Některé knihy jinde než na VŠE neseženete

14. 4. 2008 | | Zprávy ze školy

Ústřední knihovnu Vysoké školy ekonomické, ve Staré budově na Žižkově, provozuje Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS). Denně se uskuteční v průměru 334 výpůjček. Rozšíření brání nedostatek prostor.

Ústřední knihovnu Vysoké školy ekonomické, ve Staré budově na Žižkově, provozuje Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS). Denně se uskuteční v průměru 334 výpůjček. Rozšíření brání nedostatek prostor.

Ročně se tu uskuteční až 122 tisíc výpůjček. Denně knihovnice vyřídí více než tisíc transakcí, mezi něž se zahrnují výpůjčky, vracení a rezervace knih, stejně jako prodlužování výpůjční lhůty. V nejvytíženějších měsících sem zavítá na dva tisíce návštěvníků denně. Knihovna je součástí VŠE od roku 1995, kdy došlo ke zřízení CIKS. Do té doby fungovala jako Ústřední ekonomická knihovna Národní knihovny České republiky.

Absenčně, tedy domů na delší dobu, si lze vypůjčit některé publikace zařazené do studoven ve Staré budově a všechny z centrálního skladu na Žižkově. Vše potřebné o službách knihovny a jejich fondech se zájemci dozví u speciálního informačního pultu. Zde se jim dostane pomoci při vyhledávání v katalogu, zpracovávání rešerší nebo při obstarávání různých materiálů. Ti, kteří si chtějí literaturu rezervovat, zkontrolovat stav svých výpůjček nebo prodloužit výpůjční lhůtu „na dálku“, využívají služeb souborného katalogu VŠE.

Součástí areálu knihovny jsou také studovna a čítárna, kde mají uživatelé přístup k české i cizojazyčné odborné literatuře, skriptům, periodikům v mnoha jazycích, sbírkám zákonů, statistickým dokumentům, encyklopediím, slovníkům a podobně. Mimo jiné zpřístupňuje CIKS fondy IBRD, OECD nebo Světové banky. Návštěvníci tyto materiály využívají především prezenčně, což znamená, že jsou k dispozici pouze v knihovně, jen u některých z nich je umožněna krátkodobá absenční výpůjčka.

Mezi další dílčí knihovny provozované CIKS, které jsou součástí knihovní sítě VŠE, patří Mediatéka, Knihovna Pavla Eislera a Evropské dokumentační středisko. To se nachází v zadní části žižkovské centrální studovny. Shromažďuje a disponuje materiály EU, které se tematicky zaměřují například na hospodářskou, měnovou, sociální a regionální politiku nebo legislativní problematiku. Většinu z nich si lze absenčně vypůjčit na jeden týden, některé publikace a periodika je možné studovat pouze prezenčně. Mediatéka označuje multimediální studovnu, která nabízí literaturu vztahující se k oblasti financí, bankovnictví a účetnictví.

O tom, jaké tituly knihovna přikoupí, rozhodují pracovníci akvizice, kteří spolupracují jak s oddělením služeb, tak s vyučujícími – ohledně povinné a doporučené literatury. Nové knihy se obstarávají tak, aby pokrývaly všechny vyučované obory na VŠE.

Vedle výše uvedených knihoven provozuje CIKS Studijní knihovnu na Jižním Městě, kterou navštěvují především posluchači prvních ročníků, a úzce spolupracuje s Knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Členům akademické obce VŠE slouží také Studijní centrum Jarov provozované Výpočetním centrem a zhruba padesát menších knihoven, které patří jednotlivým katedrám a dílčím pracovištím VŠE.

CIKS zůstává nadále knihovnou s nejrozsáhlejší nabídkou literatury v oblastech ekonomických věd a mezinárodního obchodu v České republice. Ve svém fondu zahrnuje řadu titulů, které jinde v republice zájemci neseženou. Podle ředitelky CIKS Jany Hartmanové v současné době projevují studenti nejvíce zájem o tituly Management lidských zdrojů (Zuzana Dvořáková a kol.), Studijní průvodce financemi podniku (Petr Marek a kol.) a Manažerské finance (Eva Kislingerová a kol.).

Hartmanová na závěr sdělila: „Rádi bychom knihovnu do budoucna rozšířili a doplnili o prostory pro skupinové nebo jazykové studium, které studentům nyní chybí. Jsme ale závislí na tom, jaké prostory škola chce a může dát knihovně k dispozici.“

Mohlo by vás zajímat: