Něco k petici a pravopisným chybám

30. 4. 2007 | | Názory

POHLED GARANTKY Studenti předmětů PE_301 – Podniková ekonomika 2 v bakalářském studiu a 3PE412 – Podniková ekonomika 2 v magisterském studiu sepsali petici proti podmínkám plnění těchto předmětů. Nebudu složitě popisovat princip sporu, shrnu ho takto: podle nich byla náhrada předepsaného referátu návštěvou konkrétního podniku a vyplněním dvou detailních dotazníků o jeho strategických a finančních ukazatelích nekorektní podmínkou.

Studenti předmětů PE_301 – Podniková ekonomika 2 v bakalářském studiu a 3PE412 – Podniková ekonomika 2 v magisterském studiu sepsali petici proti podmínkám plnění těchto předmětů. Nebudu složitě popisovat princip sporu, shrnu ho takto: podle nich byla náhrada předepsaného referátu návštěvou konkrétního podniku a vyplněním dvou detailních dotazníků o jeho strategických a finančních ukazatelích nekorektní podmínkou. Studenti prý byli zneužiti bez jejich vědomí pro sbírání podkladů k výzkumnému záměru Katedry podnikové ekonomiky. Žádají ode mě, jako od garanta předmětů, mimo jiné omluvu ve Studentském listu.

I když jsem přesvědčena, že valná většina výtek studentů nemá racionální základ a jde o čiré nedorozumění, za jednu věc se přece jenom omluvím. Měli jsme naši studentům opravdu lépe a detailněji vysvětlit, oč přesně v této věci jde a jaký je cíl sběru dat. Neboť o sběr dat opravdu do jisté míry šlo.

To říkám přes fakt, že využití údajů získaných studenty pro výzkumný záměr bylo jednoznačně deklarováno v podkladech, které každý z nich dostal. Ale je fakt, že podobné věci je třeba říkat naprosto jasně a diskutovat o nich v čas. V tomto smyslu cítím osobní odpovědnost a je to pro mě poučení pro budoucnost. Pokusím se také najít zcela korektní způsob odpovídající příslušným předpisům, jak studentům nahradit jejich náklady spojené s plněním podmínky předmětu.

Nicméně některé věci nemohu nechat být. Za prvé narážky na to, kam mizí peníze z výzkumného záměru, pro přesnost cituji: „…vyvstává otázka, co se s penězi z grantu skutečně děje“. O kousek dál je přímo tvrzeno, že řešitelé záměru vyžadují „hrazení nákladů spojených s dotazováním ve firmách“. K tomu musím jasně říci, že všechny náklady jsou naprosto detailně účtovány a využívány jedině na takové účely, které odpovídají předpisům. Požaduji od autorů petice, aby svá slova doložili nebo z nich vyvodili závěry také pro sebe a pro vlastní způsob zacházení s myšlenkami. Ve vědecké práci i v manažerování je třeba exaktnosti a serióznosti. Podobné výkřiky nejsou ani jedno ani druhé. Nehodlám s tím dále nijak nakládat, ale pro jejich příští praxi pouze upozorňuji kolegy studenty, že podobná nařčení jsou žalovatelná a v jiném případě by se jim podobná ukvapenost a lehkovážnost mohla nevyplatit.

Petici podepsalo asi deset procent studentů z těch, kteří tento úkol dostali v rámci studia jako formu referátu povinně. Doufám, že ti ostatní přijali naši původní myšlenku, že osobní poznání konkrétního podniku a cílený rozhovor s některým z jeho manažerů je pro studium oboru Podniková ekonomika 2 přinejmenším užitečné.

Jenom závěrem a na okraj. Na této vysoké škole se předpokládá, že studenti již některé věci znají, mimo jiné, že ovládají rodný jazyk. Děsí mě řada pravopisných chyb, jenž tato petice obsahuje („studenti byly vystaveni…“). Autorům nelze doporučit jinak, než aby si zajistili v tomto směru doučování.

Mohlo by vás zajímat: