Nová vedlejška bude mít víc praxe, ale zpřísní přijímání

30. 4. 2009 | | Vedlejšky

Komu nestačí základní kurzy marketingu, zajímá se o tuto oblast a
chtěl by se v ní uplatnit, může zkusit celou vedlejší specializaci.
Slibuje hodně praxe, externí vyučující a nové předměty.

Marketing patří mezi disciplíny, které už svým názvem vzbuzují dojem
jisté atraktivity. Na VŠE je tomuto oboru vyhrazena celá vedlejší
specializace (VS), která funguje pod hlavičkou katedry marketingu.
V akademickém roce 2009/2010 se však chystají výrazné změny. Vedení
Fakulty podnikohospodářské (FPH) se totiž rozhodlo radikálně zasáhnout do
současného systému. Chce zajistit větší komplexnost oboru a posunout celou
výuku směrem k praxi.

Promyšlený produkt
Vedlejší specializace Marketing (MG) se učí běžným způsobem. Až do
tohoto semestru sylabus garantoval tři povinné předměty doplněné o velké
množství volitelných kurzů nejrůznějšího zaměření (v rámci
marketingu). Nyní se však vedení katedry rozhodlo volitelné kurzy odbourat.
Studenty čeká pouze pět povinných předmětů, ze kterých složí státní
zkoušku. „Vedlejší specializace by měla být vyvážený a promyšlený
produkt, který bude vyvrcholením celého marketingového studia,“
prohlašuje Miroslav Karlíček, vedoucí katedry marketingu.

„Já bych volitelné předměty v rámci vedlejšky ponechal. Marketing je
rozsáhlý a ten, kdo vidí svoje naplnění u vyhodnocování dotazníků a
prací na tom, co trh chce, má jiné předpoklady než ten, kdo třeba z toho
už jen vychází a píše, co chce trh slyšet,“ obhajuje starý systém
absolvent MG Pavel Zít.

Zájemci o tuto vedlejší specializaci se mohou těšit na nové pojetí
výuky. Ústředním předmětem se od podzimu 2009, kdy se MG opět po roce
otevře, stane Product/brand marketing, který má studenty připravit na
nejběžnější marketingové pozice – product a brand manažera. Ostatní
předměty dostanou také novou podobu. Všechny budou obsahově navazovat na
základní kurzy. „Půjde o pokročilou vedlejší specializaci, kde budou
lidé, kteří chtějí marketing opravdu dělat,“ avizuje Karlíček.

Přednášet budou externisté
Do výuky se více zapojí i odborníci z praxe. „Na katedru se nám
podařilo stáhnout Marka Novinského, kromě jiného bývalého marketingového
ředitele Czech Investu, takže bude učit na plný úvazek,“ raduje se
Karlíček. Kromě Novinského se budou na výuce podílet například bývalý
marketingový ředitel Kofoly, zástupce firem Google, L´Oreál, Ogilvy nebo
Factum Invenio.

Další propojení s praxí bude představovat řešení reálných studií
a projektů, kdy by měli studenti dostat zpětnou vazbu právě od externistů.
„Předpokládám, že tato vedlejší specializace nebude tolik o testech a
zkouškách, ale bude to velká dřina, lidé budou muset odvést kus práce,“
říká Karlíček.

Zkušenosti zvýhodňují
Výrazně se změní také podmínky přijetí do MG. Místo původního
časového hlediska se nyní budou studenti do VS vybírat na základě
přihlášky, kde figurují čtyři kritéria. Patří mezi ně studijní
průměr, absolvované marketingové kurzy a bakalářská práce
s marketingovým zaměřením, praxe v marketingu a znalost anglického jazyka
doložená výsledkem zkoušky, certifikátem nebo absolvovaným předmětem
v angličtině.

Studenti mohou přihlášky odevzdávat na sekretariátu do 11. května. Po
tomto datu bude vybráno padesát až šedesát nejlepších uchazečů, kteří
otestují nově vystavěnou VS. „Prosím studenty už teď o shovívavost,
zatímco budeme vychytávat prvotní problémy,“ přimlouvá se vedoucí
katedry Karlíček.

Mohlo by vás zajímat: