Nezrozumiteľná slovenčina?

8. 6. 2005 | | Názory, Studentský život

S názormi, že Slováci zaberajú českým študentom miesto na škole, sa môžme stretnúť celkom často. Iným sa zase nepáčia „veľké“ výhody, ktoré máme v porovnaní s ostatnými zahraničnými študentami. Svoj názor prednedávnom veľmi horlivo prejavila aj jedna česká študentka na hodine cudzieho jazyka.

S názormi, že Slováci zaberajú českým študentom miesto na škole, sa môžme stretnúť celkom často. Iným sa zase nepáčia „veľké“ výhody, ktoré máme v porovnaní s ostatnými zahraničnými študentami.

Svoj názor prednedávnom veľmi horlivo prejavila aj jedna česká študentka na hodine cudzieho jazyka. Potom, ako prišla na vyučovanie zjavne rozčúlená nahlas diskutujúc so spolusediacimi, vyzvala ju profesorka, aby prezradila dôvod zlej nálady. Študentka sa rozhovorila o veľkej konkurencii, ktorú pre českých študentov znamenajú Slováci. Ako sa vyjadrila, nie je správne, že Slováci na VŠE neplatia školné, keď na Slovensku podľa nej školné už zavedené je. Okrem toho sa nazdávala, že ako jediní zahraniční študenti Slováci platiť školné nemusia. Na tento nepodložený argument zareagovala ďaľšia študentka, ktorá napriek tomu, že je z Ruska, školné neplatí tiež. Do diskusie sa zapojil aj český študent s názorom, že Slováci by v Českej republike, ako v cudzej krajine, mali hovoriť jej jazykom, pretože Česi majú problém nám rozumieť. Spomenul aj profesora na VŠE, ktorý svoj predmet vedie v slovenčine a študenti často vykladanej látke príliš nerozumejú. Ozvala sa aj študentka zo Slovenska, ktorá sa tvrdenia českej študentky pokúsila vyvratiť.

Na záver lektorka vyjadrila svoj nesúhlas s odmietavým postojom týchto dvoch českých študentov k Slovákom a vyzvala jedného Čecha a jednu Slovenku, aby povedali rovnakú vetu, každý však vo svojom rodnom jazyku. Vety sa jej zdali veľmi podobné a ako povedala, nerozumie nezhodám, ktoré z tohto dôvodu vznikajú , najmä keď sme tak dlho tvorili spoločný štát. A už „len“ z tohto dôvodu by sme si aj podľa nej mali byť bližší.

Je isté, že Slovenská republika má s Českom nadštandardné vzťahy, čo vyplýva z niektorých medzištátnych dohôd. Nespornou výhodou slovenských študentov na českých univerzitách je možnosť písať seminárne práce a skladať skúšky v rodnom jazyku. Avšak k ďaľším výrazným výhodám plynúcich z toho, že sme zo Slovenska, už nedochádza. V ostatných smeroch sme viac-menej braní ako cudzinci. Vstupom do EU sa totiž šance a podmienky všetkých jej študentov na tejto škole vyrovnali.

Väčšiu jazykovú bariéru ako študenti hovoriaci po slovensky pre mnohých predstavujú vyučujúci, ktorí vedú predmet v tomto jazyku. Je však pochopiteľné, že nielen zahraniční študenti, ktorí si s češtinou eště nepotykali, majú problém porozumieť slovenčine. Tá, aj keď je češtine veľmi podobná, sa v niektorých, i v rámci štúdia na VŠE často používaných slovách výrazne odlišuje. Najznámejší príklad: ponuka-nabídka, dopyt-poptávka. Pri registrácii predmetov je vždy uvedené, ak je predmet vyučovaný v inom ako českom jazyku. To sa ale na slovenčinu nevzťahuje a tá tak môže študenta nepríjemne zaskočiť. Na Slovensku bol už v tomto smere zavedený zákon, ktorý zahraničným profesorom nedovoľuje vyučovať v inom ako v slovenskom jazyku. V Českej republike takýto zákon ešte neexistuje.

V tomto smere by sa mala podľa mňa presadzovať len čeština. Nemyslím si, že vyučovanie v slovenskom jazyku na českej škole je efektívne. Tak českým ako aj zahraničným študentom to len predlžuje čas domácej prípravy a niektorým celkové pochopenie vykladanej látky.

Slovenčina medzi študentami by však podľa mňa zavrhovaná byť nemala. Práve naopak, mali by sme byť hrdí na to, že rozumieme okrem iných aj dvom tak blízkym jazykom.

Mohlo by vás zajímat: