Nejen Holman se soudí s VŠE II

12. 1. 2005 | | Zprávy ze školy

Už třetí rok trvá spor Aleše Nováka s VŠE o neplatnost výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně. Jako důvody výpovědi z dubna 2002 žalovaná VŠE uvedla, že v době nepřítomnosti Mgr. Aleše Nováka na pracovišti bylo zjištěno nejméně ve dvou případech porušení pravidel pro udělování zápočtu. Toho se měl Novák dopustit tím, že uděloval zápočty pouze na základě předložení permanenty v hodnotě 300 korun, aniž by tito studenti do výuky fakticky docházeli.

Už třetí rok trvá spor Aleše Nováka s VŠE o neplatnost výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně.

Jako důvody výpovědi z dubna 2002 žalovaná VŠE uvedla, že v době nepřítomnosti Mgr. Aleše Nováka na pracovišti bylo zjištěno nejméně ve dvou případech porušení pravidel pro udělování zápočtu. Toho se měl Novák dopustit tím, že uděloval zápočty pouze na základě předložení permanenty v hodnotě 300 korun, aniž by tito studenti do výuky fakticky docházeli. Vedle toho měl Novák požadovat od Radka Pécziho, majitele fitcentra, úplaty v souvislosti s uzavíráním smluv na pronájem jeho tělovýchovného zařízení Vysoké škole ekonomické. Novák s důvody uvedenými ve výpovědi nesouhlasil a obrátil se na soud. Studentský list o sporu informoval v červnu 2003.

Rozsudkem ze dne 10. dubna 2003 Obvodní soud pro Prahu 3 Novákovu žalobu zamítl. Novák se proti rozhodnutí odvolal. Koncem října téhož roku Městský soud toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil Obvodnímu soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že zatím nemá podmínky pro potvrzení napadeného rozsudku ani pro jeho změnu.

Nový rozsudek Obvodního soudu z 15. dubna 2004 určil, že výpověď je neplatná. V odůvodnění se píše: „Nikdo z vyslechnutých svědků, ani nadřízený žalobce, pan Pádivý, neviděl, že by žalobce skutečně tímto způsobem někomu zápočet udělil.“ Ani druhý důvod výpovědi nebyl podle rozsudku prokázán. Ředitel CTVS Mgr. Miloš Pádivý k procesu říká: „Byla to hrozná zkušenost s českým soudnictvím. Ta samá soudkyně, s těmi samými svědky a důkazy vydala dvě naprosto opačná rozhodnutí.“ Mgr. Jaroslava Eislerová z právního oddělení VŠE k rozhodnutí soudu podotýká: „Městskému soudu nestačili dva studenti jako svědci, proto věc vrátil Obvodnímu soudu. Protože se neobjevily nové skutečnosti, Obvodní soud rozhodl v souladu s Městským.“

Novák se do výuky zatím nevrátí. Do konce roku si bude vybírat dovolenou. Navíc nebyl lékařkou uznán schopným vykonávat své zaměstnání. Také proti tomuto rozhodnutí se Novák odvolal. Na verdikt lékařů se zatím čeká. V době, kdy byl znám výsledek zdravotního posouzení, navštívily Aleše Nováka Jaroslava Eislerová z právního a Jarmila Mottlová z personálního oddělení. „Oznámily mi, že pro mě škola nemá zaměstnání a nabídly mi rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí ze zdravotních důvodů,“ říká Novák a dodává: „Zatím jsem o odchodu neuvažoval. Strávil jsem na VŠE celý život a chtěl bych se tam vrátit.“ Ředitel Pádivý k celému sporu podotýká: „Za posledních pár let měl Novák několik průšvihů, ale teď to všechno popírá.“

VŠE se proti novému rozsudku neodvolala. Nicméně advokátní kancelář zastupující Nováka podala odvolání proti výši náhrady nákladů řízení, která byla vyčíslena na 15 250 korun. Spor, který začal v dubnu roku 2002, tedy dále pokračuje.

Mohlo by vás zajímat: