Nikdo nechce ve svém týmu jedince, kteří převálcují vše, co jim přijde do cesty

4. 7. 2013 | | Kariéra

O osobním a kariérním rozvoji a taky o tom, čemu se vyvarovat při
assessment centru, jsme si povídali s Lucií Popelkovou, Leadership
Development Specialist společnosti Siemens a instruktorkou v občanském
sdružení Velký Vůz, které se zabývá rozvojem osobnosti.

Co je podle vás nejefektivnější metodou učení?

Když se lidé nesetkávají s prázdnými teoriemi, ale mohu si věci
zažít na svou kůži a ozkoušet si, jak věci fungují. Jako úplně
nejcennější vnímám to, když člověk na základě vlastních zkušeností
a zážitků dokáže dojít ke svým závěrům a zhodnocením.

Jak se vy sama nejraději učite?

Povídáním s druhými, posloucháním příběhů, inspirací od lidí,
kterých si vážím, cestováním, hrou, četbou zajímavých knížek,
dumáním před spaním a pouštěním se do nových a neznámých věcí.

Pracujete na pozici Leadership Development Specialist ve společnosti
Siemens. Co vlastně taková funkce obnáší?

Krom administrativní práce dává pozice specialisty vzdělávání prostor
i pro kreativu a vlastní invenci. V tomto smyslu jsem zodpovědná za
přípravu a realizaci studentských a absolventských programů, vytváření a
vedení vlatních tréninků soft-skills pro naše zaměstnance, realizaci
nejrůznějších aktivit v rámci leadership a developmentu. Podílím se na
přípravě a adaptaci změn v oblasti vzdělávání zaměstnanců,
odpovídám za přípravu a vyhodnocování assessment center, development
center a podobně.

Kterou část vaší práce máte nejraději?

Určitě tu, kdy můžu vstát od počítače a dělat něco živějšího,
ať už je to vymýšení nových koncepcí programů s kolegy, setkávání
s lidmi ze vzdělávání z jiných firem a vzájemné sdílení zkušeností
nebo vedení tréninků a workshopů.

Podle čeho vybíráte a jak rozvíjíte nové talenty?

Co se týče výběru talentů do našeho studentského programu, kromě
praxe, odborných a jazykových znalostí se soustředíme například na
poznání jejich motivace, verbální pohotovost, myšlení outside the box,
schopnost vystoupit před skupinou, schopnost prosadit názor a přitom vnímat
ostatní a podobně. Často probíhá výběr kandidátů formou assessment
center (AC).

Jak by se měli studenti na assessment centrum připravit? Co byste
jim poradila?

Brát účast na AC jako příležitost, protože ať už dopadne jakkoliv,
můžete z něj jen a jen vytěžit. Jít do něj s optimismem a nestrachovat
se. To, že jste již pozváni, značí, že jste pro potenciálního
zaměstnavatele něčím zajímaví a máte co ukázat. Stavte na svých
silných stránkách, klidně si pro sebe předem napište seznam toho, v čem
jste dobří a za co si vás ostatní cení. Pokud máte něco vypracovat nebo
připravit předem, dejte si na úkolu záležet, tím ukážete, že máte
o místo zájem.

Čeho by se měli uchazeči naopak vyvarovat?

Buďte přirození, nemá smysl se stavět do role, která vám není
vlastní. Jednak vás to bude stát hodně energie a soustředění, za druhé
vám tato maska pravděpodobně stejně nevydrží po celou dobu. Není také
potřeba být za každou cenu co nejvíce vidět a slyšet. Pozorovatelé
oceňují i jiné vlastnosti než asertivitu, například dát prostor druhým,
naslouchat jejich názorům, a tak dále. Nikdo nechce ve svém týmu jedince,
kteří převálcují vše, co jim přijde do cesty.

Na co při pohovoru nebo assessment centru kladete
největší důraz?

Tohle opravdu záleží na typu pozice. Pro konstrukční či
programátorské pozice určitě dávají team leadeři přednost odborným
znalostem před brilantními komunikačními dovednostmi. Na jiných pozicích
jsou často potřeba vlastnosti jako systematčnost a zodpovědnost, další
naopak vyžadují schopnost orientovat se v dynamickém prostředí a
spolupráci v týmu.

Může se stát „leadrem“ každý? Mají šanci
i introvertnější jedinci?

Určitě mají. Extroverze versus introverze není zdaleka
nejdůležitější vlastností pro tuto roli. Podstatnější jsou například
takové rysy osobnosti, jako je osobní integrita, vyzrálost, zodpovědnost za
svěřenou práci i tým, schopnost inspirovat a vést, autorita, schopnost
vytvářet a naplňovat vize a cíle, vytrvalost, schopnost delegovat úkoly a
kontrolovat průběh projektů. V každé společnosti určitě najdete řadu
špičkových a respektovaných leaderů mezi introverty.

Pracujete také jako instruktorka v občanském sdružení Velký
vůz, které organizuje zážitkové kurzy pro veřejnost. Čemu přesně se
v této organizaci věnujete?

Instruktoři Velkého vozu se ve svém volném čase věnují přípravě
aktivit a kurzů, které jsou zaměřené na kreativitu, sport, osobní rozvoj.
Častými tématy jsou výzvy, sebevědomí a riskování. Jednoduše to
probíhá tak, že někdo přijde s nápadem na kurz, hledá mezi ostatními
„velkovozáky“ další lidi, které by téma zajímalo. Pak společně
absolvují desítky a desítky hodin diskusí, vymýšlení, vylaďování,
příprav až po vypuknutí samotného kurzu, kde se stáváme herci, průvodci,
pokušiteli, provokatéry, přísnými strážci i vlídnými přáteli,
abychom účastníkům umožnili z kurzu vytěžit co nejvíce. Pokud by
někoho zajímala tato oblast více, podívejte se třeba na www.velkyvuz.cz nebo www.psl.cz.

Komu byste kurzy Velkého vozu doporučila?

Komukoli, kdo uvítá inspiraci a čerstvý vítr ve svém životě.
Introvertům i extrovertům, svobodným, zadaným, mladým, starším,
sportovcům i požitkářům. Těm, co chtějí něco ve svém životě
změnit, dodat kuráž a energii, nalézt novou cestu, nabrat sílu na
překonání překážek, zkusit si pocit, když jim rostou křídla. Těm, co
mají rádi lidi, legraci, uvolnění, přemýšlení, hry a smysluplné
trávení volného času. Těm, kteří chtějí být aktivními tvůrci svého
života.

Co je podle Vás důležité pro osobní rozvoj
člověka?

Nejdůležitější je chtít a věřit. Pokud máte tohle, dříve nebo
později už narazíte na to jak a kudy. Jak se říká: „Pokud si myslíte,
že to dokážete, máte pravdu. Pokud si myslíte, že to nezvládnete, máte
taky pravdu.“

Práci s lidmi se věnujete jak v pracovním, tak ve svém volném
čase. Není na vás těch „lidí“ někdy moc?

Ani ne, setkávání a práce s lidmi mi dobíjí baterky. Občas si
rezervuji večer jen pro sebe, ale stejně to dopadá tak, že končím
s přáteli na procházce, kole či v kavárně.

Jakou radu do života byste dala našim studentům?

Choďte po světě s otevřenýma očima, buďte zvídaví a odvážní,
zkoušejte nové věci, poznávejte nové lidi. Naleznete tak nepřeberné
množství pokladů, jak venku, tak sami v sobě.

Čtěte také:

Mohlo by vás zajímat: