Nedostatek termínů na státnice a bakalářky

10. 12. 2002 | | Nezařazené

„Termíny vypisují katedry. Povinností kateder je průběžně sledovat stav zaplněnosti vypsaných termínů. V případě nedostatečné volné kapacity jsou povinny neprodleně v rámci personálních možností a kapacitních prostor ke konání BZ vypisovat termíny další,“ uvádí pokyny k organizaci počítačových zápisů bakalářských zkoušek, státních závěrečných zkoušek, souborných zkoušek a státních zkoušek z ekonomie. Jak katedry plní svoji povinnost?

„Termíny vypisují katedry. Povinností kateder je průběžně sledovat stav zaplněnosti vypsaných termínů. V případě nedostatečné volné kapacity jsou povinny neprodleně v rámci personálních možností a kapacitních prostor ke konání BZ vypisovat termíny další,“ uvádí pokyny k organizaci počítačových zápisů bakalářských zkoušek, státních závěrečných zkoušek, souborných zkoušek a státních zkoušek z ekonomie. Jak katedry plní svoji povinnost?

Přihlášení na zkoušku je prvním krokem k jejímu úspěšnému zvládnutí. V minulých letech to byl velice často také krok nejkomplikovanější. Termínů nebyl dostatek a získání volného místa vyžadovalo místy artistické kousky. Čilé obchodování s volnými místy za úplatu přinutilo školu znemožnit výměnu či prodej termínu. Na jaře 2001 jsme ve Studentském listu zveřejnili článek „Dejte si pohov, termíny na BZ a SZ nejsou“, který vyvolal poměrně rozsáhlou diskuzi. Po roce a půl se k dané problematice opět vracíme.

Náhodně jsme vybrali dva dny (5. listopadu a 19. listopadu) a zjišťovali jsme, kolik termínů a kolik volných míst je studentům k dispozici (metodika hodnocení se nachází na konci článku).

Celkem bylo monitorováno 44 předmětů. Na začátku listopadu nebyl vypsán žádný termín nebo nebylo ani jedno volné místo u dvaceti dvou z nich (50 %). Plných třináct kateder ale dosáhlo nejvyššího počtu bodů -– termínů byl dostatek, stejně jako volných míst. Bohužel termíny se během dvou týdnů zcela zaplnily u ekonomie, financí, angličtiny a státních zkoušek z ekonomie. V polovině listopadu nebylo možné přihlásit se nebo dělat zkoušku již z 28 předmětů (hrozivých 64 %). Pouze pět kateder dostalo plných pět hvězdiček. Průměrné celkové hodnocení všech kateder je jeden a půl bodu. V roce 2001 dosahovala průměrná hodnota výše dvou bodů.

Testem prošla nejlépe katedra románských jazyků, která u španělštiny, italštiny i francouzštiny nabízí velké množství termínů, navíc v dostatečném předstihu. Nejvyššího hodnocení dosáhla též ruština a personalistika. Naopak u zbylých dvou jazyků (angličtina a němčina) značně převyšuje poptávka nabídku. Na soubornou zkoušku z angličtiny bylo možné přihlásit se na začátku listopadu, o několik dní později bylo všech 955 míst zabraných. Katedra německého jazyka není schopna i přes zvýšení počtu nabízených míst vyhovět všem zájemcům.

Bez potíží se lze přihlásit na kdysi nedostatkové účetnictví. Naopak beznadějně obsazené jsou termíny na zkoušku ze Základů podnikového hospodářství (tzv. trojboj). Situace by se měla zlepšit po Novém roce, protože se připravuje zavedení hromadných termínů po vzoru financí či účetnictví.

Katedra statistiky a pravděpodobnosti nabízela po dobu testování sto dvacet čtyři míst, všechny byly po celou dobu zaplněny.

Zájemci o státní či soubornou zkoušku z ekonomie si musí momentálně počkat. Veškerá kapacita je vyčerpána.

U patnácti zkoušek nebyl během celého testovacího období vypsán ani jeden termín.

Kliknutím zde zobrazíte kompletní tabulku s napozorovanými výsledky.

Systém hodnocení:

o nula volných míst nebo žádný termín
* 1-3 volných míst, vyhlášen pouze jeden termín
** 4-10 volných míst, vyhlášen pouze jeden termín
*** 1-4 volných míst, k dispozici alespoň dva termíny
**** 5-10 volných míst, k dispozici alespoň dva termíny

10 a více volných míst, 1 termín

***** velké množství volných míst, hodně termínů

Statistika se týká pouze prvních termínů (druhé a třetí termíny, stejně jako distanční studium, nebyly hodnoceny). Do tabulky nebyly zahrnuty katedry, které neměly vyhlášený termín a které zkouší stejné předměty jako jiné katedry (např. Katedra managementu nebo Katedra marketingu u trojboje). Celkové hodnocení je váženým průměrem: první den 50 %, druhý den 50 %.

Mohlo by vás zajímat: