Nejdůležitější je zachovat přirozenost a být spontánní

19. 6. 2009 | | Kariéra, Rozhovory

Personální poradkyně Alice Lapišová radí, jak úspěšně zvládnout
pracovní pohovor, a odpovídá na otázky studentů vstupujících na trh
práce. Díky spolupráci s Rozvojovým a poradenským centrem (RPC) mají
studenti možnost získat její rady zdarma.

K čemu vaše funkce personální konzultantky na VŠE vlastně
slouží?

Je to služba pro studenty, kteří se chystají vstoupit na trh práce. Moje
práce se dělí na několik okruhů. První zahrnuje poradenství v oblasti
výběrových řízení, při rozhodování mezi jednotlivými nabídkami a
obory. Dále pomáhám při tvorbě profesních životopisů, motivačních
dopisů. Druhým okruhem je pořádání seminářů a workshopů na dané
téma. Do třetího okruhu spadá psychologická diagnostika.

Jakým způsobem probíhají workshopy na dané téma?
RPC vždy zveřejní na svých internetových stránkách termíny, čas, místo
a dané téma, dále informace odkdy a jakým způsobem je možné se
zaregistrovat. Zájem je velký a užitečné by bylo množství termínů
minimálně zdvojnásobit. Avšak škola má určité možnosti, vyhrazený
prostor a finance pro organizaci workshopů.

Co s vámi studenti nejčastěji konzultují?
Jsou to životopisy a celková orientace na trhu práce. To znamená, zda si
vybrat raději malou nebo větší firmu, kterou pozici a co která firma může
nabídnout. Ptají se i na charakterové vlastnosti, které jsou zapotřebí na
daná pracovní místa.

Jak by zněly nejdůležitější zásady, kterých je nezbytné se
držet během pracovního pohovoru?

Samozřejmě nejdůležitější je příprava. Při výběru zaměstnanců na
sofistikovanější pozice, nebo pokud výběrové řízení probíhá pomocí
assessment centra je dále důležité vědět, proč jsem se rozhodl právě
pro danou pracovní pozici a k čemu chci směřovat. Být sám sebou a
zachovat přirozenost, protože nelze rozlišit projev na správný nebo
nesprávný, nevíme totiž, koho přesně zaměstnavatel hledá, tudíž není
možné se stylizovat do nějaké role. Nejdůležitější je být
spontánní.

Myslíte si, že assessment centre obsáhne všechny stránky
osobnosti a je tedy objektivním zhodnocením potencionálních
zaměstnanců?

Assessment centre je rozšířená metoda výběrového řízení. Spočívá
v tom, že zaměstnavatel má lepší možnost uchazeče rozkrýt a objevit
vlastnosti, které během běžného pohovoru nemůžete odhalit. Uchazeči jsou
sledováni po celý den v různých situacích. Dává daleko větší sumu
informací o daném člověku. Ačkoliv hodnotitelé vždy vyjadřují svůj
subjektivní názor, díky většímu počtu hodnotitelů je možné názory
konfrontovat a utvořit tak hodnocení více do hloubky.

Přihlíží se při pohovoru na zvládnutí etikety?
Určitě, i pracovní pohovor je společenská událost, kam etiketa rozhodně
patří. Základní věci jako je dochvilnost a odpovídající oděv je
důležité nezanedbat. Vzhledem k tomu, že pokaždé se scházejí různé
typy lidí, starší a mladší člověk, muž a žena, nadřízený a
podřízený, má zde etiketa pokaždé místo a je tedy nezbytné si vyjasnit
záležitosti, jako je podání ruky, přednost při sedání, vcházení do
dveří a tak dále. Musím poznamenat, že na tuto otázku se studenti moc
často neptají, myslím si, že pro studenty VŠE je to automatická věc,
protože se pohybují v prostředí, které je nutí tyto záležitosti
zvládat.

Jakou roli hrají v přijímání zaměstnanců do finančního
sektoru předchozí zkušenosti? Kde se dají takové zkušenosti
nabýt?

Stejně jako všude jinde hrají předchozí zkušenosti velkou roli. Tam, kde
není požadována předchozí zkušenost, mluvíme o nejrůznějších
juniorských pozicích, trainee programech a asistentských pozicích. Firma
počítá s tím, že bude muset do člověka hodně investovat, aby mu dala
prostor zkušenosti nabýt a naučit se vše potřebné. Již na začátku se
odhaduje potenciál člověka a firma si propočítá, zda se vyplatí přijmout
daného uchazeče i přes to, že mu bude muset poskytnout čas, vložit
finance do pořádání nejrůznějších školení a personálu, který se
nového zaměstnance ujme.

Co si myslíte o koučingu? Myslíte si, že je to správná cesta,
jak se naučit pracovat efektivně, učit se, zvládat úkoly správně a
včas?

O koučingu se v současnosti hodně mluví, ale myslím si, že ve firmách
ještě není běžný, alespoň ne v naší zemi. Velice záleží na tom, kdo
je tím koučem, zda je to člověk z interních zdrojů firmy, a nebo někdo
z venku. Dále také na osobnosti člověka, který tuto pozici zastává a
nabízí svoji činnost lidem jako službu. Myslím si, že koučing je vnímán
jako určitá forma benfit pro zaměstnance. Firma by měla zajistit svým
zaměstnancům dostatek informací, které se koučingu týkají, aby věděli,
k čemu slouží a projevili o něj zájem.

V případě že jste spokojená s prací na VŠE, hodláte vaši
spolupráci rozšiřovat a zvětšovat rozsah nabízených služeb?


Spolupracuji s RPC první semestr, takže si stále zvykáme a snažíme se
spolupráci doladit tak, aby vyhovovala oběma stranám. Velmi mě těší, že
o nabízené služby je velký zájem, což vyplývá z množství registrací
na konzultace. Troufám si tedy říci, že pokud RPC bude chtít, budeme moci
ve spolupráci dále pokračovat. Co se týče rozšíření služeb, existují
jisté limity, které nás omezují, ale pokud se jedná o počet hodin,
připouštím eventuální navýšení.

Alice Lapišová (Danielová)
Vystudovala obor Psychologie organizace a řízení lidských zdrojů na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 1999 pracuje
v oboru personalistiky. Specializuje se na human recruitment ve finančním
sektoru. Pracovala jako externí personální poradkyně pro významné
bankovní společnosti obchodující na českém trhu, jako například Volsbank
CZ, Raiffeisen Bank, Commerzbank, Kooperativa, Home Credit. V současnosti se
zaměřuje na kariérní poradenství určené výhradně studentům, kteří se
pokoušejí uspět na trhu práce. Spolupracuje s řadou vysokých škol, mezi
ně patří například VŠE nebo České vysoké učení technické.

Mohlo by vás zajímat: