Než se rozhodnete, čím a kde se budete živit

18. 8. 2008 | | Kariéra, Názory

Při vážných úvahách, kde začít svoji kariéru, doporučuji zamyslet se nejen nad samotnou pozicí a oborem, ale i nad skutečnostmi, které budou několik let přímo ovlivňovat váš každodenní život.

Při vážných úvahách, kde začít svoji kariéru, doporučuji zamyslet se nejen nad samotnou pozicí a oborem, ale i nad skutečnostmi, které budou několik let přímo ovlivňovat váš každodenní život.

Při přijetí na vysokou školu často student není rozhodnut (a ani v podstatě nemůže být), jaký obor mu po pár letech studia bude vyhovovat. Proto by se měl ve vyšších ročnících začít rozhlížet a uvažovat, kterému oboru se bude po ukončení univerzity věnovat. Pokud studuje to, čím se chce zabývat i v práci, pak je ideální porozhlédnout se po nějakém částečném úvazku či stáži. To mu nejen umožní uplatnit znalosti v praxi, ale také ukáže, zda realita odpovídá představám. Ti z vás, kteří si nezvolili obor, kterému se v budoucnu chtějí věnovat, by měli co nejvíc využít možnosti vedlejší specializace a mimostudijních aktivit.

Při výběru oboru i přímo zaměstnavatele vám mohou pomoci různá kariérní setkání se zástupci společností, která probíhají přímo na vysokých školách. Tyto tzv. veletrhy pracovních příležitostí se konají pravidelně a účastní se jich velké množství společností, které mají o čerstvé absolventy a stážisty zájem. Zpravidla pro ně připravují speciální programy, které zahrnují úvodní školení i kontinuální vzdělávání. Je dobré tuto příležitost využít k tomu, abyste se zeptali na to, co je pro vás důležité a co vás čeká.

Vhodný obor a typ firmy

Pokud máte vyjasněnu otázku oboru, je nezbytné popřemýšlet o dalších detailech. Jaký styl práce máte rádi? Jste spíše týmový hráč, či vám naopak vyhovuje samostatná analytická činnost? Jste-li velice kreativní člověk, bude lepší zvolit typ práce, kde se tato vlastnost cení, naopak pro vás nebudou vhodné obory, které se řídí legislativou nebo mají pevný rámec, od kterého se nelze jednoduše odklonit. Víceméně v každé společnosti ale najdete prostor pro kreativní i systematickou práci, jen je třeba zvolit správné oddělení nebo se zapojit do vhodných činností (např. v auditorské firmě můžete kreativitu využít při přípravě školení či nějaké akce spíše než auditu klienta v rámci finančního auditu).

Chcete mít více nadřízených nebo vám vyhovuje pracovat pouze s jedním šéfem? Projektová práce poradenských firem zpravidla znamená, že budete součástí různých týmů – naopak pokud budete působit jako podnikový ekonom, budete mít asi jasně daného vedoucího. Chcete být v kontaktu s větším počtem kolegů, nebo si vystačíte sám? Zdaleka ne všechny firmy vám mohou nabídnout samostatnou kancelář, ve velkých mezinárodních firmách se setkáte s otevřenými prostory a desítkami lidí pracujících na poměrně malém místě. Zajímá-li vás věková struktura zaměstnanců, zeptejte se. Vzhledem k počtu hodin strávených v práci v poměru ke svému soukromí, je pracovní prostředí a lidé okolnost, která na vás bude působit povětšinu pracovního týdne. Pracovní doba je dalším ukazatelem, který vás při výběru zaměstnavatele může ovlivnit. Zajímat se také můžete o strukturu pracovní doby, očekávané přesčasy či naopak kolik prostoru firma věnuje dalšímu vzdělávání.

Tyto na první pohled jednoduché otázky by vás měly přivést k tomu, abyste začali přemýšlet, který typ firmy a především jaké pracovní prostředí potřebujete. Může být velice nepříjemné, pokud po náročném výběrovém řízení a několika týdnech zjistíte, že vám nevyhovuje druh firmy, do které jste nastoupili. Při výběrových řízeních proto pečlivě klaďte otázky, které vám dají detailnější informace o atmosféře a pracovním prostředí. Preferujete-li tykání a spíše uvolněnější atmosféru ve firmě, zvažujte původ společnosti – japonské firmy se budou lišit od německých a německé od amerických.

Vysněná práce nemusí přijít hned

Uvažujete-li do budoucna o pracovním pobytu v zahraničí, pak vezměte v úvahu, že tato možnost často souvisí s kariérním rozvojem, který vás u zaměstnavatele čeká. Ověřte si tedy, jakým způsobem můžete ve firmě růst, jaké jsou garance růstu, zda musíte čekat, až se vyšší pozice uvolní, nebo zda k povýšení postačí očekávaný záběr nových znalostí a vývoj vašich manažerských dovedností a osobnosti celkově.

Ať už chcete pracovat venku, nebo ne, předpokládá se dnes u většiny pozic pro vysokoškoláky plynulá znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Ačkoliv firmy umožňují zpravidla výuku cizích jazyků, situace jako při studiu se již opakovat nebude. Necítíte-li se pohodlně při komunikaci v cizím jazyce, každý (i krátkodobý) pobyt v zahraničí se vám může zhodnotit. Navíc to o vás ukáže, že se o sebe v zahraničí dokážete postarat a umíte komunikovat na určité úrovni.
Příležitostí ke komunikaci v cizím jazyce může být i krátkodobá stáž u mezinárodní společnosti. Kromě toho, že při stáži zjistíte, jak se vám v dané firmě a daná práce líbí, je odborná stáž pro většinu zaměstnavatelů dokladem, že máte zájem a motivaci řídit svou budoucnost a pracovat na sobě. Nemusíte ihned na stáž nastupovat do vaší „vysněné“ firmy (která možná ani tuto příležitost studentům nenabízí), ale držte se oboru a pak budete určitě mít konkurenční výhodu. Navíc vám tato zkušenost pomůže klást vašemu budoucímu „vysněnému“ zaměstnavateli ty správné otázky.

K tomu, abyste se zorientovali a otestovali své předpoklady, nemusí ani jít o dlouhodobou práci. Každopádně ale musíte počítat s určitou časovou náročností a zvážit, zda to, co slíbíte zaměstnavateli, můžete dodržet. Zaměstnavatelé totiž často počítají s pravidelným zkráceným úvazkem. Stáž berte vážně a zkuste si z ní odnést maximum. Až se vás při výběrovém řízení později budou ptát, co jste během této zkušenosti získali, nezapomeňte zmínit ani zdánlivé drobnosti jako to, že jste pracovali na konkrétním projektu, měli jste definovanou roli a zodpovědnosti, museli jste komunikovat s lidmi, řešit méně i více náročné situace či dodržovat termíny. Na konci stáže si řekněte o zpětnou vazbu, a to z pohledu osobního, zapojení do týmu a schopností vykonávat určitou práci. Písemná reference vám při výběrových řízeních může nečekaně pomoci.

Hana Kasová, personální oddělení, PricewaterhouseCoopers

Příště: Jak získat informace?

Mohlo by vás zajímat: