Nobelovou cenou byli vyznamenáni tři američtí ekonomové

14. 10. 2013 | | Kariéra

Švédská národní banka udělila v letošním roce Nobelovu cenu třem
americkým ekonomům za empirickou analýzu cen aktiv.

Eugene Francis Fama (nar. 1939) a Lars Peter Hansen (nar. 1952) působí
v současnosti jako profesoři na University of Chicago a Robert James Shiller
(nar. 1946) na Yale University. Empirická analýza cen aktiv, díky které byli
tito ekonomové oceněni, slouží k předpovídání vývoje cen akcií a
dluhopisů pro delší časové období (tři nebo pět let).

Eugene Fama proslul zejména díky své práci „The Behavior of Stock
Market Prices“, ve které se zabýval změnami cen akcií a problematikou
jejich zkoumání v krátkém časovém úseku (v horizontu dnů a týdnů).
Robert Shiller, který se se mimo jiné proslavil také svými prognózami
o americké hypoteční bublině, přišel v 80. letech s tezí, že je
méně problematické předvídat vývoj cen v delším, než v kratším
časovém období. Lars Peter Hansen později vytvořil statistickou metodu,
která tuto Shillerovu myšlenku potvrdila.

Všichni tři američtí vědci získají kromě vyznamenání také
finanční odměnu v hodnotě osm milionů švédských korun (asi 24 milionů
českých korun).

Čtěte také:

Mohlo by vás zajímat: