Největší témata našich vašich novin

27. 9. 2004 | | Nezařazené

Mezi stovkami článků, které vyšly ve Studentském listu či na iLISTu, se objevilo několik témat, která rozvířila poklidné hladiny školního života. Není proto od věci si nejdůležitější z nich připomenout.

Mezi stovkami článků, které vyšly ve Studentském listu či na iLISTu, se objevilo několik témat, která rozvířila poklidné hladiny školního života. Není proto od věci si nejdůležitější z nich připomenout.

Změny pravidel pro přidělování kolejí

http://www.ilist.cz/temata/koleje-pravidla-2002

Změny v přidělování kolejí, které před dvěma lety odsouhlasil celoškolský akademický senát, vyvolaly velké debaty i spoustu emocí. Diskuze se týkaly zejména odebraného práva Slováků na přidělení koleje podle kritéria dojezdové vzdálenosti a nové povinnosti všech žadatelů prokazovat trvalé bydliště svých rodičů. Problematika se řeší dodnes. Na začátku letošního roku senát původní rozhodnutí zmírnil, cizinci přijatí do roku 2001 na kolej opět nárok mají.

Kauza Holman a změny na páté fakultě

http://www.ilist.cz/temata/kauza-holman

Dlouhodobé neshody nad způsobem a obsahem výuky ekonomie vyústily na Národohospodářské fakultě v otevřený spor zainteresovaných stran. V rámci něj byl prof. Holman (a následně i někteří další) odvolán tehdejším děkanem Strakou z přednášek. Situace se radikálně obrátila po volbách do fakultního senátu, které „Holmanovci“ s převahou vyhráli. Od té doby opustilo fakultu mnoho opozičních vyučujících.

Přípravný týden a rektorské dny

http://www.ilist.cz/clanky/pripravny-tyden-zpusobil-zmatky
http://www.ilist.cz/clanky/jak-dopadne-dalsi-pripravny-tyden
http://www.ilist.cz/clanky/9-kvetna-bude-rektorsky-den

Takzvaný „Musílkův“ přípravný týden na počátku minulého semestru zamotal hlavu studentům i vyučujícím. Nejasný účel této novinky způsobil, že katedry nevěděly, zda mají vůbec vyučovat či předměty v tomto týdnu zrušit. iLIST se pokusil nastalý chaos alespoň částečně zpřehlednit zveřejněním seznamů vyučovaných a odvolaných předmětů. V následujícím semestru byly během prvního týdne zrušeny všechny předměty a od září by již měl přípravný týden z harmonogramu výuky zcela zmizet. Podobné zmatky, jako přípravný týden, způsobily již několikrát v minulosti také nečekaně a na poslední chvíli vyhlášené rektorské dny. Kvůli nim se musely narychlo měnit termíny mnoha zápočtových písemek i přednášek pozvaných externistů.

Nedostatek termínů, neschopenky a jeden pokus

http://www.ilist.cz/clanky/neschopenky-na-vse
http://www.ilist.cz/clanky/omlouvani-s-neschopenkou-ci-bez

Nedostatek termínů na státní zkoušku z ekonomie již patří ke koloritu této školy. Obdobně je tomu i u diskutabilního vyžadování neschopenek pro omluvu některých předmětů či jediného pokusu na složení zkoušky či zápočtové písemky. O všech tématech se bez výraznějších výsledků píše a diskutuje již několik let.

Mohlo by vás zajímat: