Nové studentské identifikační karty?

15. 1. 2001 | | Zprávy ze školy

Nejen zákon o ochraně osobních údajů si vynutí výměnu stávajících identifikačních karet. Na identifikačních kartách nebude v budoucnosti možné uvádět rodná čísla. Druhým důvodem pro budoucí výměnu je malý rozsah jejich použitelnosti.

Nejen zákon o ochraně osobních údajů si vynutí výměnu stávajících identifikačních karet. Na identifikačních kartách nebude v budoucnosti možné uvádět rodná čísla. Druhým důvodem pro budoucí výměnu je malý rozsah jejich použitelnosti.

„Když se před sedmi lety zaváděly studentské identifikační karty s čárovým kódem, VŠE byla, pokud vím, první školou v České republice, která na tento systém přecházela.” uvedl ke stávajícímu systému doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc., prorektor pro rozvoj a informační systém. „Ve své době jsme byli v tomto směru napřed před všemi ostatními školami.” V současnosti se objevuje v souvislosti s těmito kartami konflikt se zákonem o ochraně osobních údajů, podle kterého není možné rodná čísla na takovýchto dokumentech uvádět. Dále doc. Ivánek k problematice karet sdělil „Na současných kartách je rodné číslo uvedeno, neboť dříve nebyla škola vybavena čtecími zařízeními na všech potřebných místech a rodné číslo bylo jediným vhodným identifikačním znakem.” Nevýhoda stávajících karet je i v malém rozsahu použití. V současnosti potřebuje student nejméně tři karty. Studentskou kartu jako identifikační doklad, čipovou kartu na kopírku a laserovou tiskárnu a kartu s magnetickým proužkem do menzy.

Podoba budoucích identifikačních karet závisí nejen na výkladu zákona o ochraně osobních údajů, na pružnosti zůčastněných stran, ale i na finančních možnostech školy. Odborníci i studenti považují za ideální řešení, kdyby student měl jednu kartu, kterou by mohl používat na všechny služby, které škola nabízí. Problém takového řešení je především v technickém a finančním zázemí. „V knihovně se používá systém identifikace s čárovým kódem. Přechod na jiný systém je velmi nákladný. Kopírky a laserové tiskárny pro studenty používají chipovou kartu. Jejich technická inovace závisí na ochotě firmy, která tato zařízení provozuje, i na tom, zda-li škola i nadále zvolí provoz těchto zařízení formou pronájmu. V menze se používají karty s magnetickým proužkem. Hledáme také způsob spojení našich karet se systémem ISIC,” vysvětlil problém změn doc. Ivánek a k finanční stránce dodal: „Nejprve je nutné vyhotovit projekt, spočíst náklady na změny a poté je schválit v rozpočtu školy.“ Karty ISIC budou navíc vyžadovat roční poplatky od studentů.

„Práce na vývoji budoucího systému identifikace a na výměně karet jsou zatím v počátcích, a tak nelze detaily o budoucí podobě sdělit. Kolik bude výměna karet stát, časový horizont změn a jaká bude jejich budoucí podoba je zatím nejisté. Jedná se o mimořádně složitý a nákladný projekt. Bereme v úvahu i finanční dopady na studenty,” zdůraznil na závěr doc. Ivánek.

Mohlo by vás zajímat: