Není malých problémů aneb nebojte se využít Akademickou psychologickou poradnu

3. 3. 2023 | | Kariéra, Studentský život, Zprávy ze školy healthcare-psychology-meeting-communication-help-depression-concept_140689-888 (1)

Akademická psychologická poradna (APP) je součástí Akademického centra a mohou ji zdarma využívat studenti, doktorandi i pracovníci školy. Poradna, kde působí psychologové z Katedry manažerské psychologie a sociologie, nabízí několik typů služeb. Hlavním pilířem činnosti je individuální psychologické poradenství, ale poradna dále realizuje i psychodiagnostiku, která studentům pomáhá odhalit jejich potenciál v oblasti budoucí kariéry. Kromě toho je otevřená i zahraničním studentům, kteří mohou pociťovat problémy s adaptací na novou kulturu a s komunikací v cizím prostředí.

Pokud cítíte, že se nacházíte v situaci, kdy by vám mohla psychologická pomoc ulehčit, neváhejte se na APP obrátit. „Studenti by si neměli říkat, že je něco příliš malý problém. Pokud mají pocit, že by jim pomohla porada nebo konzultace s odborníkem, tak ať přijdou,“ vybízí váhavé studenty vedoucí Akademické psychologické poradny Eva Jarošová a dodává, že by studenti neměli předem řešit, zda jsou jejich problémy „vhodné“, protože jde spíše o to, nakolik je pro konkrétního jedince prožívaná situace nepříjemná či omezující.

Akademická poradna se totiž nevěnuje pouze tématům spojeným s problémy se studiem a zátěží, ale i jakýmkoliv osobním nebo i vztahovým problémům. Mimo jiné tedy i pro to, že ty se mohou do potíží se studiem promítnout. Poradnu mohou využít i studenti, kteří třeba subjektivně nepociťují, že by trpěli psychickými problémy, ale rádi by se rádi lépe zorientovali sami v sobě a našli cesty, jak lépe rozvíjet svou osobnost.

Osobní problémy i kariérní rady

Individuálního poradenství se zúčastnila například studentka Fakulty mezinárodních vztahů, která se neustále cítila být pod enormním stresem a ubíjená školními a pracovními povinnostmi. Poradkyně ji doporučila kariérní poradenství a studentka si dále díky sezení uvědomila, že bude osobně potřebovat kontinuální odbornou pomoc a pravidelné terapie u odborníka. Uvedla, že využití APP je dobrý první krok pro uvědomění si, že na sobě člověk potřebuje dál pracovat, a jestli potřebuje nějakou další formu pomoci.

Pokud po absolvování prvního sezení student i psycholožka usoudí, že studenta tíží problém, na kterém je třeba pracovat delší dobu, je možné se do poradny dostavit opakovaně. Jak objasňuje Jarošová, záleží na povaze problému, ale standardně student může využít až pěti sezení. V případě opakovaných sezení pak už není nutné se přihlašovat na vypsané hodiny, ale může se na termínu s poradcem domluvit individuálně. Poradce může doporučit i jinou cestu a nabídnout zájemci možnosti následné péče u odborníků zaměřených přímo na daný problém (např. předat kontakt na konkrétního odborníka nebo centrum krizové intervence). Obsáhlý přehled odborných zařízení poskytujících psychologickou pomoc dále APP uvádí i na tomto odkazu.

APP nabízí i další formu sebepoznání, a tou je psychologická diagnostika. Podle stránek APP se psychodiagnostika orientuje na analýzu výkonových a osobnostních charakteristik člověka z hlediska kariérního směřování studenta. Diagnostika je vhodná pro studenty, kteří váhají, kam směřovat svoji kariéru a potřebují pomoci s objevením svých osobních předpokladů.

Psychodiagnostika má dvě části – nejprve přibližně  tříhodinové  testování. Jeho obsahem je výkonový test struktury intelektových předpokladů – jedná se například o  verbální porozumění, schopnost matematického a logického uvažování, plošného a prostorového vnímání apod. Poté následuje osobnostní dotazník, zaměřený na profesní charakteristiky osobnosti daného jedince. Po absolvování testu účastníky čeká online či osobní schůzka s psychologem a sdělení vyhodnocení výsledků testů s následným dialogem nad výsledky – tedy toho, co mohou výsledky znamenat pro vaši budoucí kariéru, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a jak s nimi dále pracovat.

Pro ty studenty, kteří ještě váhají se zúčastnit osobního rozhovoru jeden na jednoho s psychologem, stále existuje možnost přihlásit se na skupinové události nebo workshopy. Nabízí je i kariérní centrum a aktuálně se jedná například o Kariérní workshop: Nástroje sebepoznávání, či Workshop: Silné stránky. Kompletní seznam těchto událostí můžete nalézt zde.

Přihlášení zabere pár kliknutí a termínů je dostatek

Poradna reaguje i na potřeby studentů, kteří v důsledku války na Ukrajině a tím způsobených traumat mají možnost přednostního poskytnutí psychologické pomoci. Zasažení studenti se nemusejí klasicky přihlašovat na vypsané termíny, ale mohou sami APP napsat (ac@vse.cz). Standardně se avšak individuální poradenství konají přibližně jednou až dvakrát do týdne a studenti se mohou přihlásit na termíny dopředu vypsané na stránkách APP.

Aktuálně jsou vypsaná sezení do konce března a stále je ještě možnost udělat něco pro své mentální zdraví a využít některý z volných termínů. Na odkazované stránce APP stačí rozkliknout odkaz na Doodle, poté se přihlásit svým školním emailem a následně se zájemci rozbalí seznam volných a plných termínů (plné jsou zašedlé). Je možné si vybrat jak z osobní konzultace, která se koná na půdě školy obvykle v Rajské budově, tak i případně z hovoru přes Zoom. Formu si lze zvolit dle tabulky na stránkách APP a stejně tak je možné si podle ní vybrat i ze seznamu psychologů.

Více informací o APP se kromě oficiálních stránek můžete doslechnout i v jednom z dílů podcastu FMV odposlech ze série Vypni s FMV: S čím chodí studenti do Akademické psychologické poradny nejčastěji?. Kromě podrobnějšího vysvětlení fungování APP v ní docentky Eva Jarošová a Daniela Pauknerová hovoří i o tématu tlaku na výkon, jak k němu přistupuje dnešní mladá generace či o vyhoření a poslech může být jistě zajímavý i pro posluchače bez zájmu o poradenství.

Zdroj obrázku: freepik.com

Mohlo by vás zajímat: