Nejtalentovanější studenti, máte šanci!

29. 10. 2007 | | Rozhovory

Rok trvalo profesoru Ivanu Novému, vedoucímu Katedry psychologie a sociologie řízení, než jeho plán dostal skutečné rozměry. Mluvíme o plánu nabídnout talentovaným studentům zdejší školy nadstandardní vzdělání, které by rozvíjelo jejich manažerský potenciál. Zároveň by studenti dostali možnost zpracovat projekt ve špičkových firmách a sbírat zde praktické zkušenosti.

Studijní program Honors Academia (HA), který v říjnu odstartoval na Fakultě podnikohospodářské, je rozvržen do čtyř semestrů. V každém semestru se ho může zúčastnit až 25 studentů. Jednotlivé předměty nebudou vyučovat pouze kmenoví zaměstnanci VŠE. O své znalosti se přijedou podělit i profesoři z partnerských univerzit v Řezně nebo Denveru, přednášet budou i odborníci z partnerských firem. Kurz nebude zakončen žádnými státnicemi, ale zkouškou v podobě skupinové diskuze.

Program Honors Academia je určen všem, kteří na sobě chtějí pracovat

Komu je studijní program Honors Academia určen?

Zjednodušeně by se dalo říct, že je určen všem studentům, kteří jsou ochotní na sobě pracovat. Ale těch podmínek, které klademe na budoucí účastníky tohoto programu je více. V prvé řadě to musejí být studenti magisterského programu VŠE. Vím, že je to poněkud diskriminující podmínka, ale my potřebujeme, aby studenti měli jisté základy, které získávají v rámci bakalářského studia. Na těchto všeobecných základech budeme moct stavět a rozšiřovat jejich znalosti. Důležitý je samozřejmě i prospěch a jakékoliv další aktivity, které nesouvisí se školou. Proto hodnotíme i účast studentů například ve školních organizacích, jejich dosavadní pracovní zkušenosti, reference od profesorů či zaměstnavatelů anebo osobní kvality.

Znamená to, že prospěch rozhodne o přijetí či nepřijetí do programu?

Prospěch je jednou z věcí, na kterou klademe důraz, ale není to jediná věc, o kterou se zajímáme. V tomto programu je opravdu důležité, aby studenti byli ochotni obětovat svůj volný čas, aby se chtěli dozvědět něco nového, aby v partnerských firmách byli užiteční. Stanovili jsme hranici průměru na 2,00. Ale pokud nabudeme dojmu, že student má co nabídnout a má obrovský potenciál, můžete přivřít oko. Nevypisujeme žádná výběrová řízení, kde by studenti museli vyplňovat testy a řešit záludnosti. Celé řízení probíhá formou ústního pohovoru. Já se s kolegy snažím zjistit, zda ten či onen student je tím pravým, kterého hledáme, a dotyčný student má šanci ukázat, co v němž dřímá.

Jak vznikl nápad zavést u nás program HA?

Honors Academia není ve světě žádnou novinkou. Ve Spojených státech amerických podobný program funguje od šedesátých let minulého století. Já jsem se inspiroval v sousedním Německu a naší partnerskou univerzitou se stala Univerzita v Řezně. Jsem si vědom toho, že se jen malá část našich budoucích studentů rozhoduje podle ratingu jednotlivých škol či fakult. Ale věřím, že za dva tři roky to bude právě rating vysokých škol v rámci republiky, podle kterého se budou maturanti rozhodovat. Tak jak to dělají běžně studenti v západní Evropě. Program HA pomohl Univerzitě v Řezně v ratingu o 15 příček nahoru, a to je obrovský pokrok, který je důkazem toho, že se škola dokáže postarat o nejtalentovanější studenty. Já se netajím tím, že chci, aby i naše fakulta byla jednou z nejlepších v zemi. Občas mám dojem, že masovost VŠE vede k tomu, že škola poskytne dobré vzdělání průměrným studentům, ale ti nejtalentovanější jsou potom nuceni postarat se o svůj další vývoj mimo VŠE. I proto jsem se s kolegy do tohoto programu pustil, věřím, že kvalita vysoké školy se pozná také podle toho, jak se dokáže postarat o nejnadanější studenty.

VŠE se bohužel stává stále masovější, naše fakulta chce nabídnout studentům nadstandard

Jak probíhá výuka?

Jednou z výhod, kterou snad studenti ocení, je, že výuka bude probíhat formou mimosemestrálních kurzů. Například předmět etiketa bude probíhat v sobotu ve škole a večer v terénu. To znamená, že všechny nabyté vědomosti o stolování si studenti půjdou vyzkoušet do luxusní restaurace. Neoddělitelnou součástí programu je i praxe v partnerských firmách, zpracování projektu, odborné konference anebo exkurze v jednotlivých firmách. Protože Univerzita v Řezně je naší partnerskou školou, klademe důraz na to, aby studenti HA zvládali německý jazyk. Nepožadujeme bakalářskou zkoušku ani státní zkoušky, ale bez znalosti tohoto jazyka nikdo do programu nebude přijat. Anglický jazyk je samozřejmostí. Většina přednášek bude probíhat v českém jazyce, ale například profesor Winn z Denverské univerzity bez váhání zvolí anglický jazyk.

Studenti si sami přispívají částkou 10 tisíc korun, na co jsou tyto peníze určeny? Dá se do budoucna počítat s tím, že by se studenti na financování nepodíleli?

Výhledově počítáme s tím, že studenti budou muset přispívat větší částkou. Tyto peníze slouží k tomu, aby se jimi pokryly náklady související s exkurzemi v zahraničních firmách. Dostali jsme již pozvání například do Wolfsburgu, kam se jistě nepojede na jeden den. Takže tyto peníze se použijí na zaplacení ubytování, cesty apod. Anebo na zaplacení luxusní restaurace při zmíněné hodině etikety. Na financování projektu se podílí více partnerů, mezi nimi i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak a kdy probíhají výběrová řízení?

Letošní výběrová řízení pro studium v zimním semestru 2007/08 proběhla ve dvou kolech, v září a říjnu. Zájem v prvním kole projevilo na 40 studentů, s nimiž jsme komunikovali. HA se ještě příliš nedostal do povědomí studentů, takže jsem ani masovou účast nečekal, preferuji kvalitu nad kvantitou. Co mě ale mile překvapilo, byl zájem médií o tento projekt.
Do budoucna budou probíhat výběrová řízení každý semestr. Maximální počet uchazečů, které do programu v jednom semestru přijmeme, je 25. To znamená, že v letošním zimním semestru začínáme s 25 studenty, v letním semestru k nim přibude dalších 25, a tak budeme pokračovat, až se dostaneme na číslo 75.
Studenti se mohou o HA informovat průběžně na našich stánkách http://www.honors.cz, zasílat nám motivační dopisy a životopisy.

Na programu se také významnou měrou podílejí jednotlivé firmy, jako např. Škoda Auto a.s., Deloitte nebo Schenker Logistic. Jak jste firmy vybírali a jak jsou do programu zapojeny?

Když jsem s tímto projektem na naší fakultě přišel, oslovil jsem své kolegy, zda by mi poskytli kontakty na potenciální partnery. Zpočátku jsme jednali asi s třemi desítkami firem, některé bohužel nepochopily koncept této spolupráce, tak jsme se s nimi rozloučili. V současné době máme deset partnerských firem a s ostatními ještě jednáme. Vůbec se nebráníme spolupráci s potravinářskými firmami či bankami, ba naopak, budu rád za co největší rozmanitost firem.
Spolupráce školy s firmami spočívá v tom, že firmy nám „propůjčí“ své experty, kteří budou přednášet, uvedou studenty do problematiky a firmy k nám vyšlou nejúspěšnější manažery pro mentoring studentů. Studenti budou zase moct ve firmě absolvovat dvouměsíční stáž a zpracovat svůj projekt. Věřím, že v budoucnu je budou brát ti špičkoví zaměstnanci na služební cesty a pracovní meetingy.

Kritéria výběru studentů

Studijní výsledky
max. 15 bodů

Členství ve studentských organizacích AIESEC, AEGE, účast v Buddy systému apod.
max. 15 bodů

Úspěch v odborných soutěžích
max. 10 bodů

Pracovní činnost mimo školu
max. 10 bodů

Osobnostní kvality
max. 40 bodů

Reference
max. 12 bodů

Motivační dopis
max. 10 bodů

Mohlo by vás zajímat: