Nezávislost a kvalita představují hesla SL

27. 8. 2009 | | Nezařazené

K desátým narozeninám Studentstkého listu (SL) jsme se rozhodli věnovat
pár řádek jemu samotnému. Utváří ho redaktoři, jejichž znaky jsou
zájem o žurnalistiku, o dění ve škole a radost z tvůrčí činnosti.
Cílem naší práce poskytovat objektivní a přínosné zpravodajství pro
studenty i zaměstnance VŠE.

Filozofie SL pramení ze dvou atributů, které představují základní
stavební kameny naší aktivity. Jedná se o přívlastky „studentský“ a
„nezávislý“. Redakce je tvořena studenty VŠE, jež svou práci
vykonávají dobrovolně a bez finanční odměny. Studenti píšící pro
studenty usilují o co nejkvalitnější zpravodajství s cílem informovat,
poradit i pobavit.

Přídomek nezávislý si můžeme dovolit použít z toho důvodu, že
finanční prostředky plynou výhradně z prodejů a inzerce. Vazbu na školu
představuje pouze dohoda o místech prodejů, propagaci a poskytnutí malé
místnosti jako skladu.

Zpravodajství je jen polovina Listu

Smysl naší aktivity spatřujeme ve zvyšování informovanosti spolužáků
o tom, co se jich bezprostředně týká- ať už se jedná o praktické rady,
nebo upozorňujeme na problémy, které ve škole existují.

Snažíme se tedy vystupovat i jako prostředník mezi školou a jejími
svěřenci, kteří by měli vědět o tom, co se děje, a případně se
přičinit k řešení potíží. Demonstrací tohoto záměru může být
případ nedostatku skříněk pro zavazadla na Žižkově, kdy jsme tuto
záležitost dlouhodobě sledovali a vedlo to k částečnému úspěchu;
dvacet skříněk bylo přidáno. Nakolik naše intervence ovlivnila rozhodnutí
problém řešit, však odhadnout nedokážeme.

Praktickými tématy chceme být ku prospěchu studentům, kteří mají sice
informací přebytek, ale ne vždy těch nejdůležitějších. Usilujeme
o zmapování témat, jež jakýmkoliv způsobem zasahují do života
vysokoškoláka. Tento úmysl naplňujeme pomocí několika rubrik, které
pravidelně doplňujeme. Ať už se jedná o studium v zahraničí, kariéru
či koleje. Tyto oblasti dlouhodobě sledujeme, příkladem může být kolejní
evergreen- informujeme o novinkách a problémech studentských ubytoven,
přičemž březnové vydání jim bylo věnováno z důvodu blížícího se
termínu podávání přihlášek k ubytování. Hlavní námět dubnového
čísla „Hledám práci“, je zase dokladem snahy o poskytování rad a
tipů, jak zvládnout další oblasti studentského živobytí.

Na škole jsou i další organizace

Ke zvýšení komplexnosti slouží i spolupráce s některými
studentskými organizacemi, působícími v rámci VŠE. O jejich činnosti se
můžete dočíst v sekcích PR články nebo studentské organizace.

Dle předchozích řádků by se mohlo zdát, že je List trochu suchopárný
ve smyslu, že se zabývá pouze „vážnými“ tématy. Abychom to
vykompenzovali, zařazujeme do každého vydání i zprávy z
„odlehčenějšího“ světa sportu, kultury nebo literatury.
Nejodlehčenější částí SL je však rubrika Bulva, jejíž metou je vyvolat
smích. Do této kategorie spadá i komix, který má glosovat život
průměrného studenta VŠE.

Naším plánem do budoucna je dbát na punc nezávislosti, vylepšovat
kvalitu zpravodajství a přicházet s inovacemi, které přispějí ke
zlepšení Studentského listu. K tomu potřebujeme i podněty čtenářů,
jimž se snažíme vyjít vstříc.

Mohlo by vás zajímat: