Nečekaná změna v systému přidělování kolejí

7. 4. 2000 | | Nezařazené

Jak jistě víte, v příštím roce proběhne rekonstrukce Rooseveltovy koleje. Bohužel se však VŠE nepodařilo získat potřebná místa na Jižním městě, a tak musíme pro příští rok počítat se snížením počtu ubytovacích míst. SÚZ VŠE přistoupilo ke zcela originálnímu řešení. Ředitel Správy ubytovacích zařízení VŠE nám k tomu řekl: „Již delší dobu panuje v této oblasti neudržitelná situace.

Jak jistě víte, v příštím roce proběhne rekonstrukce Rooseveltovy koleje. Bohužel se však VŠE nepodařilo získat potřebná místa na Jižním městě, a tak musíme pro příští rok počítat se snížením počtu ubytovacích míst. SÚZ VŠE přistoupilo ke zcela originálnímu řešení. Ředitel Správy ubytovacích zařízení VŠE nám k tomu řekl: „Již delší dobu panuje v této oblasti neudržitelná situace. Přebytek žadatelů nad disponibilním množstvím volných míst se v roce 2000/2001 ještě více zvýší právě díky rekonstrukci Rooseveltovy koleje. Postup, jaký byl v tomto případě zvolen, nemá v oblasti vysokého školství v České republice obdoby a dovolím si tvrdit, že je ojedinělý v celé Evropě.“

Prvním krokem je posunutí hranice minimálního počtu dosažených bodů nutných pro získání koleje na dvacet pět (body jsou přidělovány na základě vzdálenosti místa bydliště od Prahy – pozn. autora). Malá skupina lidí, která dosáhne tohoto počtu má ubytování jisté. Zbytek svede doslova nelítostný boj o další volná lůžka. SÚZ VŠE má v plánu rozdělit zbylé volné pokoje na základě aukce.

Aukce proběhne v květnu a místo na koleji dostanou studenti, kteří nabídnou za ubytování nejvíce. Podle našich informací je minimální vyvolávací cena na Jarově I stanovena na 800,- Kč, na Jarově II a III to pak bude 1000,-Kč, obojí je cena za jeden měsíc. Akce se bude konat podle podobných pravidel, jako se konají registrace a zápisy, to znamená, že studenti budou rozděleni podle rodných čísel a podle ročníku resp. semestru studia. Místem konání aukce bude Aula Maxima v Nové budově VŠE. Každý student může získat maximálně dvě lůžka – jedno pro svou vlastní potřebu a jedno jako předmět pronájmu. Tím chce škola umožnit získat studentům prostředky na placení školného.

Mohlo by vás zajímat: