Nejenom Erasmem živ jest člověk

23. 10. 2007 | | Názory

Studovat do zahraničí lze vyrazit na vlastní pěst nebo pomocí různých stipendií a grantů. Studentský list vám přináší malý nástin dosti rozsáhlého systému všech možných i nemožných finančních příspěvků.

Studovat do zahraničí lze vyrazit na vlastní pěst nebo pomocí různých stipendií a grantů. Studentský list vám přináší malý nástin dosti rozsáhlého systému všech možných i nemožných finančních příspěvků.

Využít programy zprostředkované domovskou vysokou školou je nejsnazší cesta k zahraničnímu studiu. Konkrétně VŠE nabízí semestrální pobyty na některé z partnerských univerzit, nebo možnost získat při studiu ještě jeden diplom. Spadají sem dva nejznámější programy: Erasmus (semestrální výměnné pobyty) a CEMS, po jehož absolvování dostanete titul Master in International Management. Pokud se vám nepodaří se do nich zapojit nebo vás neuspokojí, není důvod zoufat.

Mezivládní smlouvy jsou další možností, jak s finanční podporou vycestovat na zahraniční studijní pobyt. Na některé z nich se musíte přihlásit sami prostřednictví Akademické informační agentury, které spadá pod Dům zahraničních služeb MŠMT. Nabídku stipendií naleznete na jeho webových stránkách. Určitý typ mezinárodních smluv je přístupný prostřednictvím Oddělení zahraničních styků VŠE (OZS) – například program CEPUS.

Soukromé nadace jsou dalším možným zdrojem financí na zahraniční studia. Stipendia uděluje například nadace Vize 97, Sophia, nadační fond manželů Klausových.

Informace o zahraničním studiu dostanete na OZS a dále prostřednictvím organizací uvedených v přiložené tabulce. Úplnější přehled poskytovatelů zahraničních stipendií je na webu Informačního centra pro mládež, kde rovněž naleznete online publikaci Financování mobilit vydanou Jihočeskou univerzitou. Informace se vyplatí hledat s dostatečným předstihem.

Názvy poskytovatelů, jejich internetové adresy a stručný popis

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA
http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=156
Jde o součást Domu zahraničních služeb MŠMT. Na jejich stránkách můžete nalézt různé nabídky studijních možností v zahraničí.

Aktion
http://www.dzs.cz/aktion
Česko-rakouský program spolupráce ve vědě a vzdělávání. Délka studijního pobytu je 1–9 měsíců.

British Council
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic
Informuje o rozličných stipendiích, které poskytuje britská vláda, či univerzity samotné.

ESKO-NEMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
http://www.fondbudoucnosti.cz
Všestranná podpora porozumění a spolupráce mezi Českou republikou a Německem. Nabízí i 10 měsíční stipendia.

DAAD
http://www.daad.cz
Německá akademická výměnná služba nabízí různá stipendia od jazykových po vědecká.

Finanční mechanismy EHP a NORSKA
http://www.naep.cz
V rámci Fondu pro podporu rozvoje škol, můžete získat stipendium na studium v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu.

FULBRIGHTOVA KOMISE
http://www.fulbright.cz
Studentům uděluje roční stipendia na amerických univerzitách. Také poskytuje cestovní granty těm, jejichž studium je financováno z jiného zdroje.

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND
http://www.visegradfund.org, http://www.msmt.cz
MVF poskytuje stipendia na jeden či dva semestry do zemí Visegrádské čtyřky.

NADACE SOPHIA
http://www.nadacesophia.cz
Cílovou skupinou této nadace jsou nejen střední a vysoké školy, ale i samotní studenti.

OPEN SOCIETY FUND
http://www.osf.cz
Získání doplňkového stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu

Mohlo by vás zajímat: