Nepřijde-li vyučující, vydejte se ho hledat

5. 2. 2010 | | Nezařazené

O absenci učitelů na hodinách by se měl student vždy nějakým
způsobem dozvědět. Nejčastěji vyučující rozesílají hromadné e-maily
nebo zanechají vzkaz na dveřích učebny. Když do hodiny nepřijdou bez
předchozí omluvy, studenti si mohou i stěžovat.

Do redakce nám dorazil e-mail od Blanky z prvního ročníku, která byla
rozčarována nad přístupem některých učitelů. Patří mezi
dojíždějící studenty a přijela do školy na cvičení, které se nakonec
vůbec nekonalo a dozvěděla se to až z lístečku umístěného na
dveřích. Mrzelo ji, že vyučující nezvolil lepší metodu, jak dát
studentům najevo, že hodina nebude, a že musela nadarmo dorazit do školy
o několik hodin dříve.

Způsobů, jak oznámí akademický pracovník svoji nepřítomnost, je hned
několik. K nejčastějším a hojně využívaným patří oznámení
o odpadnutí výuky na dveřích učebny, suplovaná hodina či hromadný
e-mail studentům prostřednictvím ISIS. Ten rozešle až v případě, když
nemůže výuku jiným způsobem zabezpečit. Poté přichází v úvahu
suplovaná hodina, náhradní hodina nebo konzultace navíc.

Vedení školy proti této problematice poskytuje jisté kroky. „Omluvy
z výuky jsme řešili na prvním kolegiu děkanky v tomto akademickém roce,
kde byli všichni vedoucí kateder naléhavě upozorněni, že výuka odpadat
nesmí,“ konstatuje profesorka Dana Zadražilová, děkanka Fakulty
mezinárodních vztahů, a dále pokračuje: „Také jsem je požádala, aby od
vyučujících, kteří náhle onemocní, vyžadovali samozřejmě
neschopenky.“

Jakýkoliv záskok ve vyučování je plně v kompetenci kateder. Hodiny,
které odpadnou, se dokládají písemně – doklady se potom skladují
v Pedagogickém oddělení (PO). Jejich archivace slouží například
k přehledu vytíženosti učeben. Dle sdělení PO však ne všichni
pedagogové doklad donesou.

Pokud se studentovi stane, že přijde do hodiny, na kterou přibližně do
patnácti minut nepřijde jeho vyučující, měl by se pokusit ho vyhledat a
v případě neúspěchu se může obrátit na Oddělení kontroly, informací
a stížností (OKIS) či na PO. „Žádné stížnosti, týkající se
zmiňované problematiky dosud OKIS neobdrželo,“ potvrzuje doktorka Iva
Hejdučková, kontrolní pracovnice organizace.

Většina studentů se nikam informovat nechodí, rovnou odchází domů a
jen tiše proklíná svého vyučujícího. „Přišel jsem na hodinu a po
čtvrt hodině nikdo nepřišel, tak jsme se všichni sbalili a odešli domů.
Po týdnu se nás učitel ptal, jestli jsme byli chytří a odešli, když
nepřišel – byl totiž nemocný,“ vypráví Dan, student Fakulty
informatiky a statistiky.

„Určitě to nedělám ráda, ale když vím, že nemohu odpřednášet
svojí hodinu ze zdravotních důvodů, rozešlu hromadný e-mail
studentům – přijde mi to naprosto samozřejmé,“ popisuje řešení
situace Stanislava Půlpánová, vyučující z Katedry bankovnictví a
pojišťovnictví.

Všichni učitelé ve škole mají svého nadřízeného, kterému musí bez
zbytečného odkladu včas oznámit svou absenci respektive důvod, který jim
brání ve výkonu povolání. Ať už jde o důvody zdravotní, osobní či
jakékoliv jiné, toto nařízení obecně platí ze Zákoníku práce pro
všechny zaměstnance. Pomocí vnitřních předpisů může dále tuto právní
úpravu blíže specifikovat děkan nebo vedoucí katedry.

Mohlo by vás zajímat: