Ne znamená ne. Na VŠE vznikla nová směrnice proti sexuálnímu obtěžování

14. 10. 2021 | | Zprávy ze školy No means no, sexuální obtěžování, ne znamená ne

Sexuální obtěžování se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) se až do jara řešilo starou směrnicí, která cílila i na ostatní podání. To se teď změnilo. Škola totiž zavedla novou směrnici, která si klade za cíl lépe zpracovávat a řešit oznámení o sexuálním obtěžování a stejně tak i ostatní podněty a celý proces zefektivnit.

O sexuálním obtěžování na školách, a to mezi studenty a vyučujícími i studenty navzájem, se začalo více mluvit po odhalení případu Dominika Feriho Apolenou Rychlíkovou a Jakubem Zelenkou. Nová směrnice SR 04/2021, která byla zavedena v únoru, je efektivnější a vzhledem k závažné problematice má řešení podání o sexuálním obtěžování prioritu před veškerými ostatními stížnostmi, oznámeními a podněty. Bez zbytečného odkladu se jím bude zabývat vedení školy, Etická komise a interní kontrolor. Každý případ bude řešený individuálně, dle výsledků šetření.

Oproti jiným podáním umožňuje závažnost sexuální problematiky postiženému komunikovat ohledně tohoto problému s kýmkoliv z vedení. Umožněno to bylo z důvodu obav, že by dotyčný/á mohl/a mít po takovém incidentu problém hovořit s osobou stejného pohlaví, kterou byl/a napaden/a. Protože jsou obecně napadány spíše ženy, myslelo se na to, aby měly možnost o těchto věcech hovořit i s ženami. K dalším podstatným změnám nedošlo, jedná se spíše o procesní změny, kdy se podání přiřazuje jiné jednací číslo a směrnice má jiné přílohy.

Prorektorka pro strategii Ludmila Štěrbová uvádí, že byla směrnice zavedena v reakci na aktivitu na jiných školách. Interní kontrolor Jakub Drábek dodává, že její vytváření trvalo delší dobu, protože tvorbě webové stránky i směrnice předcházela rešerše. „Směrnici jsem dával dohromady již v prosinci. Do funkce jsem nastoupil v lednu, kdy jsem ji také dokončil. Ve směrnici není explicitně řečeno, že se takto má řešit i sexuální obtěžování, proto jsme si dali práci i s užitečnými odkazy, co vůbec je sexuální obtěžování, jak se k tomu staví jiné školy a napsali jsme poté, jak se má správně postupovat, kdyby se něco takto nepříjemného stalo, tak aby to pro účastníka bylo co nejjednodušší a co nejméně bolestivé,“ říká Drábek.

Podání jsou přijímána v písemné i ústní formě a lze je dodat i anonymně. Na stránkách směrnice je uvedeno, že pokud podavatel neuvede celé jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je podání kvalifikováno jako anonymní. Za anonymní podání je považováno též podání učiněné elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu odeslané z jiné domény než @vse.cz, pakliže není do sedmi dnů doplněno písemným či ústním podáním shodného znění. „I k anonynmním podáním se samozřejmě bude přihlížet, ale větší vypovídající hodnotu budou mít přiznání neanonymní, protože budou lépe ověřitelná,“ vysvětluje Drábek. Dle Štěrbové stížnost anonymní není také proto, že se jí musí zabývat Etická komise. „Je s ní však zacházeno jako s nanejvýš důvěrnou,“ zdůrazňuje prorektorka pro strategii.

Bezpečnost podavatelům zaručuje také to, že jediným správcem podání stížnosti je interní kontrolor Drábek, případně jiná osoba, za kterou by dotyčný přišel. Vše je také vedené pod spisovou službou a příslušné dokumenty jsou vedené pouze v chráněné elektronické podobě a k jejich tisku dojde pouze na vyžádání postižené strany. Stížnost musí být také prověřitelná, to by dle interního kontrolora Drábka probíhalo podle konkrétního případu.

Na VŠE možnosti nahlášení sexuální obtěžování nikdo doposud nevyužil

Z výzkumu, který provedla v roce 2015 pro Amnesty International agentura Fokus v rámci kampaně ,,Stop násilí na ženách“, vyplynulo, že 9 z 10 žen, které zažily sexuální obtěžování, ho vůbec nenahlásily. Jedním z důvodů bývá, že pro pachatele mnohdy nevznikne žádný následek. V případě podobného chování ve škole ale interní kontrolor naznačuje, že by to pro případného pachatele, pokud by došlo k prokázání viny, mělo vážné následky.

Přesto ale doposud ve škole nikdo možnosti podat stížnosti na sexuální obtěžování nevyužil. „Pokud se něco takového na této škole děje, tak jediná možnost, aby se něco mohlo změnit je, že lidi vědí o možnosti, jak to mohou řešit,“ uvádí interní kontrolor Drábek. „Směrnici doprovází webové stránky, na kterých jsou poskytnuty informace související s eventuálně vzniklou situací a Akademická a psychologická poradna VŠE je připravena poskytnout bezodkladnou odbornou podporu,“ říká prorektorka pro strategii Štěrbová.

Problém sexuálního obtěžování na škole se ale netýká pouze studentů. Z ankety Konsentu, ze které následně vznikla aktivita „respekt až na půdu. akademickou.“, vyplývá, že 18 % vysokoškolských studujících má nevítanou zkušenost se sexuální pozorností ze strany vyučujících a 9 % se setkalo se sexuálním nátlakem. Škola se v tomto ohledu snaží v rámci prevence informovat o možnostech násilí na setkáních garantů programů a děkanů se studenty i zaměstnanci. V příštím roce se také VŠE zapojí do centrálního rozvojového projektu s ostatními veřejnými školami. „Ten bude směřovat k vyhodnocení a nastavení standardů sociální bezpečnosti v kontextu akademické etiky a zahrne také opatření proti diskriminaci a sexuálnímu obtěžování,“ vysvětluje prorektorka pro strategii Štěrbová.

Foto: Unsplash.com

Mohlo by vás zajímat: