Ne vždy škola všechny získané kredity v cizině uzná

15. 3. 2010 | | Nezařazené

Posluchači VŠE vyjíždějící studovat do zahraničí mají oproti
ostatním univerzitám výhodu – většinou se jim z výměnného pobytu
uznají všechny získané kredity. Závěry vyplývají z výsleků
projektu PRIME.

Program Erasmus ve spojení s evropským kreditovým systémem (ECTS) by
měl zaručovat plné uznání kreditů získaných na partnerské univerzitě.
„Praxe je však bohužel odlišná,“ říkají Tomáš Bort a Martina
Chládová z Buddy Systemu VŠE (BS). Dle závěrečných zpráv Národní
agentury pro evropské vzdělávací programy a projektu PRIME (Problems in
Recognition of Making Erasmus) pořádaného mezinárodní organizací Erasmus
Student Network (jíž je BS členem), který se pokusil situaci uznávání
předmětů na partnerských univerzitách zmapovat, si připíše do indexu
všechny úspěšně odstudované kredity z ciziny po návratu pouze
45 procent českých posluchačů. Na VŠE se jich může z plně uznaného
zahraničního studia radovat o 21 procent více. Oproti ostatním
univerzitám, kde mají studenti s plným uznáním kreditů ze zahraničí
problémy, je posluchačům VŠE poskytovaná vysoká dotace kreditových
poukázek ve skupinách volitelných předmětů. Z nich většinou
v zahraničí čerpají. „Další nespornou výhodou je otevřenost VŠE,
jejího vedení a jednotlivých pedagogů,“ chválí dále zástupci BS.
Zbylým 24 procentům studentů programu Erasmus je uznán nižší počet ECTS
kreditů. „Důvodem může být například odlišný systém organizace
výukových bloků nebo předpoklad, že předmět v zahraničí nebyl
vyučován v takové kvalitě a rozsahu jako na domácí univerzitě,“
vysvětlují zástupci BS. Této situaci se ale může student vyvarovat, pokud
si o předmětech, které chce v zahraničí absolvovat, zjistí dostatek
informací. Důležitý je i kontakt s proděkany, kteří na VŠE
zahraniční studium uznávají a kteří posluchačům podepisují tzv.
Studijní smlouvu (Learning Agreement). Předpis, který by určoval minimální
množství získaných kreditů v zahraničí, neexistuje. Jako optimální se
však doporučuje nabýt jich alespoň třicet za semestr. Projekt PRIME vznikl
za podpory Evropské komise a zaměřuje se především na definování
překážek uznání zahraničního studia a jejich odstranění. Celkově se na
výzkumu podílelo přes 2 400 studentů z více než padesáti zemí,
v České republice přispělo svými zodpovězenými dotazníky přibližně
sto posluchačů z devíti univerzit. Výsledky tohoto projektu se prezentovaly
na konferenci pořádané Buddy Systemem na VŠE začátkem prosince
loňského roku.

Mohlo by vás zajímat: