i vedlejší specializace Prezentace informací a komunikace (PK),
která se právě na problematiku se zpracováváním a interpretací informací
a dat zaměřuje. Spadá pod Fakultu informatiky a statistiky (FIS), vyučuje ji
katedra systémové analýzy (KSA) a svým širokým záběrem uspokojí nejen
studenty informatických o­borů.

„Absolventi se mohou uplatnit například na pozicích v oblasti DTP (Desk
Top Publishing, pozn. red.), což je navrhování jednotlivých forem vizuální
komunikace jako například typografie knih, návrh reklam, plakátů včetně
grafického zpracování. Předměty se totiž zaměřují jak na techniku, tak
i na obsah, to znamená i efektivní komunikaci v týmu i na veřejnosti,“
uvádí doc. Prokop Toman, garant PK. Doplňuje, že absolvent se může
uplatnit také jako tiskový mluvčí nebo redaktor. Využít poznatky lze i na
všech pozicích, kde se pracuje s informacemi, prezentacemi či analýzou a
interpretací statistických dat.

Koktejl předmětů

Svou formou se PK řadí ke klasicky vyučovaným vedlejším specializacím
(VS). Tři povinné předměty s celkovou dotací 13 kreditů doplňuje
relativně rozsáhlý seznam volitelných předmětů, které si může student
namixovat podle svých preferencí. „Tuto vedlejšku jsem si vybrala hlavně
kvůli kombinaci povinných předmětů, zejména kvůli Vizuální
komunikaci,“ dokládá atraktivnost oboru Tereza Jeníčková, absolventka PK.
Ostatní studenti si pak velmi cení zpracovávání reálných projektů
(například tvorbu filmu), nutnosti týmové spolupráce a dostatečného
prostoru, který je věnován tréninku prezentací.

Nespokojenost se naopak objevuje při zjištění, že předmět se
zajímavým názvem skrývá něco jiného, než si člověk původně
představoval. Studenti se také občas potýkají s tím, že neví, co
přesně mají s projektem nebo domácím úkolem dělat. Za problém považuje
docent Toman i nedostupnost adekvátní a kvalitní literatury.

S časem na štíru

Podle studentů se tato VS obtížností řadí k těm „normálním“. Na
jednom se však shodují –zabere poměrně dost času. Není proto výjimkou
absolvovat studium rozkouskované do více semestrů. „Každý předmět
obsahuje týmovou práci na projektu, často i několik prezentací, domácí
úkoly a závěrečný test,“ objasňuje Jiří Kotlín, student PK, a
dodává, že na rozdíl od většiny ostatních předmětů se musíte
nezbytně připravovat v průběhu celého semestru.

Celkově se však studenti specializace tváří spokojeně. „Je to jedna
z vedlejšek, která vám dá něco do života, aniž byste se museli hodiny
šprtat nazpaměť,“ ujišťuje Tereza. Pochvalně se vyjadřuje
i o vyučujících z KSA, kteří jsou podle ní velice ochotní,
přístupní a rádi pomůžou. „Skoro vždy šlo o vyučující s bohatými
zkušenostmi z praxe a sympatickým přístupem k výuce i ke studentům,“
doplňuje Jiří.

Každým semestrem se může do PK zapsat až dvacet studentů, kteří
neprochází žádným výběrovým řízením. Za své tříleté působení
tak stihla vedlejší specializace vyprodukovat 22 absolventů.

Povinné předměty (13 kreditů)
Vizuální komunikace (4SA424)
Prezentace a komunikace informací (4SA426)
Informace a média (4SA525)

Volitelné předměty (17 kreditů)
Analýza trhu ICT
Počítačové a informatické právo
Informace a fenomén myšlení
Informační management
Systémy pro podporu rozhodování
Audit informačních systémů
Úvod do teorie systémů

Mohlo by vás zajímat: