Aktualizováno: Nespokojenou katedru povede dál Zajíček. Porazil i exděkana

30. 3. 2013 | | Nezařazené

>> doplněno o vyjádření předsedy výběrové komise >>
nová reakce bývalého děkana J. Schwarze

Katedra institucionální ekonomie (KIE) na Národohospodářské fakultě
(NF) má svého šéfa. Stal se jím Miroslav Zajíček, který katedru
dočasně vedl již několik měsíců. Ve volbě zvítězil nad bývalým
děkanem NF Jiřím Schwarzem.

„Miroslav Zajíček podal jasný, konkrétní a v řadě bodů detailně
rozpracovaný program rozvoje KIE ve všech oblastech její činnosti  –
pedagogické i vědecké včetně aktivit na poli získávaní domácích
i mezinárodních grantových projektů,“ zdůvodňuje předseda výběrové
komise Ján Pavlík.

Zajíček podle něj také představil přesný návrh toho, kdo bude na
katedře v budoucnu působit. „Dovedl získat pro výuku na katedře
vynikající odborníky – Libora Duška a vícenásobného doktora Silvestra
van Kotena,“ upřesňuje Pavlík.

„Jeho program je navíc v dokonalém souladu s doporučeními Vědecké
rady NF VŠE, na jejímž poledním zasedání profesor Klaus kategoricky
požadoval, aby katedra byla buď neprodleně zrušena, anebo zachována jen pod
podmínkou radikální restrukturalizace,“ komentuje předseda komise.

Reakce bývalého děkana

Studentský list oslovil Zajíčka i Schwarze – ten poslal v pátek
svůj komentář:

„Výběrové řízení bylo vypsáno 4. 12. 2012 a já jsem se jako
bývalý děkan NF VŠE (2003–2010) a dlouholetý vedoucí katedry
(2002–2011) do něj přihlásil s cílem stabilizovat situaci na KIE a
přispět k uklidnění na NF VŠE. S rostoucím napětím na NF VŠE
v průběhu ledna, února a března 2013 u mě vzrůstaly pochyby
o možnosti uspět. Z nejistoty do reality mě uvedl dopis tajemnice J.
Frankové ve znění:

Vážený pane docente, sděluji Vám, že na základě výběrového
řízení konaného dne 13. 3. 2013 na NF VŠE v Praze na pozici vedoucího
Katedry institucionální ekonomie, jste nebyl vybrán. Na doporučení
výběrové komise byl upřednostněn vhodnější kandidát.

Nedomnívám se, že bych měl více hodnotit výsledek výběrového
řízení.“

S jakým programem bývalý děkan kandidoval, si můžete přečíst
v příloze tohoto článku.

O jmenování šéfa rozhodli podle záznamu na ISIS vedoucí katedry
ekonomie Robert Holman, proděkan NF pro zahraniční vztahy Zdeněk Chytil,
zástupce vedoucího katedry hospodářských dějin Martin Kovář, předseda
Akademického senátu NF Ján Pavlík, vedoucí katedry práva Jan Vondráček a
profesor na KIE Josef Šíma.

Šíma ovšem na Facebooku v sobotu uvedl, že jej předseda komise Pavlík
z projednávání vyloučil kvůli jeho „nepochybné zaujatosti“. „Na
radu právníků, kteří to považují za zcela nesmyslné, jsem požádal
docenta Pavlíka, aby mi sdělil, dle jakého právního předpisu tak činí.
Odpověď je několikatýdenní mlčení,“ píše na sociální síti.

Dojde na odchody?

Do čela katedry se dostal Zajíček poté, co Ševčík odvolal
pověřeného šéfa KIE Davida Lipku. Proti způsobu, jakým děkan svůj krok
zdůvodnil se o čtvrt roku později postavila část vyučujících a členů
na NF – následně se na internetu objevila prohlášení, ve kterých svůj
nesouhlas vyjádřili například Josef Šíma nebo Miroslav Svoboda.

Lipka o Zajíčkovi třeba v dopise ze 7. října napsal, že „na KIE
nikdy nepůsobil a ani se o otázku institucionální ekonomie odborně
nezajímal“. Samotný Zajíček to, že přímo na KIE doposud neučil, za
handicap nepovažuje. Již na podzim například připomněl, že je
spoluautorem české monografie jedné z největších postav tohoto směru
Ronalda Coaseho.

Právě na jmenování nového vedoucího KIE nespokojená část katedry
vyčkávala. Ti většinou o tom, že katedru i fakultu opustí, zatím pouze
hovořili a podle vyučujícího, který nechtěl být jmenován, chtěli prvně
znát výsledek výběru.

Že teď dojde k „exodu“, si myslí například vyučující Daniel
Šťastný, který před měsícem kvůli nesouhlasu s vedením NF odstoupil
z funkce proděkana pro studium. „Bude se jednat o tytéž kolegy, kteří
o tom již dlouho mluví. Pro ně to byla poslední naděje,“ reaguje pro
iList.cz. „Předpokládal jsem to, i když jsem v sobě pořád živil
naději, že děkan jmenuje někoho, kdo se pokusí vše uklidnit,“ doplňuje
k výsledku volby.

Odchod vyučujících podle něj novému šéfovi umožní, aby si
přetvořil katedru k obrazu svému. „Původní myšlenka tedy zanikne a
vznikne de facto, a možná i doslova, katedra experimentální ekonomie,“
uzavírá s narážkou na Laboratoř experimentální ekonomie, kterou
Zajíček na VŠE založil a vede.

„Na Národohospodářské fakultě mám zájem učit, vést doktorandy,
popřípadě se podílet na výzkumu. V žádném případě už nechci být
jejím děkanem! Svá nezapomenutelná děkanská léta už mám za sebou,“
doplňuje pro iList.cz Schwarz.


Příloha: Program, se kterým kandidoval J. Schwarz

*1. Personální zabezpečení a kvalifikační rozvoj

2. Pedagogická činnost

3. Vědecká činnost

Více o napětí na NF čtěte zde:

Mohlo by vás zajímat: